ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רוני שטיינברג נגד חברת מגם בטיחות בע"מ :

לפני כבוד הרשמת לובנא תלחמי סוידאן

התובע:
רוני שטיינברג, ת.ז. XXXXXX928
ע"י ב"כ עו"ד שרה גולדברג

-

הנתבעת:
חברת מגם בטיחות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד עמר, רייטר ושות'

החלטה

1. בפניי בקשות התובע מיום 10/6/15, 18/6/15 ו- 6/7/15 לגילוי מסמכים.

2. בתגובתה מיום 21/7/15, הודיעה הנתבעת כי ביום 15/7/15 העבירה לתובע את מרבית המסמכים המבוקשים בשלושת בקשותיו הנ"ל, למעט המסמכים לגביהם התנגדה כמפורט בתגובתה מיום 3/7/15 .

3. עיון במכתב אשר צורף לתגובת הנתבעת מיום 21/7/15, מעלה כי הנתבעת פעלה לגילוי מסמכים, כאמור בהחלטה מיום 20/5/15, והעבירה לתובע המסמכים אשר סומנו 1.4 עד 1.19 במכתבה הנ"ל.

יצויין כי ממכתב הנתבעת הנ"ל, לא ברור אם הנתבעת העבירה אליו את דו"חות הרכב החודשיים כמבוקש בסעיף 1 לבקשתו מיום 10/6/15, וכן את דוחות חיוב הנתבעת על ידי חברת הליסינג כאמור בסעיף 2 לבקשתו הנ"ל. אך הואיל ובתגובתה מיום 3/7/15, הנתבעת הודיעה כי אינה מתנגדת להעברת הדוחות הנ"ל, על הנתבעת לפעול להעברת דוחות אלה לתובע ללא דיחוי, וזאת ככל ודוחות אלה טרם הועברו אליו.

בנוסף, עולה כי הנתבעת העבירה לתובע מסמכים בנוגע לקרן השתלמות, בנוסף לאלה אשר צורפו על ידה לכתב ההגנה ביום 22/1/15 .

4. המחלוקת היחידה אשר נותרה בין הצדדים נוגעת לבקשתו של התובע לקבל לידיו מכתבי זימון לשימוע של שני עובדים, כאמור בסעיפים 3 ו- 4 לבקשתו מיום 10/6/15, כשלטענתו יש במסמכים אלה כדי להעיד על התנהלות הנתבעת ביחס להקפדה על נהלי ביצוע הליך שימוע תקין.

לטענת הנתבעת, בתגובתה מיום 3/7/15, אין מקום להיעתר לבקשת התובע באשר לשני המסמכים הנ"ל , מאחר ומדובר במסמכים אשר אינם רלוונטים לתביעה והמכילים פרטים אישיים הנוגעים לאותם עובדים, כאשר חשיפתם יכול ותגרום נזק. עוד טוענת הנתבעת, כי הזכות לפרטיות של אותם עובדים גוברת על זכותו של התובע להוכיח את תביעתו.

המסגרת הנורמטיבית

5. תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, קובעת כדלקמן:

"בית הדין רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות."

6. בפסק דינו של בית הדין הארצי בבר"ע 33454-12-13 איגור גריבובסקי – אבי גל (מיום 27/2/15 [פורסם בנבו]), נפסק:

"נקודת המוצא לדיון בהליך גילוי ועיון מסמכים היא גילוי הדדי מירבי ורחב של ראיות הצדדים כאמצעי להגברת היעילות וההגינות הדיונית וככלי לשיפור יכולת בית המשפט לחשוף את האמת. בעל דין רשאי לקבל מידע על מסמכי היריב, בין שהם 'מועילים' ובין שהם 'מזיקים'."

7. עם הגשת בקשה לגילוי מסמכים נבחנת בשלב ראשון שאלת הרלוונטיות, הכוללת שני היבטים, וכפי שנפסק בע"ע 494/06 מדינת ישראל-נציבות המים – אבנציק (מיום 28/3/07 [פורסם בנבו]):

"שני תנאים להתקיימותו של מבחן הרלבנטיות: תנאי הסף, בו נדרשת הוכחת קיומה של זיקה ברורה בין גילוי החומר המבוקש לבין טענותיו של המבקש בהליך העיקרי. זהו ההיבט הצר של מבחן הרלבנטיות, שקיומו הוא תנאי הכרחי, לקיומו של "דיון יעיל" כנדרש בתקנה 46 לתקנות.

אולם אין זה תנאי מספיק. התקיים תנאי הסף, יוסיף בית הדין ויידרש להיבט הרחב של מבחן הרלבנטיות. במסגרת זו תיבחן הבקשה לגילוי המסמכים, על רקע נסיבותיו של המקרה הנדון; בשים לב לאמות המידה הקיימות ומשקלן מנקודת מבטו של מבקש גילוי המידע; ההשלכות על ההליך העיקרי ועל האינטרסים של הצדדים; ומידת תרומתם של כל אלה לקיומו של 'דיון יעיל' בהליך העיקרי."
(ר' גם ע"ע (ארצי) 129/06 טמבור – אברהם אלון , מיום 7/5/06, בר"ע (ארצי) 54124-06-12 הורסיו דיוינסקי – HSBC Private Bank ואח' , מיום 7/3/13 [פורסמו בנבו]).

8. במידה ומבחן הרלוונטיות מתקיים, יש לבחון בשלב שני את האיזון הראוי בין זכות הגילוי לבין אינטרסים לגיטימיים נגדיים אשר עשויים לשלול את גילוי המסמכים, כגון הכבדה ממשית, פגיעה באינטרסים חיוניים של הציבור, פגיעה בפרטיות וכד' (ר' ע"ע 28222-05-10 מכתשים מפעלים כימיים – יהודנ פלצ'י , מיום 21/9/10 וע"ע (ארצי) 1185/04 אוניברסיטת בר אילן – צמח קיסר, מיום 24/3/05 [פורסמו בנבו]).

דיון והכרעה

9. לאחר שעיינתי בבקשת התובע מיום 10/6/15, בתגובת הנתבעת מיום 3/7/15 וכלל החומר אשר בתיק, הגעתי למסקנה לפיה דין בקשת התובע לקבל לידיו מכתבי השימוע של העובדים האמורים בבקשתו הנ"ל להידחות, וזאת מן הנימוקים אשר יפרטו להלן.
10. התובע תובע, בין היתר, פיצוי בשל שלילת זכות השימוע וכן פיצוי בגין פיטורים שלא כדין, כשלטענתו לא נערך לו הליך שימוע כדין. ואילו הנתבעת טוענת כי נערך לו הליך שימוע כדין.

11. לטעמי, אין בדרך בה בחרה הנתבעת לסיים את עבודתם של שני העובדים האמורים בבקשת התובע מיום 10/6/15, ככל ודרך זו תהיה, כדי ל תרום לבירור המחלוקת בין הצדדים בתיק זה בשאלה האם נערך לתובע שימוע כדין והאם לאו. עניינו בתובע ספציפי ובטענות אשר הוא מעלה כנגד אופן סיום עבודתו אצל הנתבעת ולא בדרך בה הסתיימה עבודתם של עובדים אלה או אחרים.

12. טענת התובע לפיה יש במסמכים כדי להעיד על התנהלות הנתבעת בכל הנוגע ל ביצוע הליכי שימוע, אינה רלוונטית הואיל ומדובר בהליכים אשר אינם נוגעים אליו ואינם יכולים להישקל במסגרת הליך זה.

13. מדובר במסמכים אשר אינם רלוונטים כלל לניהול ההליך אשר בפניי, ומכאן אין להיעתר לבקשת התובע לגלותם. למעלה מהנדרש, גם אם בית הדין היה קובע כי מדובר במסמכים רלוונטים, הרי מידת הפגיעה באותם עובדים, המתבטאת בחשיפת מסמכי זימון לשימוע אשר יכול וכוללים מידע פרטי לגביהם, אינה מצדיקה היעתרות לבקשה. כך שבסופו של יום גם בגין שיקול של פגיעה ב פרטיות אותם עובדים, בקשת התובע דינה להידחות.

14. מתגובת הנתבעת מיום 21/7/15, עולה כי התובע טרם פעל לגילוי מסמכים כאמור בהחלטה מיום 20/5/15, ומכאן עליו לעשות כן ללא דיחוי.

15. הואיל והתובע שוקל לתקן את תביעתו, כאמור בהודעתו מיום 15/7/15, עליו לפעול כאמור בהחלטה מיום 15/7/15 .

16. ככל והתובע לא יבקש לתקן את תביעתו, עליו להגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו, וזאת עד ליום 10/8/15 .

למעקב מזכירות בית הדין בהתאם.

ניתנה היום, ו' אב תשע"ה, (22 יולי 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: רוני שטיינברג
נתבע: חברת מגם בטיחות בע"מ
שופט :
עורכי דין: