ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אושר דדון נגד איילון חברה לביטוח בע"מ :

לפני כבוד ה שופטת אורלי מור-אל

תובעת

אושר דדון

נגד

נתבעת

איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לאחר שעיינתי בתחשיבי הנזק בעניינה של התובעת ובחוות הדעת הרפואית אודות מצבה הבריאותי, ובשים לב לשאלת החבות, להלן הצעתי לפשרה:

נזק לא ממוני – 17,188 ₪
הפסדי שכר ואובדן כושר השתכרות - גלובלי – 70,000 ₪
(בשים לב לטיבה וטבעה של הפגיעה, כושר ההשתכרות של התובעת ומכלול נסיבות העניין).
עזרה והוצאות מכל סוג – 20,000 ₪
(בשים לב להמלצת המומחה לרכישת מדרסים).

לסכומים אלו יווספו החזר אגרה ושכר טרחת עורך דין.

ההצעה היא על פי הנתונים הקיימים בתיק ואין בה כדי לחייב.

מבלי לקבוע מסמרות בהקשר לשאלת החבות מופנים הצדדים בין היתר לת"א 17048-06 יוכבד מזרב נ' מגדל חברת הביטוח (20/6/11) ולאסמכתאות המפורטות שם.

הצדדים יבואו בדברים ביניהם ויודיעו עמדתם. התובעת בתוך 14 ימים והנתבעת בתוך 30 ימים שלאחר מכן.

לא יושג הסכם - יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
עדויות התביעה, תוגשנה עד ליום 15/10/15.
עדויות ההגנה, תוגשנה עד ליום 15.11.15.

עד שלא ניתן לקבל ממנו תצהיר - יגיש הצד הרלוונטי בקשה מנומקת, במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו בלא הגשת תצהיר עדות ראשית.

תצהירי חוקרים, ככל שישנם ומבוקש לדחות את מועד הצגתם, יוכנו במועדים הנקובים, ויוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד, עד 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט הבאה, אז תינתן החלטה על מועד הגשתם.

יחד עם התצהירים יגישו הצדדים תיקי מוצגים בהם כל המסמכים שבכוונתם להגיש כראיה ולהסתמך עליהם במשפט. אי-הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.
המסמכים בתיק המוצגים ימוספרו ברצף (כל עמוד ועמוד בכתב יד), וזאת בנוסף על כל סימון אחר של המוצגים .

צד שמתנגד להגשת מסמך כלשהו ממוצגי הצד האחר, שלא באמצעות עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 21 יום מקבלת המוצגים.

הצדדים יגישו שני עותקים של תיק המוצגים: עותק אחד לתיק האלקטרוני, ועותק אחד לתיק הנייר.

מועד קדם המשפט יוותר על כנו.

ניתנה היום, ו' אב תשע"ה, 22 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אושר דדון
נתבע: איילון חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: