ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חיים סבן נגד ט.ב.מ 2 אינטרנט ס.י בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת רחלי טיקטין עדולם

תובע

חיים סבן

נגד

נתבעת

ט.ב.מ 2 אינטרנט ס.י בע"מ ח.פ. 51-285213-8

פסק דין

בפני תביעה לביטול עסקת מכר מרחוק ולהשבת תמורתה לתובע.
סכום העסקה – 3,401 ₪.

טענות הצדדים
הצדדים אינם חולקים על כך שבתאריך 16/9/14 נכרתה בין התובע לנתבעת, באמצעות סוכן הנתבעת, מר אסף סברו – עסקת מכר מרחוק אשר כוללת הזמנת טיסה + מלון + ארוחת בוקר, וכרטיס למשחק כדורגל , לתאריכים 11-15/12/14.
העסקה הוזמנה עבור התובע ועבור בנו.
התובע טוען כי כבר למחרת יום ביצוע העסקה, צלצל לנתבעת על מנת לבטל אותה.
מר אסף סברו אשר יצג את הנתבעת בדיון, הודה כי התובע פנה אליו, יומיים לאחר ביצוע העסקה, בבקשה לבטל את העסקה (על אף שבכתב ההגנה נכתב כי פניי ת התובע נעשתה רק בתאריך 21/9/14, היינו 5 ימים לאחר ביצוע העסקה) .
התובע טוען כי מאז החל דין ודברים בינו לבין נציג הנתבעת, בעניין אותה בקשה לבטל את העסקה.
נציג הנתבעת סירב לבטל את העסקה בעלות הקבועה בתקנון (ראה פירוט להלן), ובין הצדדים התנהל דין ודברים בעניין זה, במהלכו, כך טוען התובע, מסר לו נציג הנתבעת, מידע שהשתנה חדשות לבקרים.
נציג הנתבעת נקט בסחבת וסירב לבטל את העסקה בתנאים הקבועים בתקנון, ודרש דמי ביטול גבוהים. התובע ניהל דין ודברים עם נציג הנתבעת בניסיון להציל את כספו, רק על בסיס המידע המוטעה שנמסר לו בדבר דמי הביטול, ובניסיון להקטין את נזקיו.
הנתבעת טוענת בתגובה כי לאחר שקיבלה את בקשת הביטול פנתה לספק, אולם הספק השיב לה לא יהיה באפשרות התובע להזדכות על הטיסה.
בפרטי ההזמנה שביצע התובע כתוב שהכל כפוף לאישור הספק.
נציג הנתבעת פנה לתובע והבהיר לו את עמדת הספק וביקש עמדתו לכך, התובע התמהמה עם מתן תשובה סופית בנוגע לביטול . בכל אותה עת ניסה נציג הנתבעת למצוא עבור התובע פתרון חלופי. התמהמהות התובע גרמה לכך שהאפשרות להחזר מלוא עלות הכרטיסים למשחק, ו מלוא העלות ששולמה עבור בית המלון, כבר לא הייתה רלוונטית.
אם התובע היה מקבל החלטה בסמוך לקבלת עמדת הספק, היה ניתן להחזיר לתובע את מלוא הסכומים ששילם עבור כרטיסי המשחק ועבור בית המלון.
הנתבעת פעלה לפנים משורת הדין להחזיר לתובע את כספו. התובע "מרח" את תשובתו עד אין קץ , ועל כן כבר לא ניתן היה להחזיר לו את כספו.
הנתבעת שילמה לספק עלות מלאה עבור המלון, הטיסה והכרטיסים למשחק.
דיון והכרעה
לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי בכתבי הטענות אני קובעת כי דין התביעה להתקבל במלואה ולהלן יפורטו נימוקי:
כמפורט לעיל, אין מחלוקת כי מדובר בעסקת רכש מרחוק.
כמו כן אין מחלוקת כי התובע ביקש לבטל את החבילה בסמוך לרכישתה.
לשיטת התובע ביקש לבטל את החבילה יום לאחר ביצוע ההזמנה, ולשיטת הנתבעת ביקש לבטלה יומיים לאחר ביצוע ההזמנה.
אין מחלוקת כי נציג הנתבעת מסר לתובע בשלב כלשהו כי לא ניתן לבטל את החבילה, ללא תשלום דמי ביטול הגבוהים מאלו שנקבעו בתקנון הנתבעת – תשלום דמי בי טול בסך של 270 יורו.
אני קובעת לפיכך כי בנסיבות אלו ובלית ברירה ניסה התובע לברר מה האופציות העומדת בפניו להקטנת נזקיו.
אין לקבל את טענת נציג הנתבעת לפיה התובע התמהמה לתן תשובה סופית בדבר רצונו לבטל את חביל ת הנופש. התובע הביע עמדה חד משמעית בדבר רצונו לבטל את החבילה, במועדים הקבועים בחוק ובתקנון, אולם בעקבות הודעת נציג הנתבעת אודות חיובו בדמי ביטול גבוהים, ניסה התובע לבדוק אופציות שונות לצמצום נזקיו.
בתקנון הנתבעת שצורף לכתב ההגנה, נרשם: "מובהר בזאת, כי אופי הרכישה באתר הינו בדרך של "עסקת מכר מרחוק", אשר בהתאם להוראות החוק כל הרוכש שירות מסוכנות תיירות, רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק בהתאם להוראות סעיף 4ג(ג)(2) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"), וזאת בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור יעשה לפחות 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. בהתאם לסעיף 14ג(ד)(2) לחוק, לא יחול האמור לעניין זכות הביטול על עסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה. בכל מקרה של ביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם להוראות סעיף 14ג(ג), יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מחיר העסקה או 100 ₪ לכל אדם, לפי הנמוך מביניהם".
האמור בתקנון תואם את הקבוע בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981, בעניין ביטול עסקת מכר מרחוק ואת הקבוע בסעיף 14ה(ב)(1) לחוק , לפיו שיעור דמי הביטול הינו 5% מעלות העסקה או 100 ₪, הנמוך מבניהם בהתאם לתקנון ולהוראות החוק, רשאי צרכן לבטל התקשרות להזמנת חבילת נופש, כאשר - המועד שנקבע למתן השירות אינו חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה+ הביטול נעשה בתוך ארבעה עשר יום מיום ההתקשרות + הביטול ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
במקרה דנן, עמד התובע בתנאים הקבועים בחוק ובתקנון הנתבעת, בנוגע לזכות ו לבטל את העסקה , ול פיכך הרי שהנתבעת לא הייתה רשאית לחייב אותו בדמי ביטול העולים על סך של 100 ₪ עבור כל נוסע (בעניין זה ראה ע"א 7187/12 עו"ד ליאור צמח נ' אל על נתיבי אויר לישראל (פורסם במאגרים משפטיים).
לסיום
אשר על כן על הנתבעת להשיב לתובע סך של 3,401 פחות 200 שקל ובסה"כ סך של 3,201, וכן עליה לשלם לו סך של 800 ₪ הוצאות משפט, ובסה"כ סך של 4,001 ₪ ובמעוגל 4,000 ₪, וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין לידיה.
המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן היום, ה' אב תשע"ה, 21 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חיים סבן
נתבע: ט.ב.מ 2 אינטרנט ס.י בע"מ
שופט :
עורכי דין: