ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יגאל כהן נגד דרייב איין :

בפני כבוד ה שופטת רבקה איזנברג

תובע

יגאל כהן

נגד

נתבעות

  1. דרייב איין - ב. אבנר בע"מ
  2. השכרות רכב שלמה (1987) בע"מ(ניתן פסק דין)

צד ג' רכב טבריה טריידאין בע"מ

צד ד' א. עטרה רכב ותחבורה בע"מ

החלטה

1. בפני בקשת נתבעת 1 למשלוח הודעת צד ג' כנגד נתבעת 2, עמה הגיע התובע ביום 20.7.15 להסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין.
על מנת שלא לחייב את הנתבעת 1 בהוצאות משפט , החלטתי לדחות את הבקשה מבלי להעבירה לתגובת הצדדים.

2. לטענת נתבעת 1 ,בהתאם לתקנות 216, 218 , 220 ו- 222 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 (להלן"התקנות") ולאור הסדר הפשרה אליו הגיעו התובע והנתבעת 2, ראוי להיעתר למשלוח הודעת צד ג' מטעמה כנגד נתבעת 2.

3. המתווה הנורמטיבי , כך גם לשיטת נתבעת 1 בסעיף 4 לבקשתה, הוא תקנה 218 הקובעת כך:

"בתובענה לפי תקנות 216 ו-217 רשאי בעל דין להמשיך בהודעה לצד שלישי שניתנה קודם לכן, וכן רשאי הוא — בתובענה לפי תקנה 217 — לבקש מבית המשפט רשות ליתן הודעה כאמור, גם כאשר התובע קיבל פסק דין לטובתו נגד חלק מן הנתבעים או כשהחיוב לגביו כבר סולק על ידם, אך טרם ניתן פסק דין לגבי שאר הנתבעים ולא הוכרעה שאלת ההשתתפות או השיפוי ." (הדגשה שלי ר.א)

בענייננו – המדובר בתביעה עליה חלה תקנה 216 ולא 217 שכן עסקינן בתובענה שנפתחה במסירת כתב תביעה, והוגש בה כתב הגנה, כאמור בסיפא לתקנה 216 :" בתובענה שנפתחה במסירת כתב תביעה והוגש בה כתב הגנה, רשאי נתבע ליתן לכל אדם, לרבות אדם שהוא בעל דין בתובענה, הודעה לצד שלישי במקרים אלה...".

לפיכך,תקנה 218 המאפשרת דיון בהודעת צד ג', גם כאשר התובע כבר קיבל פסק דין נגד חלק מהנתבעים,חלה ביחס לתביעה עליה חלה תקנה 216,רק ביחס להודעת צד ג' שנשלחה קודם לכן. הרשות לבקש את משלוח ההודעה,גם באיחור,בעת שניתן פסק דין כנגד חלק מהנתבעים,מתייחסת לתביעות עליהן חלה תקנה 217.
כלומר, בהליך שלא הוגש בו כתב תביעה וכתב הגנה (הרישא לתקנה 217 (" בתובענה שלא כאמור בתקנה 216"), רשאי בעל דין לבקש מבית המשפט גם כאשר תובע קיבל פסק דין כנגד מי מבין הנתבעים, רשות לשלוח הודעת צד ג' שלא נשלחה קודם לכן.אולם, בתובענה על פי תקנה 216 , כמו במקרה דנא, רשאי בעל דין ,לאחר הסדר עם מי מיתר הנתבעים, אך ורק להמשיך בהודעה שכבר נשלחה קודם לכן.

4 לגופם של דברים, המדובר בתביעה המתנהלת בבית המשפט למעלה מארבע וחצי שנים !!!. כתב ההגנה הוגש ע"י נתבעת 1 עוד ביום 2.3.2011. הנתבעת 1 אף הגישה הודעת צד ג' כנגד צד ג' בתיק זה. שמיעת הראיות בתיק התפרסה על פני מס' דיונים ,הסתיימה והתיק ממתין למתן פסק דין. מדובר לפיכך,בהגשת הבקשה בשיהוי ניכר ביותר ובשלב דיוני מאוחר מאוד.

אדגיש כי נתבעת 2 טענה מלכתחילה כי דין התביעה כנגדה להידחות בהעדר יריבות שכן הנתבעת 1 ולא היא, מכרה לתובע את הרכב נשוא התביעה. למרות שהנתבעת 1 הייתה מודעת לטענה זו ולאפשרות שביה"מ ייקבלה ואזי תידחה התביעה כנגד נתבעת 2,למרות זאת לא טרחה הנתבעת1 במהלך כל השנים שחלפו, להגיש בקשה להארכת מועד למשלוח הודעת צד ג' כנגד נתבעת 2 . רק עתה,כשהתובע ונתבעת 2 הגיעו להסדר,בעת שהתיק עומד לפני מתן פסק דין,"נזעקה" לפתע,נתבעת 1 ונזכרה כי הטענות שיש לה כנגד נתבעת 2 לא התבררו.

כאמור,לאור מהות התביעה ולאור כתבי הטענות שהוגשו,הייתה הנתבעת 1 צריכה להביא בחשבון,לא רק אפשרות של הסדר פשרה בין התובע לנתבעת 2,אלא אף אפשרות שהתביעה שהגיש התובע כנגד נתבעת 2,תידחה ולפיכך ומבלי ששלחה הודעת צד ג' כנגד נתבעת 2, טענותיה של הנתבעת 1 כנגד נתבעת 2, כלל לא יידונו. למרות זאת,כאמור, ביכרה הנתבעת 1 לשלוח הודעת צד ג' רק כנגד רכב טבריה טריידאין בע"מ ולא צירפה את הנתבעת 2 כצד ג' נוסף.

אינני מוצאת כי המקרה דנן מצדיק הארכת ההליכים בתביעה זו ששמיעתה כבר הסתיימה, רק בשל "התעוררותה" המאוחרת של הנתבעת 1. הן התובע והן הנתבעת 2, זכאים שההתדיינות בתיק זה תסתיים סוף סוף .

עוד אציין כי ההחלטה בת"א 63/84 אליה הפנתה הנתבעת 1 , התייחסה לתביעת נזיקין ולבקשה למחיקת הודעת צד ג' שכבר הוגשה בעבר ובהמשך הושג הסדר פשרה כאמור. גם ההחלטה בת"א 1284/99 התייחסה להודעת צד ג' שכבר נשלחה ונידונה שאלת המשך הדיון בה לאחר שהושג הסכם פשרה. לפיכך, אין מקום ללמוד מההחלטה שם לענייננו.

לאור האמור,אין מקום לעשות שימוש בסמכות המוקנית ע"פ תקנה 220 לתקנות ולקבוע מועד אחר מהאמור בתקנה 216 למשלוח הודעת צד ג'. מש"המועד האחר" מתייחס למועד שהינו לאחר ששמיעת התיק כבר נסתיימה ובהתייחס למהות התביעה דנן , אין להיעתר לבקשה

לנוכח כל האמור, אני דוחה את הבקשה.

ניתנה היום, ו' אב תשע"ה, 22 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יגאל כהן
נתבע: דרייב איין
שופט :
עורכי דין: