ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פייבש חיים יואל נגד עידן חיים יואל :

בפני כבוד ה רשמת בכירה עידית קצבוי

תובעים

פייבש חיים יואל

נגד

נתבעים

  1. עידן חיים יואל
  2. ענבל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפניי בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדיה, נוירולוגיה, א.א.ג ופלסטיקה.

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, מצאתי בשלב זה ראשית ראייה לצורך במינוי מומחה בתחום האורתופדיה ובתחום הא.א.ג, עקב תאונת הדרכים מיום 29.12.13.

המומחה בתחום האורתופדי יחווה דעתו באשר לקיומה של נכות בתחום הפלסטי ככל שהדבר נמצא בתחום מומחיותו. היה והדבר אינו נמצא בתחום מומחיותו יחווה דעתו באשר לצורך במינוי מומחה בתחום הפלסטי.
המומחה בתחום הא.א.ג יחווה דעתו באשר לצורך במינויו של מומחה בתחום הנוירולוגי.

לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר ישראל כספי כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה, ואת ד"ר הימלפרב מרדכי כמומחה בתחום הא.א.ג על מנת שיחוו דעה בדבר מצבו הרפואי של התובע בגין תאונת הדרכים.

בחוות דעתם מתבקשים המומחים להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובע נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבו הרפואי של התובע.
  4. המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובשים לב לעברו הרפואי של התובע, לעבודתו ולמקצועו.
  5. האם יהיה התובע זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע .

הצדדים ימציאו למומחים את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחים מתבקשים להגיש את חוות דעתם באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקשים המומחים לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניהם במועד מתן חוות דעתם.

שכר טרחת המומחים יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ.
בשלב זה, הנתבעת תישא בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

המומחים יגישו לבית המשפט את חוות דעתם תוך שלושים ימים מיום שהגיעו לידיהם כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרשו, ככל שדרשו, ולאחר ששכר טרחתם ישולם כאמור.

בנוסף, לאחר קבלת חוות דעת המומחים יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן:
התובע יגיש תחשיב נזק מטעמו בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת.
הנתבעים יגישו תחשיב נזק בתוך 30 יום מקבלת תחשיב הנזק של התובע.
לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים הרלוונטיים להערכת הנזק, לרבות חוות דעת אקטוארית (במידת הצורך).
הצדדים יתייחסו בתחשיבים גם לשאלת החבות ויצרפו כל מסמך רלוונטי למחלוקת.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחים.

ניתנה היום, ו' אב תשע"ה, 22 יולי 2015, בהעדר הצדדים.

ניתנה היום, ו' אב תשע"ה, 22 יולי 2015, בהעדר הצדדים.

חתימה


מעורבים
תובע: פייבש חיים יואל
נתבע: עידן חיים יואל
שופט :
עורכי דין: