ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איתן אלעזר פינגרר נגד יעקב שלום פישר :


בפני כבוד ה שופטת ארנה לוי

מבקשים (תובעים)

  1. איתן אלעזר פינגרר
  2. יהושוע גוטמן

נגד

משיב (נתבע)

יעקב שלום פישר

החלטה

בקשת התובעים היא לצרף לראיותיהם הקלטת שיחה נוספת, זאת לאחר שהוגשו ראיות הנתבע. אכן, לבית המשפט סמכות טבועה להתיר לבעל דין להביא ראיה נוספת באיחור, תוך סטייה מסדרי הדין, אך הכלל הוא שעל הצדדים מוטלת החובה הדיונית להגיש ראיותיהם ב"חבילה אחת". עם זאת, עקרון זה מפנה מקומו כאשר בית המשפט רואה שהגשת ראיה נוספת דרושה לשם ברור האמת ויש בה כדי לסייע לו לעמוד באופן מלא ושלם על זכויותיהם המהותיות של בעלי הדין. בהקשר זה יש לתת את הדעת לאופי הראיה הנוספת, לשלב בו נמצא המשפט, לסיבה מדוע לא הובאה הראיה קודם לכן ולנזק שעשוי להיגרם לצד שכנגד אם תותר הבאת הראיה (ראה: רע"א 1297/01 מיכאלוביץ נ' כלל חברה לביטוח, פ"ד נה(4) 577; ע"א 579/90 רוזין נ' בן – נון, פ"ד מו(3) 738; י' זוסמן סדר הדין האזרחי , מהדורה שביעית, 1995, 507- 509).

בענייננו, מדובר בהקלטת שיחה, אשר, כנטען, מהווה המשך לשיחה נוספת, אשר הקלטתה הוגשה במסגרת ראיות התובע. התובע לא גילה ראיה זו במסגרת גילוי המסמכים מטעמו וגם לא התייחס אליה במסגרת תצהיר עדותו הראשית, בו הוא מציין באופן ברור כי מדובר בשיחה אחת בלבד ולא בשתי שיחות. התובע, במסגרת בקשתו שלפני, טוען כי רק לאחר ישיבת קדם המשפט שהתקיימה ביום 9.3.15 החל ב"מבצע חיפוש קדחתני נוסף של הקלטת המקורית". המבצע נשא פרי ולאחר יומיים של "חיפוש אינטנסיבי " התגלתה לפתע הקלטת המקורית בארון חדר השינה שלו, לאחר שרוקן את כל ארונות הבית. לאחר מציאת הקלטת התברר כי מצויה בה הקלטת שיחה נוספת אשר לא הייתה ידועה לבאי כוחו, למרות שהוא ידע על קיומה, וכפי הנראה נשמטה בשוגג מהמסמכים שהועברו אליהם על ידו.

למרות ההסבר שניתן על ידי התובע להבאת הראיה רק עתה, הסבר אשר עשוי לעורר תמיהה וגם אינו מתיישב עם תצהיר עדותו הראשית, ולמרות שמדובר בראיה שלא גולתה במסגרת ההליכים המקדמיים, אני סבורה שיש להיעתר לבקשה. אני סבורה שמדובר בראיה אשר נוגעת בשאלה המצויה בלב המחלוקת בין הצדדים והיא חיונית לחקר האמת . הותרת הקלטת השיחה הראשונה, אשר הוגשה, מבלי לאפשר לתובע להגיש את הקלטת השיחה השניה, אשר לכאורה מהווה המשך לה, עשויה לפגוע בתובע פגיעה קשה יותר מאשר הפגיעה אשר עשויה להיגרם לנתבע אם תותר הגשת הראיה. התמודדות הנתבע במסגרת פרשת ההגנה שלו עם הקלטת השיחה השניה אינה אמורה להיות שונה באופן מהותי מהתמודדותו עם הקלטת השיחה הראשונה ואין מדובר בפגיעה בגינה לא נית ן לכפר בהוצאות.

לאור האמור, אני נעתרת לבקשה. הקלטת השיחה אשר צורפה לבקשה תתווסף לראיות התובע. אין בהחלטה זו משום היתר לצירוף ראיות אחרות, לגביהן לא הוגשה כל בקשה. הנתבע רשאי להשלים ראיות מטעמו בתוך 30 ימים.

נושא קבילות ההקלטות לא ידון בנפרד, כפי שמבקש הנתבע, ולא ינוהל "משפט זוטא" באשר לשאלה זו. קבילות ההקלטות, כמו גם המשקל שיש לתת להן, בשים לב לכלל הנסיבות, ידון במסגרת ההליך כולו והחלטה לגבי שאלות אלו תינתן במסגרת פסק הדין.

התובעים ישאו בהוצאות הבקשה בסך 10,000 ₪.

התיק בשל לשמיעת ראיות והוא נקבע לשמיעת הראיות ולגמר ליום 10.2.16, שעה 10:00.

במועד שנקבע יישמעו כל העדים, הן מטעם התביעה הן מטעם ההגנה. כל צד ידאג לזמן את עדיו למועד זה.

צד אשר מבקש כי עד יוזמן דרך בית המשפט יגיש בקשה מתאימה בתוך 30 ימים מהיום ויעביר עותק ישירות לצדֿֿ שכנגד. אם תאושר הבקשה – באחריות אותו צד לוודא מבעוד מועד כי העד קיבל ההזמנה, ובמידת הצורך לבצע מסירה אישית. בבקשה יש לציין אם מדובר בעד אשר הגיש תצהיר. הצדדים מתבקשים להקפיד על המועד האמור ולהגיש הבקשות לזימון עדים בהתאם למועד זה, על מנת למנוע מצב שבו בקשתם לזימון עדים לא תאושר.

מומלץ לצדדים לנסות ולנצל פרק הזמן שנותר עד שמיעת ההוכחות ולפנות להליך גישור או בוררות. ככל שיידרש, בית המשפט יפנה הצדדים למגשר או בורר .

ניתנה היום, ו' אב תשע"ה, 22 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איתן אלעזר פינגרר
נתבע: יעקב שלום פישר
שופט :
עורכי דין: