ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד ארז עפגין :

5133-07-15

בפני כבוד השופטת רבקה שורץ
המבקשת
מדינת ישראל

נגד

המשיב
ארז עפגין

נוכחים:
ב"כ המבקשת – עו"ד אושרת קובליו בר ועו"ד אייל פורטל
ב"כ המשיב – עו"ד מלצר עמיר
המשיב באמצעות ליווי שב"ס

בית המשפט:

פרוטוקול

ב"כ המבקשת:
מפנה לבקשה למעצר ופסילה עד לתום ההליכים.
מגישה את התיק לעיון בית המשפט.

בית המשפט:
מפנה להוראות החוק החדש בדבר פיקוח אלקטרוני והחובה לקבל חוות דעת המפקח על האיזוק האלקטרוני טרם תינתן החלטה בדבר מעצר בתנאים של פיקוח אלקטרוני.

ב"כ המשיב:
אני ער לפסיקה שמעצר יכול להיות גם בפיקוח אלקטרוני. סיכמתי עם חברי שהדיון יידחה עד ליום א' וקיווינו שעד אז תינתן חוות דעת המפקח על האיזוק האלקטרוני.

לשאלת בית המשפט לעניין הכתובת המוצעת כמעצר בפיקוח איזוק אלקטרוני: רחוב שדרות קדש 41/47, קומה 13, אשקלון. הטלפון בבית הוא: 077-XXXX200.

ב"כ המבקשת:
מסכים.

ב"כ המשיב:
לשאלת בית המשפט, אנו מציעים את אשתו – הגברת לילך ורדה עפגין, תעודת זהות XXXXXX154.

הגברת לילך ורדה עפגין, מוזהרת לומר אמת:
אני מורה לריקוד, יש לי בית ספר למחול. אני מבינה מה זה להיות ערב או מפקח. המשמעות היא שאם הוא יעשה משהו בניגוד לבית המשפט אני מתקשרת אליכם. הכוונה אני מתקשרת למשטרה.

ב"כ המשיב:
אנחנו נדאג להוספת ערב עד ליום הדיון הבא, נוכח הערת בית המשפט. אנו גם נסכים להפקדה.

ב"כ המשיב:
להערת בית המשפט, אני מסכים לקיומן של ראיות לכאורה בהתייחס לנהיגה ללא רישיון נהיגה, נהיגה בזמן פסילה וללא ביטוח ופוליסה. בשלב זה אני לא מסכים לקיומן של ראיות לכאורה ביחס לעבירות האחרות, אועיל וטרם עיינתי בחומר הראיות.
בבית המשיב קיים גם קו בזק.


החלטה

בפניי בקשה למעצר עד לתום ההליכים ובקשה לפסילה עד לתום ההליכים אשר הוגשה בד בבד עם כתב האישום בו מיוחסת למשיב עבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון נהיגה מחמת שפקע, נהיגה ללא פוליסת ביטוח, אי ציות להוראת שוטר במדים, נהיגה במהירות בלתי סבירה, נהיגה בקלות ראש תוך סיכון חיי אדם.
תיק החקירה הוגש לעיון בית המשפט.

ב"כ המשיב הסכים לקיומן של ראיות לכאורה.
עיון בחומר הראיות מלמד אכן כי יש ראיות לכאורה לעבירה של נהיגה בזמן פסילה, ללא רישיון נהיגה תקף וללא פוליסת ביטוח תקפה.
יש גם ראיות לכאורה לאי ציות להוראת שוטר, לנהיגה בקלות ראש תוך יצירת סיכון למשתמשים בדרך (בית המשפט עיין בדו"חות פעולה).

למשיב 48 הרשעות קודמות ובכלל זה עבירות דומות של נהיגה ללא רישיון נהיגה מחמת פקיעה וכן נהיגה בזמן פסילה.
אין ספק כי יש עילת מעצר וכי נשקפת מסוכנות מאופן נהיגתו של המשיב.

לאור האמור לעיל ועל יסוד הסכמת הצדדים בדבר מעצר בפיקוח אלקטרוני מורה על קבלת חוות דעת של הפיקוח האלקטרוני תוך 5 ימים, בהתייחס לאפשרות מעצר בפיקוח אלקטרוני בבית המשיב בכתובתו ברחוב שדרות קדש, 41/47, אשקלון.
בבית המשיב טלפון שמספרו: 077-XXXX200, וכן קו בזק.

המשיב ייעצר עד לתום ההליכים ויובא לדיון ביום 26/07/15 שעה 11:00.

יש לאפשר למשיב 5 שיחות טלפון על חשבון המדינה וכן לקבל ציוד בסיסי בהתאם לנוהלי שב"ס.
בית המשפט יתרשם מאשת הנאשם ומצא אותה כשירה לשמש כערבה.

במועד הדיון שנקבע, בית המשפט ייבחן ערב/ערבה נוספים.

בית המשפט ישקול את הבקשה בכפוף להטלת ערבויות נוספות לאחר קבל חוות דעת של המפקח על האיזוק האלקטרוני.

המזכירות תעביר העתק הפרוטוקול לפיקוח האלקטרוני.

תיק החקירה מושב לידי ב"כ המבקשת.

ניתנה והודעה היום ו' אב תשע"ה, 22/07/2015 במעמד הנוכחים.

רבקה שורץ , שופטת


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: ארז עפגין
שופט :
עורכי דין: