ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מחמד אסמאעל נגד ע. אמאר חברה לייצור ושווק מוצרי בנין בע"מ :

בפני כבוד הרשם שמעון רומי

משיבה/זוכה

ע. אמאר חברה לייצור ושווק מוצרי בנין בע"מ ח"פ 511863227

נגד

מבקש/חייב
מחמד אסמאעל ת"ז XXXXXX253

החלטה

המשיבה הגישה לביצוע כנגד המבקש, תביעה על סכום קצוב (8,609.00₪). עובדותיה בתמצית:
המבקש רכש מחנות המשיבה חומרי בניה והתחייב לשלם תמורתם. המבקש לא נענה לדרישת המשיבה לסלק יתרת חובו (כנקוב בכרטסת המשיבה שהעתקה נספח לתביעה ), ומכאן התביעה. התביעה נסמכת בתעוד ת משלוח אחת ויחידה לאמור בכתב התביעה "תעודות משלוח", שאין בה ערכים כספיים כלשהם, אלא אך שמות פריטים.

התנגדות המבקש נסמכת בתצהיר בו מוצהר גם: "4. הנני מצהיר שמאז שהייתי אצל הזוכה ביום 16/02/2014 וסגרתי את החשבון ועל כן התבקש מהזוכה להכין לי חישבונית עבור תשלומי המזומן וגם עבור השיק" .

ביום 05/07/2015, התקיים דיון בהתנגדות המבקש, בראשיתו עמד המבקש לחקירה נגדית על תצהיר ההתנגדות. חקירת המבקש, כלשונה ובמלואה:
" המבקש, מר מחמד אסמאעל, מוזהר לומר אמת ומעיד:
חקירה נגדית:
ש: מה השם שלך?
ת: אסמאעל מוחמד אסמאעל.
ש: מה מס' ת.הזהות שלך?
ת: 038000253."

בחקירה חוזרת לא נשאל העד מאומה ע"י בא כוחו.

עיון בתצהיר התומך את ההתנגדות מעלה, כי הוא חתום ככל הנראה בידי המבקש, אך אישור עו"ד מציין כי המצהיר הוא אחר זולתו, אין באישור פרטי זיהוי אלא אך ציון להיכרות אישית של מאמת התצהיר עם אותו אחר.

המבקש סיכם בציינו: "... נפלה טעות סופר. עשיתי תצהיר ל... שעשיתי בוורד העתק הדבק נשמט ממני לרשום את שמו של המבקש, אך למעלה בדף רשום ת.זהות של המבקש וגם את שמו ומרשי יכול להגיד כי אכן חתם על המסמך ואין לראות טעות קטנה כזאת להשמיט את הבקשה להתנגדות שב"כ המשיבה אכן הזמין גם את המצהיר על סמך ההתנגדות הזאת וגרם לו להפסיד יום עבודה וגם אדוני בפרוטוקול הקודם רשמנו את זה ואני מבקש מביהמ"ש שאגיש תצהיר מתוקן. .."

תשובת המשיבה בתמצית וכלשונה: "... המבקש לא הגיש הגנה פיזית כנגד התביעה מאחר ואין תצהיר מטעמו שמצורף עם ההתנגדות. שתיים, אף אם אתייחס להתנגדות כאילו הוגשה כדין, דבר שאינו מוכחש הרי אין בהתנגדות ולו בדל של הגנה ואין בה כל סעיף המכחיש את התביעה או מתייחס לסכום התביעה שחב המבקש למשיבה. ואם ישנו כזה יתבקש חברי להתייחס אליו.

מענה המבקש מלין על החקירה הקצרה, בניגוד למצופה "... ב"כ המשיבה הביא את מרשי ותחקר אותו אחרי שישבנו לפני כמה ימים אמר שני דברים שהוא רוצה לתחקר אותו בחקירה נגדית ארוכה ולא שאנחנו נבוא לעניין כל כך קטן שטעות דפוס יבטל את התצהיר. אני באתי מוכן לתצהיר מתוקן..."

בחנתי את מכלול הכתבים ודומני כי יש כשל לוגי מסוים בטיעון המשיבה: מחד, ביקשה היא לחקור את המבקש בחקירה נגדית על תצהירו ומנגד – התצהיר כלל אינו "תצהיר". אם לכתחילה ידעה המשיבה כי אין מדובר בתצהיר המבקש, היה עליה להודיע מראש (כמותווה בהחלטה המזמנת את הצדדים לדיון) כי אינה חפצה היא בחקירה בשל העובדה הפשוטה... לפיה אין בנמצא תצהיר.

גם המבקש אינו חף מטעויות: הלכה למעשה הגיש הוא התנגדות בלא תצהיר כדין. אולם, המבקש רשאי היה להניח (מעת שחתם על התצהיר) כי ההזהרה בה הוזהר כוונה אליו ולא לאחר זולתו. דומני כי אין לפקוד על המבקש את אותו חלק בתצהיר, השולל ממנו את מעמדו כתצהיר כדין, הסיפא שלו.

טענת ההגנה היחידה העולה מן ה"לא תצהיר" שהוגש, היא טענה לפירעון החוב, במועד שקדם לפתיחת תיק ההוצל"פ.

אף אם אתעלם לרגע מהיעדר תצהיר כדין לסמוך ההתנגדות, הרי שאין די בטענה לתשלום החוב במזומן ובשיק, שעה שהשיק הוגש לביצוע... בשל אי כיבודו בידי הבנק הנמשך.

בנסיבות אלו, יהא זה נכון וצודק להתנות הרשות להתגונן באלו:

  1. המבקש יגיש תצהיר זהה בנוסחו לזה שבתיק, שונה אך ורק בסיפא – בחלק המיועד לאימות עו"ד;
  2. זאת ייעשה בתוך 30 ימים שראשית מניינם ביום המצאת החלטה זו לבא כוח המבקש;
  3. מלוא יתרת החוב בתיק ההוצל"פ שבכותרת, כפי שתהא בעת ההפקדה, תופקד כעירבון בתיק הוצל"פ 5382160215, בתוך 30 הימים דלעיל;
  4. סימוכין להפקדה יוגשו יחד עם התצהיר לתיק ובמקביל לב"כ המשיבה;
  5. בהגיע הסימוכין והתצהיר, או בחלוף המועד להגעתם - תינתן החלטה נוספת.

ת"פ בלא הצדדים, ביום 31/08/2015

ניתנה היום, ו' אב תשע"ה, 22 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מחמד אסמאעל
נתבע: ע. אמאר חברה לייצור ושווק מוצרי בנין בע"מ
שופט :
עורכי דין: