ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נבלט בע"מ נגד ש. י. גיל פרויקטים בע"מ :

בפני כבוד הרשם הבכיר נועם רף

תובעת

נבלט בע"מ

נגד

נתבעים

1.ש. י. גיל פרויקטים בע"מ
2.יגאל גיל

פסק דין

הצדדים בתיק זה, הסכימו והסמיכו את בית המשפט לפסוק בתובענה דנן על פי שיקול דעתו, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד 1984, ללא נימוקים. הובהר לצדדים כי בהכרעה מסוג זה רשאי בית המשפט לקבל את כל התביעה או לדחות את כל התביעה, או לקבלה לשיעורין, הכול על פי שיקול דעת בית המשפט, לרבות משיקולי פשרה וצדק, ללא קביעות וללא נימוקים. עוד הובהר כי בנסיבות אלה, הסיכוי לדיון בערעור הוא קלוש.
הצדדים הסכימו לכל הנ"ל.

לאחר שעיינתי בכל החומר שהוגש על ידי הצדדים לתיק בית המשפט ובפרוטוקול ושמעתי את טענות הצדדים ועדויותיהם בפני, ולאחר שהבאתי בחשבון טענותיהם של הצדדים האחד כנגד השני ושקלתי הדברים אלו מול אלו – אני פוסק בזה כי הנתבעים, ביחד ולחוד, ישלמו לתובעת לסילוק סופי ומלא של כל תביעות התובעת נגד הנתבעים כמפ ורט בתובענה, סך של 42,500 ₪.

נוסף בזאת, הנתבעים, ביחד ולחוד, ישאו בהוצאות אגרה בסך של 1,380 ₪ ובשכר טרחת עו"ד בסך של 5,015 ₪.

למען הסר ספק מובהר כי אין בפסק דין זה שניתן כאמור, לפי סעיף 79א משום קביעת ממצאים או קביעות בעניין מהימנות.

הסכומים האמורים לעיל ישולמו בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד לתשלום בפועל.

המזכירות תעביר העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ו' אב תשע"ה, 22 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נבלט בע"מ
נתבע: ש. י. גיל פרויקטים בע"מ
שופט :
עורכי דין: