ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חברת אלירן שמשון תחבורה בע"מ נגד מור סיתאלכין :

בפני כבוד ה שופט נצר סמארה

תובעת

חברת אלירן שמשון תחבורה בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד קויפמן

נגד

נתבעים

1. מור סיתאלכין
ע"י ב"כ עוה"ד יצחק עובדיה

2. אלבר ציי רכב בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד חגית חופי

תובעת

אלבר ציי רכב בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד חגית חופי

נגד
נתבעים

  1. אהובה סיתאלכין
  2. מור סיתאלכין

ע"י ב"כ עוה"ד יצחק עובדיה

נגד

צדדי ג'

  1. חברת אלירן שמשון תחבורה בע"מ
  2. לימור טבת

ע"י ב"כ עוה"ד שי זוהר

3. שלמה סיקסט חברה לביטוח
4. מוסך כוכבי הרכב שיווק בע"מ

פסק דין

1. לפניי שתי תביעות כספיות שאוחדו: הראשונה, תא"מ 41109-11-11, (להלן: "התביעה הראשונה"), והשנייה, תא"מ 8258-05-12 (להלן: "התביעה השנייה"), שתיהן בסדר דין מהיר שעילתן נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים, כפי המתוארת להלן:

תאונת הדרכים אירעה ביום 07.08.2011 בין כלי רכב, מ"ר 59-263-73, שהינו רכב התובעת בתביעה הראשונה (להלן: "רכב חברת אלירן"), לבין כלי רכב, מ"ר 76-223-74 שהינו רכב הנתבעת 2 בתביעה הראשונה ורכב התובעת בתביעה השנייה (להלן: "רכב חברת אלבר") (ולהלן: "התאונה" ).

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה אלא שהצדדים חלוקים באשר לנסיבות התרחשותה. כמו כן, חלוקים הצדדים לגבי אחריותה של חברת אלבר לאור טענתה של האחרונה כי הנתבע 2 בתביעה השנייה, אשר נהג ברכב חברת אלבר בעת קרות התאונה, לא היה מורשה לנהוג ברכב על פי תנאי ההשכרה של הרכב, ולכן חברת אלבר סבורה כי האחריות לפיצוי נזקי רכב חברת אלירן נופלת על נהג רכב חברת אלבר ולא על חברת אלבר. כמו כן, חלוקים הצדדים באשר לאחריותו של המוסך, צד ג' 4 בתביעה השנייה, אשר הפנה את נהג רכב חברת אלבר, הנתבע 1 בתביעה הראשונה, לקבלת רכב מושכר בעקבות תאונה שהוא עבר עם רכב שהיה בבעלותו ושהיה מטופל במוסך בגינה.

3. נערכה לפניי ישיבה מקדמית שבה נשמעו ראיות הצדדים, העידו נהג רכב חברת אלבר, עדת ראייה מטעם חברת אלירן שישבה ברכב חברת אלירן בעת קרות התאונה, הנתבעת 1 בתביעה השנייה, שהיא אמו של נהג רכב חברת אלבר ומי שחתומה על חוזה השכרת הרכב, מנהלת סניף חולון של חברת אלבר, בו נמסר רכב חברת אלבר לאמו של נהג רכב חברת אלבר, ומנהל צד ג' 4 בתביעה השנייה, המוסך שהפנה את נהג חברת אלבר לחברת אלבר לקבלת רכב מושכר בזמן שרכבו מטופל במוסך.

4. בתום הישיבה, הגיעו ב"כ הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ולאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבלה חלקית.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, לאחר שבחנתי את מכלול חומר הראיות בתיק, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק ברכבים, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה הראשונה להתקבל במלואה כנגד הנתבע 1 בלבד, דין התביעה השנייה להתקבל במלואה נגד הנתבעים 1 ו-2 ודין הודעת צד ג' בתביעה השנייה להידחות.

הגם שהצדדים הסכימו למתן פסק דין על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי לנכון ליתן הנמקה קצרה לביסוס מסקנתי.

5.1. לעניין האחריות לקרות התאונה
אני מעדיף את גרסתה של עדת חברת אלירן שישבה ברכב לצדה של הנהגת לימור טבת, בעת קרות התאונה, שהייתה סדורה, עקבית, מפורטת ומהימנה עליי, על פני גרסתו של נהג רכב חברת אלבר, שלא הותירה בי רושם דומה.

אני משוכנע כי נהג רכב חברת אלבר נהג במהירות מופרזת, לא נתן דעתו לרכב חברת אלירן הנוסע לפניו והתנגש בו בעוצמה בדופן שמאל, בזמן שרכב חברת אלירן מבצע פרסה, תוך ניצול המרווח שנוצר בין רכב חברת אלירן לאי התנועה מצד שמאל, בעקבות ביצוע הפרסה בקשת רחבה.

משכך, אני סבור כי האחריות לקרות התאונה מוטלת על נהג רכב חברת אלבר.

לא מצאתי להטיל על נהגת רכב חברת אלירן כל אחריות לקרות התאונה, באשר רכב חברת אלבר הגיח מאחוריו, ומה גם שרכב חברת אלירן היה במהלך ביצוע פרסה בעת המגע בין הרכבים, ומשכך נהגת רכב חברת אלירן לא יכולה הייתה לנקוט באמצעים למניעת התאונה.

5.2. לעניין הכיסוי הביטוחי מכוח חוזה השכירות של רכב חברת אלבר לאחר שעיינתי בחוזה השכירות שבין חברת אלבר לנתבעת 1 בתביעה השנייה, ושנחתם על ידה, ולאחר שעיינתי בעדותם של העדים בעניין אני סבור כי הדין הוא עם חברת אלבר ועם המוסך.

אין חולק כי בחוזה השכירות נרשם כי מי שרשאי לנהוג ברכב המושכר הוא נהג מעל גיל 24 בעל שנתיים רישיון נהיגה.

אין חולק כי מי שהגיע לסניף חולון של חברת אלבר לקבל את הרכב היא אמו של נהג רכב חברת אלבר, והיא זו שחתמה על חוזה השכירות.

לטענת נהג רכב חברת אלבר, הסיבה שאמו הגיע לקחת את רכב חברת אלבר ולא הוא, היא משום שלא היה ברשותו כרטיס אשראי שחברת אלבר דרשה לביטחון.

גם אמו של נהג רכב חברת אלבר טוענת את אשר טוען בנה.

איני יכול לקבל הסברם של נהג רכב חברת אלבר ושל אמו. בחוזה השכירות כתוב במפורש מי רשאי לנהוג ברכב, כך שעם חתימת החוזה השכרת הרכב על ידי אמו של נהג חברת אלבר, היה עליה לקרוא ולהבין את אשר היא חותמת עליו. הטענה כי הדבר לא הוסבר לה על ידי נציג חברת אלבר בסניף חולון, אינה מקובלת עליי ומעדותה של מנהלת סניף חולון של חברת אלבר עולה באופן ברור כי הנוהל הוא לספר למשכיר את עיקרי חוזה השכירות, ובמיוחד אם ישנן הגבלות.

זאת ועוד, לא מצאתי להטיל אחריות על המוסך שהפנה את נהג רכב חברת אלבר לקבל רכב מחברת אלבר. המוסך אינו אמור לדעת מה גילו של הנהג שהגיע אליו לתקן את הרכב. המוסך אינו אמור להודיע ללקוח המופנה לקבלת רכב חלופי את התנאים וההגבלות של חוזה השכירות. המוסך הוא בבחינת גורם מפנה בלבד ואינו צד לחוזה השכירות. מכאן, שאין על המוסך כל אחריות, ולו מזערית.

המסקנה המתבקשת מהאמור לעיל, הוא כי נהג רכב חברת אלבר אינו עונה להגבלות בחוזה השכירות. משכך, חברת אלבר פטורה מתשלום נזקי רכוש שנגרמו לרכב חברת אלירן כתוצאה מהתאונה עם רכב חברת אלבר.

הנתבע 1 בתביעה הראשונה ישלם בגין נזקי רכב חברת אלירן. כמו כן, הנתבעים בתביעה השנייה ישלמו בגין נזקי רכב חברת אלבר.

התביעה הראשונה
6. הנתבע 1 ישלם לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה, בסך של 42,043 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט ששולמה ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בשיעור 11.8% מהסכום המוצמד שנפסק.

6.3. שכר העדים כפי שנפסק בדיון.

התביעה השנייה
7. הנתבעים 1 ו-2, ביחד ולחוד, ישלמו לתובעת את הסכומים הבאים:

7.1. סכום התביעה, בסך של 30,072 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט ששולמה ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

7.2. שכ"ט עו"ד בשיעור 11.8% מהסכום המוצמד שנפסק.

7.3. שכר העדים כפי שנפסק בדיון.

8. לאור היותו של הנתבע 1 אסיר, הסכומים הכוללים המנויים בסעיפים 6 ו-7 לעיל ישולמו בחמישה עשר תשלומים חודשיים שווים, לכל אחת מהתובעות, כאשר הראשון ישולם ביום 01.09.2015.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיקים שבכותרת.

ניתן היום, ט' אב תשע"ה, 25 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חברת אלירן שמשון תחבורה בע"מ
נתבע: מור סיתאלכין
שופט :
עורכי דין: