ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רעות לאה בק נגד המאגר הישראלי לביטוח רכב :

לפני כבוד ה שופטת אורלי מור-אל

תובעת

רעות לאה בק

נגד

נתבעת

המאגר הישראלי לביטוח רכב ("הפול")

החלטה

לאחר שעיינתי בתחשיבי הנזק בעניינה של התובעת ובחוות הדעת הרפואיות אודות מצבה הבריאותי, להלן הצעתי לפשרה:

נזק לא ממוני – 12,000 ₪
הפסדי שכר ואובדן כושר השתכרות – 50,000 ₪
(סכום גלובלי. בשלב זה, לא הובאו נתונים וראיות המצביעים על הקשר בין השינוי באופי העבודה לבין הנכות כתוצאה מן התאונה, בשים לב לשיעור הנכות ואופיה ולמהות העבודה הנטענת)

עזרה והוצאות מכל סוג - 6,000 ₪

לסכומים אלו יווספו החזר אגרה ושכר טרחת עורך-דין.

אין לנכות את שכר טרחת המומחה בתחום אף, אוזן, גרון שכן התובעת כנפגעת בתאונת דרכים זכאית לבירור מצבה, גם אם לבסוף לא נקבעה נכות.

ההצעה היא הערכה על פי הנתונים המצויים כעת ואין בה כדי לחייב.

הצדדים יבואו בדברים ביניהם ויודיעו עמדתם התובעת בתוך 14 ימים והנתבעת בתוך 30 יום לאחר מכן.

לא יושג הסכם - יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
עדויות התביעה, תוגשנה עד ליום 1/11/15 .
עדויות ההגנה, תוגשנה עד ליום 1/12/15 .

עד שלא ניתן לקבל ממנו תצהיר - יגיש הצד הרלוונטי בקשה מנומקת, במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו בלא הגשת תצהיר עדות ראשית.

תצהירי חוקרים, ככל שישנם ומבוקש לדחות את מועד הצגתם, יוכנו במועדים הנקובים, ויוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד, עד 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט הבאה, אז תינתן החלטה על מועד הגשתם.

יחד עם התצהירים יגישו הצדדים תיקי מוצגים בהם כל המסמכים שבכוונתם להגיש כראיה ולהסתמך עליהם במשפט. אי-הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.

המסמכים בתיק המוצגים ימוספרו ברצף (כל עמוד ועמוד בכתב יד), וזאת בנוסף על כל סימון אחר של המוצגים .

צד שמתנגד להגשת מסמך כלשהו ממוצגי הצד האחר, שלא באמצעות עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 21 יום מקבלת המוצגים.

הצדדים יגישו שני עותקים של תיק המוצגים: עותק אחד לתיק האלקטרוני, ועותק אחד לתיק הנייר.

מועד קדם המשפט יוותר על כנו.

ניתנה היום, ו' אב תשע"ה, 22 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רעות לאה בק
נתבע: המאגר הישראלי לביטוח רכב
שופט :
עורכי דין: