ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עדי שירותי מידע נגד דני שפייר :

בפני כבוד ה רשם בכיר אדי לכנר

תובעת

עדי שירותי מידע

נגד

נתבע

דני שפייר

פסק דין

לפניי מונחת תביעה כספית, לחיוב הנתבע בתשלום תמורה עבור שכר טרחה בעד עבודות חקירה שונות.

רקע כללי וטענות הצדדים:

טענות התובעת:

התובעת טוענת שהנתבע שפייר דני יצר איתה קשר, על מנת לערוך חקירת פרופיל אודות מר גל שפייר (להלן: "גל ו/או בנו של הנתבע"). התובעת מוסיפה שהנתבע שפייר דני מתגורר דרך קבע בגרמניה ומגיע לביקורים קצרים בארץ.

יחד עם הנתבע נתבעו חבריו בארץ (כהן נחום, גלבוע נעמי, גלבוע ישראל), אולם בהסכמה התביעה נגדם נדחתה. טוענת התובעת כי סוכם עם חבריו של הנתבע, שהם ידאגו לניהול העניין מול התובעת. כמו כן טוענת התובעת שסוכם בין הצדדים שתבוצע חקירה ראשונית אודות גל בתמורה ישולם סך של 2,000 ₪ לא כולל מע"מ. כמו כן לאחר ביצוע חקירה זו, תתחיל התובעת לבצע חקירת פרופיל מהימנות בתמורה של 16,000 ₪ לא כולל מע"מ.

ביום 30/10/2012 התקבל מייל לתובעת מידי נעמי גלבוע, בו מפרטת מספר נושאים הדרושים לחקירה. יחד עם זאת נעמי טענה שישראל גלבוע יעביר מידע נוסף לתובעת. לאור זאת נשלח מייל לידי התובעת בעד ניהול ביצוע החקירה, ולשם כך שולם לתובעת על ידי כהן נחם באמצעות העברה בנקאית סך של 2,340 ₪. כך בהמשך טיפול חקירת הפרופיל שולם על ידי גלבוע נעמי וגלבוע ישראל סך של 8,000 ₪ כולל מע"מ.

התובעת טוענת שבתום ביצוע חקירת הפרופיל, זומנו למשרד התובעת חבריו של הנתבע, אשר הביעו את רצונם וקיבלו את החומר לידיהם. לאור ממצאי החקירה, טוענת התובעת שהנתבע ביקש לבצע גם מעקבים סמויים אחרי גל וחברו שביט נמרוד. התובעת טוענת שהעלתה בפני הנתבע שעלות ביצוע המעקבים על סך 12,000 ₪ לא כולל מע"מ.

התובעת טוענת שביום 26/12/2012 השלימה את כל הנדרש ממנה, לפיכך הזמינה את הנתבע וחבריו למשרד בכדי למסור להם את דו"ח החקירה, אך לא נענו לבקשתה והדו"ח נותר בידי התובעת.

בדיעבד, התברר לתובעת על ידי חבריו של הנתבע, שהנתבע הסתכסך עם גל בנו עד כדי פסים אלימים, ומשכך הנתבע עזב את הארץ.

כאמור החוב שנותר עבור חלק מחקירת הפרופיל סך של 8,000 ₪, וחוב בגין ביצוע מעקב סמוי על סך של 12,000 ₪ בתוספת מע"מ, סה"כ 23,400 ₪.

התובעת טוענת שביום 28.2.13 פנתה אל ב"כ הנתבע על מנת לשלם את החוב. בצער רב טוענת התובעת שלא קיבלה לידיה את החוב משום שהנתבע לא קיבל את דו"ח החקירה אלא רק טיוטת הדו"ח.

טוענת התובעת שהמציאה לידי הנתבע וחבריו את דו"ח החקירה, זאת ועוד השלימה התובעת את הנדרש ממנה אולם לא קיבלה לידיה תמורה לשירותיה.

טענות הנתבע:

הנתבע טוען שיש לדחות ו/או למחוק את התביעה מחמת היותה טורדנית וקנטרנית.

טוען הנתבע שמעולם לא נכרת הסכם בין הצדדים לביצוע עבודות מעקב. זאת ועוד התובעת לא מציינת תאריכים שאכן נכרת הסכם בינה לבין הנתבע בגין ביצוע עבודה, כמו כן ללא צירוף אסמכתא להוכחת טענותיה.

הנתבע טוען שהתובעת מעלימה מבית המשפט שהתקיימו פגישות בין הנתבע וחבריו לבין עדי אביאני שמשמש הבעלים והמנהל של התובעת.

הנתבע טוען שבמהלך חודש אוקטובר 2012, פנה חברו נחום כהן לתובעת על מנת לקבל הצעת מחיר עבור ביצוע חקירה כללית תוך הסבר משום מה נחום כהן מטפל בעניין שאינו קשור אליו.

הנתבע טוען שמר עדי אביאני ציין בפני חברו שעלות ביצוע החקירה הינו סך של 2,340 ₪ אשר שולמו על ידי ישראל גלבוע לבקשת הנתבע. הנתבע טוען שעד מועד הגשת כתב ההגנה לא הנפיקה התובעת חשבונית מס עבור התשלום שבוצע.

ביום 22/11/2012 לטענת הנתבע התקיימה פגישה במשרד התובעת עם חבריו, כך שמר עדי אביאני הציע לבצע חקירה לעומק בעניין בנו של הנתבע ושל מר נמרוד שביט שהינו הקבלן המטפל בדירה. יתירה מזאת טוען הנתבע שהתובעת ציינה שהשכר טרחה בגין חקירה זו הינו סך של 16,000 ₪ אשר 8,000 ישולמו בתחילת ביצוע החקירה ואת השאר בתום החקירה. הנתבע טוען ששולם באותו מועד סך של 8,000 ₪.

ביום 26/11/2012 טוען הנתבע שהתקיימה פגישה שנייה במשרדי התובעת, תוך הסבר מה הנדרש מהתובעת בביצוע עבודתה ואיזו מידע חשוב לנתבע. הנתבע טוען שמר עדי אביאני הציע לו לבצע חקירה לעומק יותר מזו שסוכמה בין הצדדים ביום 22/11/2012. הנתבע טוען שסירב להצעה זו תוך כדי מציין שאין צורך בביצוע חקירה לעומק.

טוען הנתבע שביום 20/12/2012 התקיימה פגישה שלישית בה נכחו הנתבע, אח שלו וחבריו. הנתבע טוען בניגוד לטענת התובעת שלא נמסר לידו מסמך בגין ביצוע העבודות.

הנתבע טוען שאמנם לא קיבל לידיו את דו"ח החקירה, אולם ביקש לשלם לתובעת יתרת החוב על סך של 8,000 ₪ אך עדי אביאני סירב לקבל התשלום. לפיכך הנתבע שהפקיד בנאמנות אצל עו"ד מני בן מאור סך של 8,000 ₪ משום שלא מתגורר בארץ.

המחלוקת נשוא תיק זה הינה האם הוזמנה חקירה מעמיקה בעלות נוספת של 12,000 ₪ בצירוף מע"מ והאם הסכום שסוכם בגין חקירה השנייה ע"ס 16,000 ₪ כולל מע"מ

תצהיר עדות ראשית מטעם הצדדים:

מטעם התובעת:
עדי אביאני, הבעלים והמנהל של התובעת, מצהיר שפנה אליו במהלך חודש אוקטובר 2012 נחום כהן לאור המלצה מעו"ד מני בן מאור, אשר עדי נהג לבצע עבורו עבודות חקירה.

עדי טוען שאינו נהוג לחתום על הסכמים כלשהם במסגרת עבודתו עם לקוחות פרטיים, אלא רק עם עורכי דין ובנקים.

ביום 4/11/2012 נשלח מייל מטעם נחום וישראל בצירוף פרטים הנדרשים לחקירה, ועל כן נדרש מהם לשלם סך של 2,340 ₪ כולל מע"מ כמקדמה. כך שלאחר השלמת דו"ח החקירה, חבריו של הנתבע הביעו רצון, וביקשו לערוך חקירת פרופיל שהתשלום עבורה סך של 16,000 ₪ לא כולל מע"מ מתוך סכום זה שולם 8,000 ₪.

עדי טוען שבגין חקירת הפרופיל שולם לו 8,000 ₪ ונותר חוב של 8,000 ₪, בצירוף שכ"ט מלא בעד חקירת המעקבים בסך 12,000 ₪ לא כולל מע"מ. לטענת עדי חבריו של ה נתבע הציעו לשלם סך של 8,000 ₪ ויסולק החוב, מנגד עדי סירב לכך מאחר ולא מדובר במלוא התשלום.

עדי טוען שלאחר השלמת חקירת הפרופיל הנתבע הביע שביעות רצון עבור ביצוע העבודה, לפיכך ביקש ביצוע מעקב סמוי. טוען עדי שסוכם בין הצדדים שכר הטרחה יעמוד על 12,000 לא כולל מע"מ. לאחר תום ביצוע המעקב הסמוי, טוען עדי שהזמין את חבריו של הנתבע למשרד בכדי לשלם לו אך נותר ללא כל מענה.

עדי צירף לתצהירו כל הנספחים, המסמכים, ההתכתבויות, החשבוניות בינו לבין הנתבע וחבריו.

צחי לאון, שכיר בתפקיד מתאמן בחקירות פרטיות אצל התובעת, כך שבמהלך חודש נובמבר מונה כמנהל צוות חקירות במשרד התובעת. כמו כן ביצע עבודת חקירה בגין תביעה זו ונכח בפגישות שנערכו בין התובעת לבין הנתבע וחבריו.

צחי טוען שביום 22/11/2012 לאחר שהושלמה החקירה הראשית, הנתבע ביקש לערוך חקירת פרופיל ולפיכך סוכם בין הצדדים שישולם 8,000 ₪ כמקדמה ו- 8,000 ₪ בתום ביצוע החקירה.

צחי טוען שבתום חקירת הפרופיל ביום 26/11/2012 התקיימה פגשיה נוספת בה נכח עם שאר חברי הנתבע, ובמסגרת פגישה זו הביעו את רצונם עבור ביצוע העבודה. משום כך הנתבע ביקש מהתובעת לבצע מעקבים סמויים ועל כן סוכם ששכ"ט יהא על סך 12,000 ₪.

טוען צחי שלאחר סיום ביצוע המעקב הסמוי, הזמנו הנתבע וחבריו למשרד בכדי לשלם את שכ"ט ולקבל לידיהם את דו"ח החקירה אך התובעת נותרה ללא כל מענה.

.

תצהיר עדות ראשית מטעם הנתבע:

(הנתבע) שפייר דני, טוען בחודש אוקטובר 2012 פנה נחום כהן, לבקשתו, לתובעת וביקש לקבל הצעת מחיר לביצוע חקירה כללית. זאת ועוד נחום כהן ציין בפני התובעת כי הנתבע מזמין את השירות ומאחר והוא שוהה בחו"ל התבקש ממנו, למסור לתובעת את המידע הדרוש לשם ביצוע החקירה.

הנתבע טוען שנחום כהן הסביר לתובעת כי החקירה מתבקשת מאחר והנתבע רכש דירה עבור בנו גל. הנתבע טוען שהחקירה נערכה בכדי לדעת מה גורל כספו מאחר וישנה קבלן בשם נמרוד שביט שייתכן והא מנצל את בנו של הנתבע.

טוען הנתבע שאין מחלוקת בכך שהתובעת קיבלה לידיה סך של 2,340 ₪ בגין ביצוע החקירה הכללית הראשונית. לשם כך טוען הנתבע שהתובעת לא הנפיקה חשבונית מס כנדרש בחוק.

ביום 22/11/2012 טוען הנתבע שהתקיימה פגישה במשרד התובעת, ולאחר הצגת דו"ח החקירה הציעה התובעת לביצוע חקירה לעומק. התובעת ציינה שעלות ביצוע חקירה לעומק בגין הקבלן נמרוד שבייט עולה סך של 16,000 ₪ כולל מע"מ, כאשר 8,000 ₪ ישולמו כמקדמה והיתרה תשולם עם השלמת החקירה.

הנתבע טוען שביום 26/11/2012 התקיימה פגישה נוספת במשרדי התובעת, בה נכחו כל חבריו של הנתבע. הנתבע טוען שכלל לא ביקש מהתובעת לבצע מעקבים סמויים אחרי בנו והקבלן.

זאת ועוד טוען הנתבע שביום 20/12/2012, התקיימה פגישה שלישית במשרדי התובעת, בה נכחו הוא ואחיו, נעמי גלבוע וישראל גלבוע. הנתבע טוען שלא קיבלו באותה פגישה שום דו"ח חקירה.

הנתבע טוען על אף שלא קיבל לידיו את דו"ח החקירה השנייה במלואו כפי שסוכם בינו לבין התובעת, הציע לשלם את יתרת הסכום בגין אותה חקירה אך התובעת סירבה לקבל את הסכום.

ישראל גלבוע, טוען שבמהלך חודש אוקטובר 2012 הסביר נחום כהן לתובעת כי מזמין החקירה הינו הנתבע ומאחר ומצוי בחו"ל התבקש ממנו למסור לתובעת את המידע הנדרש לשם ביצוע חקירה.

ישראל טוען שלשם ביצוע החקירה הכללית והראשונית, העביר לחשבון הבנק של התובעת סך של 2,340 ₪. כמו כן טוען ישראל שהתובעת לא הנפיקה חשבונית ביום 4/11/2012 מועד התשלום אלא בסמוך להגשת כתב התביעה ביום 14/3/201 3.

טוען ישראל שהפגישה הראשונה שהתקיימה בין הצדדים היא ביום 22/11/2012 בה הציעה התובעת לנתבע וחבריו ביצוע חקירה לעומק על סך 16,000 ₪. זאת ועוד טוען ישראל שביום 26/11/2012 התקיימה פגישה נוספת בה הסביר הנתבע את המידע הדורש לביצוע החקירה. מנגד הציעה התובעת ביצוע חקירה עוד עמוקה כנגד הנחקרים, אך הנתבע סירב בתוקף לכך.

ישראל טוען שביום 22/11/2012 בפגישה הראשונה שנערכה, סוכם יחד עם התובעת להרחבת ביצוע החקירה בתמרה של 16,000 ₪. כך טוען ישראל שביום 20/12/2012 התקיימה פגישה שלישית ובניגוד לאמור בכתב התביעה לא נמסר שום מסמך והנתבע לא אישר את החקירה. כמו כן על אף שהנתבע לא קיבל לידיו את דו"ח החקירה הציע לתובעת לשלם את היתרה על סך 8,000 ₪ אך התובעת סירבה לקבל תשלום זה.

נוסף על כך טוען ישראל שהנתבע כלל לא ביקש מהתובעת לבצע מעקבים סמויים.

ביום 19/3/2015 התקיים דיון הוכחות בו נכחו, מנהל התובעת מר עדי אביאני, מטעמו מר צחי לאון ועד הגנה ד"ר ישראל גלבוע. בשלב זה הנתבע נפטר כפי שמעידה תעודת הפטירה שהוגשה לתיק.

בחקירתו של עדי אביאני, מפנה ל- (פרוטוקול הדיון מיום 19/3/2015 ), מסביר מדוע נהוג לא להחתים לקוחות על טופס הזמנת עבודה. לטענת מר עדי משום שמדובר בפגישות שנערכות במשרדו, כך הפגישות נערכו בנוכחותו של הנתבע, כמו כן מדובר באנשים שבאים עם בעיות והטיפול בהם נעשה על ידי מר עדי בנאמנות וביושר.

נוסף על כך, מפנה ל- (פרוטוקול הדיון מיום 19/3/2015 ש.ת 20-29), בה מסביר מר עדי משום מה לא דרש את יתרת החוב בגין ביצוע החקירה השנייה. לטענת מר עדי שלא הייתה לו סיבה לדרוש את היתרה מאחר והנתבע פגש אותו ובכלל לא חשב שלא ישלם לו עבור ביצוע החקירה השלישית. מאחר ולטענתו אחיו של הנתבע לחץ ידו והביע רצונו כמו הנתבע.

בחקירתו של מר צחי לאון " מטעם התובעת", מפנה ל- (פרוטוקול הדיון מיום 19/3/2015 ש.ת 11-23), בה מר צחי מסביר מה ההבדל בין החקירה הראשונה שבוצעה לבין החקירה השנייה. לטענתו, מדובר בשתי חקירות שונות מאחר והחקירה הראשונה בוצעה עבור השיפוץ שהתקיים בדירה, ובכלל בחקירה השנייה לבדוק אם אין שינויים מהחקירה הראשונה. כמו כן טוען מר צחי שההבדל בין שתי החקירות שהחקירה הראשונה היא הייתה בגין בנו של הנתבע ובחקירה השנייה בגין הקבלן מר נמרוד שביט.

בחקירתו של ד"ר ישראל גלבוע " מטעם הנתבע", מפנה ל- (פרוטוקול הדיון מיום 19/3/2015 ש.ת 17 – 23), בה מודה שההתנהלות מול התובעת לא הייתה מתנהלת על ידו, ובתשובתו טוען שלא יודע מי ניהל את הנושא של החקירות מול התובעת.

זאת ועוד נשאל ד"ר ישראל בחקירתו בייחס לנטען על ידו בתצהיר עדות ראשית ( סעיפים 13 – 14), בה הוא טוען שהנתבע ביקש ממר נחום כוהן לבצע חקירה משום שיש לו חשש שהקבלן מנצל את בנו של הנתבע. בתשובה לכך מפנה ל- (פרוטוקול הדיון מיום 19/3/2015 ש.ת 25 – 29), בה מודה מר ישראל שאכן מדובר בעדות מפי השמועה.

דיון והכרעה:

אין חולק כי בין הצדדים נכרת הסכם לביצוע חקירה ראשונית בסך 2,340 ₪ פרופיל מהימנות בשכר של 16,000 ₪ , מתוכם קיבלה התובעת 8,000 ₪ ו 8,000 ₪ הושארו בנאמנות אצל ב"כ הנתבע.

44. נטל ההוכחה מוטל על התובעת להוכיח כי נכרת הסכם מעקבים . לטעמי התובעת לא הוכיחה את טענתה כי נכרת הסכם.
מקובלת עלי טענת ב"כ התובעת כי יש לתת משקל נמוך לתצהיר הנתבע שנפטר בטרם נחקר על תצהירו, אולם ההכרעה בתיק זה איננה מבוססת אך ורק על תצהיר הנתבע , אלא על תצהירים האחרים מטעם הנתבע כולל תצהירו של מר כהן שלא נחקר עליו כפי שיפורט בהמשך.

45. ראשית לא הוצגו הזמנות עבודה או דוחות מעקב או כל ראיה אחרת היכולה לתמוך בטענת התובעת. שנית התובעת לא הביאה לדיון את החוקר שביצע את עבודות המעקב בשם שחר או חוקר אחר ששמו לא נמסר .
שלישית מר כהן אשר היה המקשר בין התובעת לנתבע לא הובא לעדות על ידי התובעת , במיוחד כאשר ישנו בתיק תצהיר שהוגש על ידו בתמיכה לבקשה לסילוק על הסף שנדחתה בהסכמה. התובעת לא ביקשה לחקור את מר כהן , דבר שהיה עליה לדרוש בהיותו עד שיכול היה לשפוך אור על מה שסוכם.
לא ברורה טענת התובעת כי על הנתבע היה לזמן את מר כהן לעדות , שכן מר כהן אינו בעל דין ותצהירו מונח בתיק.

46. גם בהנחה שעבודת המעקב בוצע על ידי התובעת אין די בהוכחת ביצוע העבודה כדי לחייב את הנתבע , אלא התובעת נדרשת להוכיח שנכרת הסכם ובנסיבות העניין כאשר הנתבע ומר כהן הצהירו כי הנתבע סירב להצעת התובעת להרחיב את החקירה אין די בכך שהחקירה בוצעה.

47. יתרה מכך , בהעדר של הזמנה כתובה , כאמור התובעת כן נוהגת להחתים לקוחות על הזמנת עבודה , וכאשר לא התבקש תשלום כמקדמה כפי שהיה נהוג בחקירות הראשונות , אין בידי התובעת להוכיח כי נכרת הסכם .

48. משבחרה התובעת שלא להחתים את הנתבע על הסכם עבודה , על אף שזכותה לא להחתים לקוחות בכתב , היה עליה לקחת בחשבון שבמידה ותתעורר מחלוקת לעניין היקף העבודה , הדבר יפעל לרעתה.

49. גם במסרונים אותה צירפה התובעת אין רמז לביצוע מעקבים סמויים וכל התכתובת מתייחסת לחקירה השניה בלבד , כאשר הגדיל מר לאון וכתב ביום 17/12/12 כי התובעת מבצעת עבודות נוספות מעבר למה שהובטח.

50. לפיכך אני קובע כי לא נכרת כל הסכם מחייב בין התובעת לנתבע בקשר לחקירת מעקב סמויה ועל כן התובעת אינה זכאית לתמורה בגין עבודת המעקבים , במידה ובוצעה.

51. לעניין מרכיב המע"מ בגין החקירה השנייה , העדר הסכם ברור בעניין, תשלום מקדמה בסך 8,000 ₪ בלבד מבלי שהייתה כל התייחסות של הנתבעת או דרישה לתשלום ההפרש בגין המע"מ מלמדים כי סוכם על תשלום בסך 16,000 ₪ כולל מע"מ.

52. לסיכום , התובעת זכאית לקבל תשלום בסך 8,000 ₪ בגין ביצוע החקירה השנייה , כאשר עבור החקירה הראשית אינה זכאית לתשלום כלשהו. בנסיבות העניין כאשר אין מחלוקת כי הכסף הופקד בנאמנות והתובעת סירבה לקבל את התשלום אינני עושה צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.

53. הנתבע ישלם לתובעת סך של 8,000 ₪ מתוך הכספים המופקדים בנאמנות אצל ב"כ הנתבע , כאשר את יתרת הכספים ב"כ הנתבע רשאי להחזירם למי שהפקיד אותם.

ניתן היום, ט' אב תשע"ה, 25 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עדי שירותי מידע
נתבע: דני שפייר
שופט :
עורכי דין: