ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יורשי המנוח קוממי שמשון ז"ל נגד עאיד סלאמה :


בפני כבוד הרשם הבכיר צוריאל לרנר

מבקשים

יורשי המנוח קוממי שמשון ז"ל

נגד

משיבה
עאיד סלאמה - הובלות ושירותים בע"מ

החלטה

בפני בקשה לביטול פסק-דין, שניתן ביום 2.3.2014, לאחר שבדיון מיום 25.2.2014 נדחתה בקשת רשות להתגונן על יסוד הסמכות הנתונה לבית המשפט לפי תקנה 205(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לדחות בקשת רשות להתגונן מטעמים מיוחדים, בלא צורך בדיון. בהחלטה שניתנה בדיון נעשה שימוש בתקנה זו נוכח העדר אישור מסירה למגישת בקשת הרשות להתגונן, הגב' הדס קוממי, אלמנתו של המנוח שמשון קוממי ז"ל.

אקדים את המאוחר ואציין, כי דין פסק-הדין להתבטל, נוכח סדרת פגמים שליוו את ההליך למיום פתיחתו – פגמים היורדים לשורשו של פסק-הדין, ושאינם מאפשרים להותירו על כנו.

בקצרה: המשיבה הגישה ביום 13.5.2013 תביעה נגד המנוח, בלא לציין את דבר היותו מנוח. המנוח נפטר לבית עולמו כבר ביום 20.7.2011.

ביום 11.6.2013 הגישה האלמנה, הגב' קוממי, בקשה שכותרתה "בקשת רשות להתגונן", אולם לא העלתה בה טענת הגנה כלשהי, ורק כתבה, שהמנוח לא הותיר אחריו נכסים. בקשה זו הוגשה בלא ייצוג משפטי, ונקבעה לדיון ליום 5.1.2014, אולם בהעדר אסמכתא למסירת ההזמנה לדיון לגב' קוממי, לא התקיים דיון בפועל. דיון שני התקיים ביום 25.2.2014, ובו נדחתה בקשת הרשות להתגונן בהחלטה, אשר כאמור לעיל – לא ניתנה על יסוד אי-התייצבות ה גב' קוממי לדיון, שכן גם הפעם לא היה אישור מסירה להזמנתה, אלא על יסוד העדר טענות הגנה בבקשה שהגישה. ביום 2.3.2014 נחתם פסק-הדין.

ביום 12.3.2014 הגישה הגב' קוממי בקשה לביטול פסק-הדין – עדיין בלא ייצוג משפטי – וטענה בו בעיקר אודות אי-הזמנתה לדיון. לאחר שהוגשה תגובה, נקבעה הבקשה לדיון ליום 28.12.2014.

כשבועיים לפני הדיון, הגישה הגב' קוממי בקשה חדשה, הפעם כשהיא מיוצגת, לתיקון בקשתה לביטול פסק-הדין, ולאפשר (לאחר ביטול פסק-הדין) תיקון בקשתה לרשות להתגונן. לאחר שהוגשה תגובה, נקבע כי הבקשה תידון במסגרת הדיון הקבוע.

בדיון עצמו, לאחר שעלו אפשרויות שונות להסדרת המחלוקת בדרכי נועם, מחוץ לכותלי בית המשפט, פרשו הצדדים להמשך מו"מ, שלא צלח. עם זאת, לראשונה התברר, שהגב' קוממי כלל אינה יורשת המנוח, שכן זה הותיר אחריו צוואה שקוימה, ולפיה יורשיו הם 3 ילדיו, בלבד.

היורשים הגישו ביום 5.1.2015 את בקשתם להצטרף להליך והסכמתם להמשך ניהולו על פי הבקשה שהגישה אמם. הם סמכו ידיה על תצהירה, בהיותה האחת המכירה את העובדות הצריכות לבקשה (אם כי יוער, כי למעט עצם הפטירה, אין הרבה עובדות בבקשה, ורובה מושתתת על אדנים משפטיים, כגון: שיהוי ונזק ראייתי).

כאמור לעיל – ההליך רצוף פגמים מתחילתו.

מושכל יסוד הוא, כי לא ניתן לתבוע נפטר. אדם אינו כשיר לזכויות וחובות, ואינו יכול לתבוע או להיתבע, לאחר מותו. מקום בו לא ידוע לתובע, כי הנתבע כבר אינו בין החיים, על התובע – משעה שהדבר נודע לו – לתקן את תביעתו על דרך של החלפת הנתבע המנוח בחליפו, שהוא היורש או מנהל העיזבון.

בהתאם, הגם שהגב' קוממי הגישה בקשתה, והגם שקראה לה "בקשת רשות להתגונן", הרי שלמעשה מאותו שלב שומה היה על המשיבה לברר מיהו או מיהם יורשי המנוח, ולוודא כי כתב התביעה וההזמנה לדין נמסרו כדין ליורש או ליורשים.

דבר זה לא נעשה. אמנם, לא ניתן לייחס מחדל זה באופן מלא למשיבה, בשים לב לכך שניתן היה להסיק מהגשת הבקשה על ידי הגב' קוממי, כי היא היורשת; ברם, לא נעשה דבר כדי לוודא זאת. כזכור, הגב' קוממי כלל לא הגיעה לאיזה משני הדיונים הראשונים, שכן לא הוזמנה אליהם כדין.

מטעם זה, לא ניתן היה, עקרונית, לתת את פסק-הדין, חרף זאת, שבצדק נקבע שבקשת הרשות להתגונן אינה מגלה הגנה כלשהי. שכן בין עם בקשה זו, ובין בלעדיה, אין בתיק מסירה כדין של כתב התביעה וההזמנה לדין לנמענים הנכונים. למעשה – בקשתה של הגב' קוממי כלל לא היתה כשרה להתברר כבקשה מטעם הנתבע, באשר היא אינה יורשת או מנהלת העיזבון, ועד להגשת הודעתם האחרונה של היורשים הנכונים, גם לא היתה מיופת כוחם.

רק עתה, משהצטרפו בעלי הדין הנכונים, ניתן לנהל הליך זה כהלכה.

אשר על כן, אני מורה על ביטול פסק-הדין.

מאחר שגם הגב' קוממי תרמה את חלקה להיווצרות המחדל, בכך שנטלה על עצמה לפעול בשם העיזבון, ומאחר שהנימוקים להחלטה זו לא נטענו על ידי המבקשים, אינני עושה צו להוצאות בבקשה.

אני מורה על צירוף היורשים, שפרטיהם בהודעה מיום 5.1.2015, כנתבעים, במקום המנוח, ומבהיר כי הם מצורפים כנתבעים רק מכוח היותם יורשיו. נתבעים אלה זכאים עתה להגיש בקשת רשות להתגונן, כדין, תוך 30 יום – וככל שלא יגישוה, תהיה המשיבה רשאית ליטול נגדם פסק-דין בהעדר התגוננות. ככל שתוגש בקשה כאמור – היא תיקבע לדיון.

המזכירות תפתח את התיק ותעדכן פרטי הנתבעים החדשים, כמפורט לעיל.

המזכירות תשלח העתק החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ה' אב תשע"ה, 21 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יורשי המנוח קוממי שמשון ז"ל
נתבע: עאיד סלאמה
שופט :
עורכי דין: