ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חוה יטה קרליבך נגד בניק אהרן :

בפני כבוד ה רשמת בכירה עידית קצבוי

תובעים

חוה יטה קרליבך

נגד

נתבעים

  1. בניק אהרן
  2. שירביט חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לפניי בקשת התובעת לשינוי החלטתי מיום 13.7.15 ובקשה להחלפת המומחה בתחום האורתופדי.

ביום 9.7.15 הגישה התובעת בקשה להחלפת זהות המומחה בתחום האורתופדי. ב"כ התובעת מציין בבקשה כי בחלוף חמישה חודשים וחצי ממועד המינוי ושלשה חודשים לאחר תום המועד להמצאת מסמכים למומחה, לא תואם מועד לבדיקת התובעת וזאת לאור הודעת נציג המומחה כי לא ייקבע תור עד שיתקבל מלוא התיעוד מהנתבעים.
עוד נכתב, כי במסגרת ה ניסיון לתאם מועד לבדיקה התגלע ויכוח בינו לבין מזכירת המומחה וגבר נוסף אשר לא הזדהה , ובו העלו האחרונים טענות נגד נוסח מכתב שהעביר למומחה.
שיחה זו מתוארת ע"י ב"כ התובעת ככזו שהתנהלה "בטון תוקפני וכועס".

התובעת טוענת כי לאור הנסיבות, קיים חשש כבד כי זכויותיה תפגענה באם המומחה שמונה יערוך את חווה"ד.
לטענתה, מאחר ש טרם נבדקה, לא ייגרם נזק מהחלפת המומחה ויש להעדיף את מראית פני הצדק.
הנתבעת מתנגדת לבקשה ל החלפת המומחה וטוענת כי אין הצדקה להחלפתו. כן היא מציינת כי התיעוד מטעמה נשלח למומחה לפני זמן רב, ומ ביעה הסכמה כי יתואם מועד לבדיקה.

בהחלטתי מיום 13.7.15 הוריתי למומחה לזמן את התובעת לבדיקה בהקדם האפשרי, הגם שלא הומצא כל התיעוד מטעם הנתבעת, וכעת עותרת התובעת לביטול החלטה זו.

בבקשתה לביטול החלטה מוסיפה התובעת וטוענת כי לאחר שהגישה בקשה להחלפת המומחה, קיים חשש ממשי לעיוות דין ולפגיעה בזכויותיה אם המומחה לא יוחלף.

הנתבעת מתנגדת לבקשה לביטול החלטה וטוענת כי אין מקום לבטל את מינויו של המומחה בשל ויכוח שהתנהל בין ב"כ התובעת לצוות המרפאה. בהקשר זה מציין ב"כ הנתבעת את העובדה שלא צורף תצהיר לתמיכה בטענות ב"כ התובעת בעניין זה.

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי אין מקום להורות על החלפת המומחה מהטעמים המפורטים בבקשת התובע ת.

פסילת מומחה שמונה על ידי בית המשפט נעשית במקרים חריגים בהם שוכנע בית המשפט כי עלול להיגרם לאחד הצדדים עיוות דין או במקרים בהם פעל המומחה בחוסר תום לב (ראו רע"א 337/02 מזרחי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נו(4) 673 (13.3.02)).

ברע"א 6401/00 לה נסיונל - חברה לביטוח בע"מ נ' סאלח, פ"ד נה (3) 97, נקבע גם כי פסילת מומחה שמורה לאותם מקרים בהם המומחה גילה בהתנהגותו או בניסוח חוות דעתו נטייה כה ברורה ובלתי מוצדקת לטובת אחד מבעלי הדין עד שיש בכך כדי להצביע על חוסר אובייקטיביות.

כל זאת לאור חזקת היושר והמקצועיות העומדת לזכותו של מומחה בית המשפט (ראו למשל רע"א 1548/06 עדי אטיאס נ' ד"ר בלכר מריאן, פורסם ביום 20.04.2006)

אינני סבורה כי יש בטענות המועלות על ידי התובעת כדי להיכנס לגדרם של אותם חריגים.
חילופי הדברים הלא נעימים, מיוחסים לצוות מרפאתו של המומחה ולא למומחה עצמו ומשכך אין בה ם לבד ם כדי להטיל ספק באובייקטיביות של המומחה ומקצועיותו ובמיוחד שעה שלא צורף תצהיר ב"כ התובע ת לתמיכה בטענות העומדות בבסיס בקשתו.

תחושתה הבלתי נוחה של התובעת על רקע השיחה האמורה הינה תחושה סובייקטיבית בלבד ואין בה לבדה כדי להביא לפסילת המומחה.

גם בעצם הגשת הבקשה להחלפת המומחה, אין כדי לגרום לחשש למשוא פנים או עיוות דין, זאת מאחר ובקשות אלה מועלות כעניין שבשגרה וממילא המומחה לא אמור להיחשף אליהן.
מכל מקום, וגם אם המומחה אכן נחשף לבקשה, בהיו תו משמש זרועו הארוכה של בית המשפט, חזקה עליו שלא יהיה בכך כדי לפגוע בשיקול דעתו וכי לא ייגרם לתובעת עיוות דין כתוצאה מהגשת הבקשה .
אשר לעיתוי הגשת הבקשה, אמנם, התובעת הגישה בקשתה עוד בטרם נבדקה, אולם המומחה קיבל זה מכבר תיעוד רפואי מטעם הצדדים וייתכן שכבר טרח ועיין בו וגם מטעם זה אין מקום להיעתר לבקשה.

לאור האמור לעיל, הבקשה נדחית.

יובהר כי אין להמציא למומחה העתק ההחלטה.

ניתנה היום, ו' אב תשע"ה, 22 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חוה יטה קרליבך
נתבע: בניק אהרן
שופט :
עורכי דין: