ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קפלן גרגורי נגד המוסד לביטוח לאומי :

22 יולי 2015
לפני: כבוד סגן הנשיאה אילן סופר

התובע:
קפלן גרגורי, ( ת.ז.-XXXXXX728)
ע"י ב"כ: עו"ד בלפור קויתי

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד ילנה צ'וקלר

החלטה

בהסכמת הצדדים ובהתאם לפסק דינו של בית הדין הארצי, המומחית תשיב לשאלות ההבהרה הבאות:

א. האם ניתן לקבוע בסבירות של מעל 50% קיומו של קשר סיבתי בין עבודת המנוח לבין מחלת הריאות שממנה סבל?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.
ב. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת תענה בחיוב וקיים לדעת המומחית קשר סיבתי בין העבודה לליקוי אזי שהיא תתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר קרות הליקוי דהיינו, האם בעיקרו של דבר ניתן לומר כי ליקויו של המנוח עקב עבודתו נגרם על דרך של פגיעות זעירות כך שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים גרמה גם לליקויו (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).
ג. ככל שהמומחית תשיב לשאלה הקודמת בחיוב היא מתבקשת להשיב לשאלה בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמיו האחרים דהיינו - האם לעבודת המנוח הייתה השפעה משמעותית על הליקוי ממנו הוא סבל (השפעה משמעותית על פי הפסיקה, הינה בשיעור של 20% ומעלה).
ד. האם מחלת האינפיזמה - היא מחלה שידועה כמחלה מתפתחת כתוצאה מחשיפה לחומרים כפי שנחשף אליהם המנוח? אם תשובתה של המומחית לכך חיובית אזי שהיא תתבקש להשיב לשאלה - כמה תרמה המחלה למותו של המנוח?

בתשובותיה תתייחס המומחית גם להפניות במאמרים הבאים:

1. "Lung cancer mortality in a site producing hard metals"
בעמ' 568 (העמוד הראשון של המאמר) טור שמאלי מטה – בפרק התמצית למאמר ובעמ' 573 טור שמאלי מטה נאמר באופן מפורש כי בחשיפה לאבק מתכות טרם תהליך של חימום (הלחמה, שינוי באמצעות חום ), זמן החשיפה קטן והמובהקות של הגורם למוות מסרטן הריאות ברור.

כן נפנה תשומת לב המומחית לעובדה שבמאמר זה נעשה גם פילוח והתייחסות לגורמי סיכון אחרים כמו עישון.

2. Lung cancer risk in hard-metal workers
במאמר זה תשומת לב המומחית מופנית לעמ' 241 בתמצית, עמ' 243 תחת הכותרת "תוצאות והערכת חשיפה" לעמ' 246 המתייחס לסרטן הריאות ולעמ' 247 לתוצאות.

מאמר זה עיקרו הבדלים בחשיפה לסוגי מתכות כשהמאמר בחן את ההבדל בין חשיפה לקבוצת מתכות שאינה כוללת קובלט וטונגסטן לקבוצה הכוללת קובלט וטונגסטן. המחקר מצא כי קיימת עלייה מובהקת בלקות בסרטן הריאה שהמתכות קובלט וטונגסטן או קרבון מופיעות ברשימת החומרים.
עוד מצא המאמר כי חשיפה למתכות טרם חימום, כאמור במאמר הקודם, קיימת גם כן מובהקות גבוהה יותר ללקות בסרטן הריאה.

המאמר מתייחס לזמני חשיפה וקובע שחשיפה לקבוצות חומרים הכוללת קובלט וקרבון ואבק מתכות שטרם עברו חימום, זמן החשיפה שעלול לגרום למ חלת ריאה קטן יותר.

3. ln vitro genotoxic effectso of diferent combination of cobalt and metallic carbide particles .

תשומת לב המומחית לעמ' 177 למחקר ולעמ' 181. גם מחקר זה כמו שני הקודמים מציין היווצרות של שינויים מוטוגניים תאיים כתוצאה מחשיפה למתכות. אותם שינויים המביאים להתפתחות סרטן הריאה. מחקר זה שם דגש על חשיפה לקובלט וקרבון – מתכות אליהן נחשף המנוח בתצורתה שלפני החימום.

4. physicochemical mechanism of the intrraction between cobalt metal and carbide particles to generate toxic activated oxygen species

במאמר זה התייחס החוקר לאינטראקציה המתקיימת בין קובלט לקרבון ואשר גורמת ליצירת פעילות טוקסית חמצנית ואשר גורמת לעלייה בלקות בסרטן הריאות בקרב עובדי תעשיית המתכת האבקתית. נפנה לעמ' 600 של המאמר, שם נאמר שדי בחיבור של קובלט וקרבון לבד אף ללא טונגסטן כדי להביא ליצירת סרטן הריאות.

נפנה לעמ' 603 למאמר תחת הכותרת "דיון" בו החוקר סוקר את עבודתו ומציין באופן מפורש כי אצל העובדים בתחום המתכות נמצא כי כמות הרדיקאליים החופשיים גדולה באופן המאפשר יצירת קשרים טוקסיים. בהמשך בעמ' 604 למאמר מדגיש החוקר את הקשר החזק בין אבקות המתכת לבין היכולת לייצור ולמציאת רדיקלים חופשיים והיכולת הטוקסית שלהם. המאמר מתאר את הקשר המובהק שבין שימוש באבקת מתכת הכוללת קובלט וקרבון – כבמקרה שבפנינו לבין סרטן הריאות וזאת לעומת חיבור של קובלט עם חומרים אחרים שם יש הרבה יותר מובהקות.

בעמ' 605 למאמר נאמר כי קובלט לכשעצמו אינו כל כך אקטיבי כמו ההשלכות של החיבור שלו עם הקרבון כדי ליצור רעלנים בריאה ולהביא לסרטן הריאות.

5. Lung cancer motrtality in a French cohort of hard metal workers

נפנה לעמ' 585 למאמר שבחן את הקשר בין חשיפה של לפחות שנה אחות של עובד בתחום המתכת לתהליך תעשייתי הכולל שימוש בקובלט כחומר מחבר ללקות בסרטן הריאות. מאמר זה השתמש ברישומים רפואיים מבתי חולים ומהרופאים הכלליים באשר לסיבת המוות של עובדים אלו. תוצאות המחקר היו כאלו שחשיפה לקובלט העלתה באופן משמעותי ומובהק את הסיכוי ללקות בסרטן הריאות.

נפנה לעמ' 586 למאמר שמתאר את תהליך הייצור ומפרט שהחלק הכי חשוב ואשר אילו מיוחס הסיכון הוא השלב שבו מערבבים את אבקות המתכת ולוחצים אותן לפני חימום.

בעמ' 587 למאמר מפורט התהליך בתרשים.

בעמ' 587 למאמר מפורטים גם אמצעי ההגנה מפני שאיפת אבק שהותקנו במפעל.

נפנה לעמ' 588 למאמר תחת התוכת חשיפה תעסוקתית, שם מתוארות 4 דרגות של חשיפה.
נפנה לעמ' 589 תחת הפרק "תוצאות" ועמ' 590 המתייחסים לזמני החשיפה והמצביעים על כך ככל שרמת החשיפה גבוהה יותר כך רמת החשיבות של זמני החשיפה קטנה יותר.

בעמ' 590 למאמר נאמר באופן מפורש שבכל הקשור לקבוצת החשיפה הבינונית והגבוהה ביותר לא הייתה משמעות להגדלת זמן החשיפה ומקרי המוות כתוצאה מסרטן הריאות היו באותו יחס גבוה במיוחד. גם בהמשך מפורטות חשיפות של הר בה פחות מ-10 שנים (ראי גם בטבלה).

בעמ' 591 נכתב באופן מפורש שהמחקר מראה באופן מובהק עלייה ביחס מקרי המוות כתוצאה מסרטן הריאה בין עובדים שנחשפו לאבק מתכות כבדות.

בעמ' 593 מטה המחקר מציין כי אצל עובד שהסביבה התעסוקתית שלו הייתה בערבוב אבקות, אליה חשוף במשך 18 חודשים גם כן הלך לעולמו כתוצאה מסרטן הריאות והחשיפה כאמור.

עמ' 594 מצוינים מאמרים נוספים המצביעים על חשיפה של שנה ומעלה שאף היא הביאה לעלייה במובהקות למוות כתוצאה מלקות בסרטן הריאות.

6. A 1982-1992 surveillance programme on Danish pottery painters. Biological levels and health affects following exposure to soluble or insoluble cobalt compounds in cobalt blue dyes

נפנה לעמ' 95 למאמר המתייחס לשילוב שבין חשיפה לקובלט ביחד עם ניקל כרומיום ו/או קרבון שהשילוב ביניהם הופך להיות סוכן למחלות ריאה על רקע תעסוקתי של חשיפה למתכות כבדות. מאמר זה סוקר חשיפה קלה יותר בין צבעים שאז רמות החשיפה קטנות יותר יחסית. למרות זאת המאמר מצא שחשיפה הכוללת בתוכה קובלט ביחד עם אותם חומרים כמו קרבון וניקל מעלה את הסיכון ללקות במחלת ריאות.

בעמ' 96 למאמר נאמר באופן מפורש שמחלות הקשורות עם קובלט כוללת סרטן הריאה ואף מגדירים את סוגי המחלה כמחלת ריאות על רקע מתכות כבדות. Hard metal lung diseases

המאמר שמציין באותו עמוד את המונוגרף שערכה הסוכנות העולמית לחקר הסרטן בהתייחס לחשיפה לקובלט.

בעמ' 101-102 למאמר מתייחס החוקר לירידה בתפקודי הריאות בחשיפה לקובלט. בעמ' 103 מתייחס למחקרים שנעשו לגבי החשיפה וסוגי החשיפה כשהוא מציין את סוגי החשיפה התעסוקתיים ביניהם שאיפת אבק מתכתי של קובלט מצוי באוויר.

7. Metal toxicity and respiratory tract

במאמר זה מתייחס החוקר לפרמטרים שונים של החשיפה לאבק מתכתי הגורמת לסרטן הריאות. במאמר זה מתייחס החוקר להרכב החומרים המתכתיים, לאופי של הראדיקליים החופשיים, להרכב ולצורה הכימית, לרמת החשיפה ולתנאים.

במאמר זה התייחס החוקר בין היתר לחשיפה לקדיום, מגנזיום וניקל.

תוך שהחוקר סוקר בעמ' 202 למאמר את סוגי המתכות ואת סוגי החשיפות מציין החוקר במפורש שחשיפה לקדיום עלולה להוביל להתפתחות של אמפיזמה, ובהמשך מתייחס למחלות ריאה כתוצאה משאיפה של אותו אבק מתכתי תוך התייחסות לקובלט.

כן מתייחס החוקר לתרומה של חשיפה למתכות כבדות ובמיוחד לקדיום וניקל ליצרת/ללקות בסרטן הריאות ולבסוף למוות.

בעמ' 203 מפרט המאמר את הסיכונים הטוקסיים הנובעים ממתכות, את הפגיעה במערכת הנשימה לרבות הריאות בייחוד במקרים של שאיפה של אבק מתכת והנזק שהם גורמים למערכת הנשימה והריאות.

בעמ' 204, בטור הימני החוקר מפרט את ההשפעות הטוקסיות החמורות שיש לחשיפה לאבק מתכות נישא למערכת הנשימה שיכול לגרום לפגיעה קטלנית ולמוות. עוד מפרט החוקר כי התוצאה הכי קשה נובעת משאיפה של אבק קדיום.

החוקר מציין כי חשיפה תאונתית יכולה לגרום לסימפטומים בתוך שעות ובהמשך מפרט שגם חשיפה שאינה תאונתית על דרך של שאיפה של החומרים כמו קובלט, מגניזום, ניקל וקרבון אף הם בעלי יכולת ליצור ריאקציה כימית לפגיעה אקוטית במערכת הנשימה ולפתח סינדרומים תעוקתיים.

בעמ' 208 מסכם החוקר שמחקר זה מראה באופן ברור את הפגיעה האקססיבית שיש כתוצאה מחשיפה לאבק המתכות המובילה להיווצרות של אמפיזמה אצל העובדים שנחשפו לאבק. עוד ממשיך ומדגיש החוקר בעמ' 208 מטה שתפקידו של הקדיום כגורם הוא מרכזי ואף מתחזק באופן ליניארי לכמות אליו נחשף העובד.

בעמד 209 בצד הימני מטה מפרט החוקר את הסכנות שיש לאבק מתכתי שנשאף אל הריאות.

בעמ' 2010, בטור הימני, מתייחס החוקר לחשיפה לקובלט כגורם למחלות ריאה.

בעמ' 211 החוקר סוקר את המרכיבים המתכתיים שלגביהם הוכח שהם קרצינוגנים אצל האדם – שיש בהם את הפוטנציה לייצר סרטן.

תחתית עמ' 211 ובעמ' 212 סוקר החוקר את הסכנות שגורמות לסרטן ריאה כתוצאה מחשיפה בשאיפה של כרום וניקל כמי שמעלה את הסכנה ללקות בסרטן הריאה.

המזכירות תדאג להעביר למומחית את המאמרים כפי שצורפו להודעת התובעת מיום 13.7.15.
המומחית תמסור את חוות דעתה עד ליום 1.9.15.

ניתנה היום, ו' אב תשע"ה, (22 יולי 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: קפלן גרגורי
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: