ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם בשן נגד כלל חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה רשמת בכירה עידית קצבוי

תובעים

אברהם בשן

נגד

נתבעים

כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפניי בקשה למינוי מומחים רפואיים בתחום האורתופדי, הנוירולוגי וה-א.א.ג.

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, מצאתי בשלב זה ראשית ראייה לצורך במינוי מומחים בתחום האורתופדי וה-א.א.ג, עקב תאונת הדרכים מיום 23.4.14.

באשר לתחום הנוירולוגי, מהתיעוד הרפואי עולה כי התובע התלונן על בחילות וסחרחורות, אולם נוכח האפשרות ש מקור ן של תלונות אלה בתחום ה-א.א.ג, הנני סבורה, כי אין מקום, בשלב זה, למנות מומחה בתחום הנוירולוגי ו בקשה זו תדון במידת הצורך לאחר קבלת חוו"ד המומחה בתחום ה-א.א.ג.

לפיכך, אני ממנה בזאת את ד "ר ישראל כספי כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האור תופדי ואת ד"ר גדעון לוי כמומחה בתחום ה-א.א.ג, על מנת שיחוו דעה בדבר מצבו הרפואי של התובע בגין תאונת הדרכים.

בחוות דעתם מתבקשים המומחים להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובע נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבה הרפואי של התובע.
  4. המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובשים לב לעברו הרפואי של התובע, לעבודתו ולמקצועו.
  5. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע .

הצדדים ימציאו למומחים את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיינו בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחים מתבקשים להגיש את חוות דעתם באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקשים המומחים לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניהם במועד מתן חוות דעתם.

שכר טרחת כל אחד מהמומחים יעמוד על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
בשלב זה, הנתבעת תישא בתשלום שכר טרחת המומחים ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

המומחים יגישו לבית המשפט את חוות דעתם תוך שלושים ימים מיום שהגיעו לידיהם כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרשו, ככל שדרשו, ולאחר ששכר טרחתם ישולם כאמור.

בנוסף, לאחר קבלת חוות דעת המומחים יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן:
התובע יגיש תחשיב נזק מטעמו בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת.
הנתבעים יגישו תחשיב נזק בתוך 30 יום מקבלת תחשיב הנזק של התובע.
לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים הרלוונטיים להערכת הנזק, לרבות חוות דעת אקטוארית (במידת הצורך).

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחים, ותדחה את התז"פ ליום 29.2.16.

ניתנה היום, ו' אב תשע"ה, 22 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אברהם בשן
נתבע: כלל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: