ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרים רוס נגד איילון חברה לביטוח בע"מ :

לפני כבוד ה שופטת אורלי מור-אל

תובעת

מרים רוס

נגד

נתבעת

איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לאחר שעיינתי בתחשיבי הנזק בעניינה של התובעת ובפרוטוקול הוועדה במוסד לביטוח לאומי, להלן הצעתי לפשרה:

נזק לא ממוני – 11,550 ₪
הפסדי שכר ואובדן כושר השתכרות – 25,000 ₪
(בהתחשב בנתונים שהוצגו ואלה שלא הוצגו ,
בשים לב למקצועה של התובעת ולאופי פגיעתה).
עזרה והוצאות מכל סוג – 15,000 ₪

מסכומים אלו ינוכו תגמולי מל"ל ויווספו אליהם החזר אגרה ושכר טרחת עורך-דין.

התובעת תודיע עמדתה להצעה בתוך 14 יום, הנתבעת בתוך 30 יום לאחר מכן.

לא יושג הסכם - יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
עדויות התביעה, לרבות חוות דעת, תוגשנה עד ליום 1/11/15 .
עדויות ההגנה, לרבות חוות דעת, תוגשנה עד ליום 1/12/15 .

עד שלא ניתן לקבל ממנו תצהיר - יגיש הצד הרלוונטי בקשה מנומקת, במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו בלא הגשת תצהיר עדות ראשית.

תצהירי חוקרים, ככל שישנם ומבוקש לדחות את מועד הצגתם, יוכנו במועדים הנקובים, ויוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד, עד 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט הבאה, אז תינתן החלטה על מועד הגשתם.

יחד עם התצהירים יגישו הצדדים תיקי מוצגים בהם כל המסמכים שבכוונתם להגיש כראיה ולהסתמך עליהם במשפט. אי-הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.

המסמכים בתיק המוצגים ימוספרו ברצף (כל עמוד ועמוד בכתב יד), וזאת בנוסף על כל סימון אחר של המוצגים .

צד שמתנגד להגשת מסמך כלשהו ממוצגי הצד האחר, שלא באמצעות עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 21 יום מקבלת המוצגים.

הצדדים יגישו שני עותקים של תיק המוצגים: עותק אחד לתיק האלקטרוני, ועותק אחד לתיק הנייר.

מועד קדם המשפט יוותר על כנו.

ניתנה היום, ו' אב תשע"ה, 22 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרים רוס
נתבע: איילון חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: