ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דרגון מיכאל נגד יונייטד שיא בע"מ :

22 יולי 2015
לפני: כבוד השופטת מיכל לויט, שופטת בכירה

המבקש:
דרגון מיכאל
ע"י ב"כ: עו"ד שגיב עזרא

-
המשיבה:
יונייטד שיא בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד איתי בסיס

החלטה

1. בפני בקשה לאישור הסדר פשרה אליו הגיעו הצדדים במסגרת התובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 2006 (להלן: " החוק").

2. בשלב זה לא מצאתי טעם לדחותה על הסף.
להלן הוראותיי:

על ב"כ הצדדים להגיש, תוך 10 ימים ממתן החלטה זו, תצהירים בקשר לפרטים המהותיים הנוגעים להסדר הפשרה, בהתאם להוראות סעיף 18(ב) לחוק.

על המשיבה לפרסם, בתוך 10 ימים ממתן החלטה זו, מודעה בשני עיתונים יומיים בדבר הבקשה שהגישו לאישור הסדר פשרה בתובענה הייצוגית לפי הוראות סעיף 25 לחוק, בהתאם לנוסח ההודעה שצורף לבקשה (נספח 2 לבקשה).

על המשיבה לשלוח, תוך 10 ימים ממתן ההחלטה, את ההודעה והעתק מהבקשה בצירוף המסמכים המנויים בסעיף 18 (ג) לחוק, ליועץ המשפטי לממשלה, למנהל בתי המשפט ולממונה הראשי על יחסי העבודה.

בהמשך לכך , כל אדם הנמנה על הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור הסדר פשרה, כל רשות ציבורית כמשמעותה בסעיף 18(ד) לחוק וכן היועץ המשפטי לממשלה, יהיו רשאים להגיש לבית הדין בכתב , בתוך 45 ימים מיום פרסום ההודעה, התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וכן להמלצה בדבר גמול ושכר טרחת ב"כ התובעים.

היה ותוגש התנגדות כאמור, יהיו הצדדים להסדר הפשרה רשאים להגיש תגובה להתנגדות בתוך 15 ימים מהמועד האחרון להגשת ההתנגדויות.

רק בחלוף מועד זה, תינתן החלטה על ידי האם לאשר את הסכם הפשרה ובכלל זה בשאלה האם יש מקום בנסיבות למינוי בודק בהתאם לסעיף 19 ב' לחוק.

3. התיק יובא לעיוני ביום 1 0.10.15.

ניתנה היום, 22 יולי 215, בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: דרגון מיכאל
נתבע: יונייטד שיא בע"מ
שופט :
עורכי דין: