ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לימור רובין נגד שלמה שפשק :

21 יולי 2015
לפני: כבוד הרשם אלעד שביון

המבקשת:
לימור רובין ת.ז. XXXXXX905
ע"י ב"כ עו"ד אופיר יצחק
-
המשיבים:

  1. שלמה שפשק ת.ז. XXXXXX630
  2. אריאלה דיין מאסס ת.ז. XXXXX657

ע"י ב"כ עו"ד גלית מרציאנו מלכה

החלטה

בפני בקשה למתן צו לגילוי מסמכים ומענה לשאלון.

כללי:

1. ביום 14.6.15 הגישה המבקשת בקשה למתן צו לגילוי מסמכים ומענה על שאלון. לבקשה צרפה המבקשת מכתב דרישה מיום 29.4.15, תצהיר גילוי מסמכים ושאלון. במסגרת זו ציינה המבקשת, בין היתר, כי בהתאם להחלטת ביה"ד מיום 8.3.15 ניתן צו כללי לגילוי מסמכים.

2. ביום 30.6.15 הגיבו המשיבים וטענו, כי נמסר לב"כ התובע ש"התצהירים בטיפול וכי דרוש לנתבעים זמן נוסף על מנת להשלים את הדרישות, דבר לו הסכים ב"כ התובעים". עוד הוסיפה ב"כ המשיבים, כי נדרשת לה שהות של כמה ימים לשם השלמת ההליך ומתן מענה לב"כ המבקשת.

3. ביום 3.7.15 ניתנה החלטה ולפיה על המשיבים להגיש תצהיר גילוי מסמכים מטעמם עד ליום 15.7.15 ו עד לאותו מועד להגיש התייחסות לבקשת המבקשת מיום 14.6.15.

4. למרות האמור, עד כה לא הוגשה כל התייחסות לבקשת המבקשת ואף לא הוגש תצהיר גילוי מסמכים מטעם המשיבים.

5. בנסיבות אלו ובהיעדר תגובה מטעם המשיבים, מצאתי מקום להיעתר לבקשה בחלקה.

גילוי מסמכים:

6. המשיבים ימציאו למבקשת תצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין וזאת עד ולא יאוחר מיום 12.8.15.

7. עד לאותו מועד ימציאו המשיבים למבקשת את תלושי שכרה של המבקשת לחודשים 3/14, 4/14, 7/14 ו-10/14 וכן את טיוטת הסכם העבודה שנערכה בין המבקשת לבין המשיבה 2. ככל שאין ברשות המשיבים את המסמכים כאמור, כולם או חלקם, הם יפרטו במסגרת תצהיר ערוך כדין, עד לאותו מועד, האם מסמכים כאמור היו ברשותם וככל שהיו ברשותם, מתי יצאו מידיהם ובאילו נסיבות.

מתן תשובות לשאלון:

8. סעיף 46(ב) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, קובע, כי: "בית הדין או הרשם רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, ליתן לבקשת בעל דין צו למסירת שאלון לבעל דין אחר, אם היה סבור שיש בכך כדי לאפשר לבית הדין להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין".

9. הדרישה כי החלטה בעניין שאלון תינתן מטעמים מיוחדים שיירשמו משמעותה צמצום שיקול הדעת בעת מתן ההחלטה (דב"ע 3-398/97 ג'י.אי.טי.בי. תקשורת (1991) בע"מ נ' קרוגליאק, פד"ע לא 269). התנאים להרשות הגשת שאלון חמורים יותר מאלה המתייחסים להליכי הביניים האחרים. בכך גילה מתקין התקנות דעתו, כי רק במקרים נדירים תורשה הגשת שאלון (דב"ע נד/9-41 נורית נחום נ' דלית סופר, לא פורסם) והשימוש בהליך ביניים של שאלון צריך שיהיה נדיר ורק בנסיבות יוצאות דופן (דב"ע נו/9-261 אילנה בן עזרא נ' מדינת ישראל, לא פורסם).

10. מעיון בבקשה עולה, כי לא ניתנו ע"י המבקשת טעמים כלשהם לבקשה למתן תשובות לשאלון וממילא לא ניתנו טעמים מיוחדים כנדרש בפסיקה. זאת ועוד, השאלות המוזכרות במכתב ב"כ המבקשת (נספח לבקשה), הינן שאלות שניתן יהיה לברר במסגרת הליך ההוכחות בתיק זה וזאת ללא צורך בשאלון. בנסיבות אלו הבקשה למתן תשובות לשאלון נדחית.
סוף דבר:

11. בהתחשב בצורך בהגשת הבקשה ובהימנעות המשיבים מלקיים את החלטות ביה"ד מהתאריכים 8.3.15 ו-3.7.15, המשיבים ישאו בהוצאות המבקשת בסך 1,200 ₪ שישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתנה היום, ה' אב תשע"ה, (21 יולי 2015) ב העדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: לימור רובין
נתבע: שלמה שפשק
שופט :
עורכי דין: