ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דורית חן נגד ד"ר רבינוביץ אוסוולדו :


בפני כבוד ה שופטת מי-טל אל-עד קרביס

התובעת

דורית חן
ע"י ב"כ עו"ד סלע

נגד

הנתבעים

  1. ד"ר רבינוביץ אוסוולדו
  2. אסותא מרכזים רפואיים בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד רוזנשטיין –גיא

החלטה

(בבקשה מיום 17.2.15 למינוי מומחה חדש בתחום הפסיכיאטריה)

1. לפני תביעה לפיצויים לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש), לאחר שלטענת התובעת נגרמו לה נזקי גוף בעקבות טיפול רפואי שקיבלה מהנתבע בשנת 2005.

2. לתמיכה בטענותיה שברפואה הגישה התובעת, בין היתר, הערכת נכות חתומה על ידי פרופ' פליישמן, מומחה בתחום הפסיכיאטריה, לפיה נותרו לה כתוצאה מהטיפול 70% נכות. מומחית מטעם הנתבעים, ד"ר קרן, חיוותה דעתה כי לתובעת נותרו 5% נכות בלבד .

3. לאור הפערים שבין חוות הדעת, הצדדים הגיעו להסדר דיוני במסגרתו התבקש בית המשפט למנות את פרופ' מיכה נוימן כמומחה מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטריה, וזאת מבלי שהצדדים יוותרו על חוות הדעת מטעמם. כבוד השופט קידר, שהתיק היה בטיפולו עובר לפרישתו לגמלאות, נתן תוקף של החלטת בית משפט להסדר דיוני זה ומינה את פרופ' נוימן מומחה מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטריה (ראו החלטה מיום 3.11.13).

4. בתאריך 8.1.14 הגיש פרופ' נוימן חוות דעת לפיה העריך את נכותה של התובעת ב - 20% בעקבות טיפולו של הנתבע.

5. זהו הרקע לבקשה שהגישה התובעת (באמצעות ב"כ הקודמת עו"ד וורצל) כשנה לאחר הגשת חוות הדעת. לטענת התובעת, בתמצית, כאשר נבדקה על ידי פרופ' נוימן היה זה מיד לאחר שמרפאתו עברה הדברה, והיא ישבה במקום ונשמה רעלים מבלי שהמרפאה עברה אוורור או ניקיון יסודי. עוד נטען כי הבדיקה ארכה 30 דקות בלבד, ועל כן אינה ראויה, מה גם שכתוצאה מהרעלים היא היתה מסוחררת ולא מרוכזת. התובעת הלינה על כך כי במהלך הבדיקה הנחה אותה המומחה שלא להפגין רגשות מוחצנים, וביקש שתענה רק על שאלותיו מבלי שאפשר לה להתבטא. נטען על ידה כי 90% מהאמור בחוות הדעת לא נאמר על ידה באותה פגישה, ולאור כל האמור מבוקש למנות מומחה חדש.

6. הנתבעים מתנגדים לבקשה; הם מדגישים כי פרופ' נוימן מונה בהסכמה, כי חוות דעתו ניתנה למעלה משנה לפני הגשת הבקשה ולא ברור מדוע התמהמהה התובעת זמן כה רב לו סברה כי יש ממש בבקשתה. לבקשה לא צורף תצהיר, כך שלמעשה לא הונחה לפני בית המשפט תשתית עובדתית ראייתית נאותה להוכחת טענותיה. בפן המשפטי, ובהתאם לכללים שהותוו בפסיקה לעניין פסילת חוות דעת מומחה בית המשפט, אין הבקשה מגלה כל עילה לפסילת חוות הדעת , ולפיכך דין הבקשה להידחות תוך חיוב התובעת בהוצאות.

7. לאור הטענות העובדתיות שבבקשה, התבקשה התייחסותו של פרופ' נוימן. המומחה ציין כי עו"ד וורצל שלחה לו שאלות הבהרה כארבעה חודשים לאחר שנתן את חוות דעתו, ולא היה כל זכר בשאלותיה לתלונות שהעלתה התובעת מאוחר יותר. לעניין ההדברה, היא מבוצעת מידי פעם על ידי ועד הבניין בו נמצאת מרפאתו, בפתחי הביוב. פעולות ההדברה נעשות בשטח פתוח ואינן דורשות יציאת הדיירים מהבניין, וגם לא השבתת הפעילות במרפאה. ההדברה לא נעשתה ביום בו נבדקה התובעת (יום א' בשבוע), אך יתכן שנערכה בסוף השבוע הקודם. עוד ציין כי קיימים ברשותו 6 עמודים של רישום בכתב ידו על בדיקת התובעת, ואין שם כל תלונה כפי שהועלתה על ידה בדיעבד. המומחה לא מצא להתייחס לטענות המטילות דופי בכישוריו ובתפקודו, בהיותן לא ראויות. ועוד הוסיף כי חוות דעתו נכתבה מתוך שנות ניסיון רבות של טיפול ושל כתיבת חוות דעת לבתי המשפט, מתוך אובייקטיביות ויושר מקצועי (ראו תגובת פרופ' נוימן מיום 15.4.15).

8. אפשרתי לתובעת, שבינתיים החליפה ייצוג (לעו"ד סלע), להגיב על האמור. לתגובתה כבר צרפה התובעת תצהיר, שם הוסיפה כי את כל הטענותיה העלתה בפני עו"ד וורצל שמסיבותיה החליטה לא לעשות עימן דבר. לגופו של עניין, באת כוחה החדשה של התובעת חזרה על טענות התובעת, ציינה כי עילת התביעה מתמקדת בנושא רגיש עליו יש למרשתה קושי לשוחח, והדגישה כי המומחה - מטעמיו - לא התייחס לכל הטענות שעניינן מהלך הבדיקה ומשכה. עוד פרטה ב"כ התובעת בתשובתה את ההלכות לעניין פסילת חוות דעת מומחה/מינוי מומחה נוסף. מאחר שברגיל אין נוהג בית המשפט לסטות ממסקנות המומחה שמונה על ידו, יש להקפיד הקפדה יתרה על העדר משוא פנים, ויש לנהוג בשוויון באשר כל פגם בהתנהלות עלול להשפיע על טוהר ההליך ולהעיב על תוצאת פסק הדין. במקרה דנן, נפלו מספר פגמים שכל אחד מהם בנפרד, וכולם במצטבר, יורדים לשורשו של ההליך וגורמים לתובעת לעיוות דין שלא ניתן לתקנו אם יוותר המינוי על כנו. התובעת הוגבלה על ידי המומחה מעשית (זמן הבדיקה היה קצר) ורגשית (לא ניתנה לה האפשרות לפרוש בפניו את התמונה המדויקת) דבר המאיין את תקפות חוות הדעת. כעת, לאחר שהמומחה גם נחשף לבקשתה של התובעת, קיים משוא פנים מצדו שהרי הגדיר את התבטאויותיה כבלתי ראויות, והדבר לא יאפשר לו לנהוג באובייקטיביות כלפיה ולא יאפשר קיום חקירה נגדית עניינית על חוות דעתו. על אף קשייה הכלכליים, התובעת מוכנה לממן לבדה עלות של חוות דעת מומחה חלופי שכן היא משוכנעת כי חוות הדעת הנוכחית – לו תוותר על כנה – תגרום לה לעיוות דין ולעוול בלתי ניתן לתיקון.

לאחר שעיינתי בתיק בית המשפט, דין הבקשה להידחות.

9. מהותה של הבקשה שלפני היא פסילת חוות דעתו של מומחה בית המשפט - מומחה שמונה לבקשת הצדדים ועל יסוד הסכמתם - ומינוי מומחה אחר תחתיו. הליך זה הוא חריג, ויעשה רק אם התגלו פגמים חמורים בשיקול דעתו של המומחה, במהימנותו או שאם לא תפסל חוות הדעת יגרם עיוות דין (רע"א 7323/11 ועקנין נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב בע"מ (2011) פסקה 6). יפים הדברים שנאמרו ברע"א 5611/07 לינצקי נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י (2007):
"אכן, נוכח תפקידו המיוחד של המומחה הרפואי שמונה על-ידי בית-המשפט, מוטלות עליו חובות שונות ובהן החובה לנהוג באובייקטיביות וללא משוא פנים, ותוך הקפדה שהדבר גם ייראה. סטייה מעקרונות אלה והפרת חובת הנאמנות של המומחה כרופא, עשויה להוביל לפסילתו או לפסילת חוות-הדעת שנתן... יחד עם זאת, כבר נפסק בעבר כי משמונה מומחה מטעם בית-המשפט, חזקה עליו שינהג באופן מקצועי, ויעשה מלאכתו נאמנה וכי לפיכך, פסילתו יכול שתיעשה רק בנסיבות חריגות. כך במיוחד, מקום שזה כבר נתן את חוות-דעתו וכאשר בתוצאת חוות-הדעת יש כדי להשפיע על שיקוליו של בעל-הדין המבקש את פסילתו." [הדגשה איננה במקור]
10. אין לפני כל נסיבות חריגות; הבקשה מבוססת על תחושותיה הסובייקטיביות של התובעת, ובראשיתה אף לא נתמכה בתצהיר. העיתוי בו הוגשה - כשנה לאחר שהגיש המומחה המוסכם את חוות דעתו כשבמהלך התקופה התובעת אף שלחה שאלות הבהרה ולא הלינה על הליך הבדיקה , וכן לאחר שהליך הגישור לא צלח - מעורר קושי לקבלה.

טיבן של הטענות אינו שגרתי, ואין תמה כי פרופ' נוימן הביע מורת רוחו מהן. אדגיש כי אופן הבדיקה, משכה, הדגשים במהלכה – כולם נתונים לשיקול דעתו המקצועי של המומחה, שחזקה עליו, כאמור, כי בחן את עניינה של התובעת באובייקטיביות ועל יסוד ניסיונו.

אשר לטענה כי הותרת חוות הדעת על כנה תגרום לתובעת לעיוות דין לאחר שהמומחה נחשף לטענותיה, אזי קבלת טענה מעין זו משמעה כי בכל פעם ש מומחה נחשף לטרוניה מצד בעל דין, יש לפסול את חוות דעתו. לא כך הוא הדבר . ברי כי פתוחה הדרך לפני התובעת להזמין את פרופ' נוימן לבית המשפט במהלך שמיעתו של התיק, על מנת להשיב על שאלות המתייחסות לחוות דעתו.

11. משאין טענות התובעת מבוססות עילה לפסול את חוות דעתו של המומחה המוסכם, דין הבקשה להידחות.

התובעת תישא בהוצאות הנתבעים בסכום של 1,200 ₪.

נקבע לתזכורת פנימית ביומני לתאריך 8.9.15 לבדיקת הגשת בקשה לתיקון כתב תביעה (בהתאם להחלטה מיום 25.5.15).

המזכירות תמציא החלטתי זו לב"כ הצדדים.
ניתנה היום, ט' אב תשע"ה, 25 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דורית חן
נתבע: ד"ר רבינוביץ אוסוולדו
שופט :
עורכי דין: