ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אריה מסיקה ת.ז. נגד יוסף בן עמי ת.ז. :

בפני כבוד הרשם הבכיר אורי הדר

התובע

אריה מסיקה ת.ז., 022750228

נגד

הנתבעים

  1. יוסף בן עמי ת.ז., 033016775
  2. מאיר בן עמי ת.ז., 042461012

החלטה

בתיק זה הוגש כתב תביעה, וכתב הגנה במסגרת בית המשפט לתביעות קטנות.
בהחלטה מיום 10.05.2015 במעמד הצדדים, נקבע כי תיק זה אינו מתאים לבית משפט לתביעות קטנות בגלל יחסי הצדדים, ויועבר לבית משפט שלום.

הדיון בתובענה יערך על פי פרק ט"ז 1 (תובענות בסדר דין מהיר), לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות"), ועל פי האמור להלן.

הצדדים יתאימו את כתבי הטענות להליך של סדר דין מהיר כמפורט להלן-
התובע יגיש לבית המשפט וימציא לנת בעים בתוך 30 יום ממועד מתן החלטה זו את כתב תביעה שכותרתו כתב תביעה בסדר דין מהיר (לפי התביעה שהוגשה).
הנתבעים יגישו לבית המשפט וימציאו לצד שכנגד בתוך 45 יום ממועד המצאת כתב התביעה, כתב הגנה בסדר דין מהיר.
תובע רשאי להגיש לבית המשפט ולהמציא לנתבע/ת כתב תשובה בתוך 15 יום מהמועד שנקבע לצורך הגשת כתב ההגנה.

ככל שבכוונת מי מהצדדים להסתמך על הקלטות של שיחות ו/או על צילומים, הרי שעליהם לפרט מסמכים אלה ברשימת המסמכים שיש לצרף לכתבי הטענות, ולהגיש את העתקי ההקלטות והצילומים לתיק וכן לצד שכנגד, עם הגשת כתבי הטענות. לא תותר השמעת הקלטה, ו/או הגשת תצלומים, שלא צורפו לכתבי הטענות.
הצדדים ישלימו הליכי גילוי ועיון באופן הדדי ביניהם, וככל שצריך מעבר לפירוט והמצאת המסמכים כאמור לעיל, בתוך 20 יום ממועד מתן החלטה זו, כאשר בקשה בעניינים אלה ניתן להגיש בתוך 30 יום ממועד מתן החלטה זו.
בעלי הדין לא ישנו ולא ירחיבו את חזיתות המריבה מעבר לכתבי הטענות.
בעלי הדין יגישו בו זמנית תצהירי עדות ראשית של העדים מטעמם לבית המשפט וישירות לצד שכנגד בתוך 30 ימים מהמועד שנקבע להגשת כתב ההגנה כאמור לעיל.

ככל שבעל דין מבקש להעיד עד שמאן ליתן תצהיר מטעמו, יש להגיש בתוך פרק הזמן הנ"ל בקשה מפורטת לצורך זימונו לעדות, תוך פירוט העובדות הנוגעות לסירוב העד להגשת תצהיר מטעמו, ומה היה אמור להיות תוכן עדותו של העד ונושא עדותו.
תצהיר שלא יוגש במועד לא יוגש אלא ברשות בית המשפט ובתנאי שתוגש בקשה בתוך 14 ימים טרם מועד הדיון .
ככל שפגרת בתי המשפט (לפי תקנות בתי המשפט (פגרות), תשמ"ג-1983), חלה במועדים שנקבעו בהחלטה זו, הרי שהיא באה במניין הימים לצורך ביצוע האמור בהחלטה זו, ואין בה כדי להאריך את המועדים שנקבעו בהחלטה זו.

אני קובע את התיק לשמיעת הראיות וסיכומי טענות הצדדים בעל פה ליום 16.12.2015 בשעה 10:30.

באחריות כל בעל דין לזמן לדיון את כל המצהירים, העדים והמומחים מטעמו, למעט אותם אלה שבעל הדין שכנגד הודיע במפורש ובכתב כי הוא מוותר על חקירתם.
בעלי הדין רשאים להגיש לבית המשפט, עד שבעה ימים לפני המועד שנקבע לדיון, רשימת אסמכתאות משפטיות ועיקרי טיעון בכתב.

המזכירות תודיע לצדדים.

ניתנה היום, ו' אב תשע"ה, 22 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אריה מסיקה ת.ז.
נתבע: יוסף בן עמי ת.ז.
שופט :
עורכי דין: