ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיכל אשכנזי נגד כל בו לבניין מהיר המהיר :

בפני כבוד הרשם הבכיר נועם רף

תובעים

מיכל אשכנזי
משה אשכנזי

נגד

נתבעת

כל בו לבניין מהיר המהיר

החלטה

בהמשך להחלטה מהיום ולאור הסכמת הצדדים למינוי מומחה מכריע מטעמו של בית המשפט , הנני ממנה בזאת את האינג' אריה דבורצקי ממשרד ד. בייער ושות' מת.ד. 92 אלישמע 4588000 טל' 09-XXXX199 פקס: 09-XXXX577 כמומחה מטעם בית המשפט לשם בדיקת השיש במטבח בנכס שברח' רחל אימנו 19/1 מודיעין (להלן: "השיש").

המומחה יתבקש לבדוק את השיש ולחוות דעתו המקצועית בשאלות הבאות:

א. האם קיים פגם בשיש.

ב. ככל שקיים פגם בשיש האם הפגם הינו כתוצאה מפגם בייצור או שימוש לא סביר בשיש מצד התובעים.

ג. המומחה ייקח בחשבון וייתן דעתו בחוות הדעת לכך שהשיש הוזמן ביום 16.6.13, סופק בחודש 7.13 והנזק אירע בחודש 3.15.

במידה וקיים פגם בשיש כתוצאה מפגם בייצור, יואיל המומחה להעריך את אופן תיקון הפגם, הערכת הזמן הסבירה לתיקון כל ליקוי ועלותו של כל תיקון.

המומחה יעריך, לצורך תיקון הליקויים הקיימים – ככל שקיימים יעריך המומחה את משך הזמן הדרוש לכך.

המומחה ייפגש עם הצדדים, ישמע את טענותיהם, יקבל וישמע מהם כל חומר או טענה שיבקשו למסור לו, לרבות חוות הדעת שצירפו לכתבי טענותיהם. הבדיקה תתבצע בנוכחות הצדדים. המומחה יהיה רשאי לבקש ולקבל מהצדדים כל חומר שיידרש לו והצדדים ישתפו עמו פעולה. הצדדים יהיו רשאים להמציא למומחה כל מסמך רלבנטי שימצאו לנכון.

למען הסר ספק יובהר כי הצדדים אינם רשאים לפנות למומחה בכל עניין שהוא – למעט העברת המסמכים כאמור ותיאום מועד בדיקה – ואילו המומחה רשאי לפנות לכל אחד מהצדדים ולהבהיר עמו הטעון הבהרה לצורך מתן חוות הדעת ובלבד שיידע את הצד שכנגד.

עובר לקיום הבדיקה יודיע המומחה לצדדים עלות חוות הדעת ויתחיל בבדיקה רק לאחר קבלת מלוא התשלום מהצדדים. בכל מחלוקת בעניין זה, יפנו הצדדים לבית המשפט.

חוות הדעת תומצא לתיק בית המשפט עם העתק לצדדים תוך 60 יום מהיום.

הצדדים יהיו רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה, באישור מראש מבית המשפט, וזאת תוך 7 ימים מיום קבלת חוות הדעת. המומחה ישיב לשאלות תוך 10 ימים מיום קבלת השאלות עם העתק לצדדים ולבית המשפט.

שכרו של המומחה ישולם בשלב זה בחלקים שווים על ידי הצדדים, אולם השתתו הסופית תקבע על פי תוצאות הדיון.

קביעתו של המומחה מטעם בית המשפט בחוות דעתו תהא מכרעת, אך הצדדים יהיו רשאים לזמן את המומחה לחקירה על חוות דעתו.

אם קיימת מניעה כלשהי מצדו של המומחה לקיים אחר החלטת בית המשפט ו/או שיש לו היכרות מוקדמת עם מי מהצדדים, יודיע על כך לבית המשפט באופן מיידי.

מס' טלפון תובעים: 054-XXXX337 ו 052-XXXX700 מס' טלפון נתבעת: 03-XXXX992

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים ולמומחה.

המזכירות תקבע ת.פ. 60 יום מהיום.

ניתנה היום, ו' אב תשע"ה, 22 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מיכל אשכנזי
נתבע: כל בו לבניין מהיר המהיר
שופט :
עורכי דין: