ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרי חזן נגד יעקב רחמים :

לפני כבוד ה שופטת אורלי מור-אל

תובעת

מרי חזן

נגד

נתבעים

  1. יעקב רחמים
  2. מנורה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לאחר שעיינתי בתחשיבי הנזק בעניינה של התובעת ובחוות הדעת הרפואיות בקשר למצבה הבריאותי, להלן הצעתי לפשרה:

נזק לא ממוני – 10,000 ₪.
הפסדי שכר ואובדן כושר השתכרות – 15,000 ₪.
(בשים לב לכך שקיימת ירידה בשכרה של התובעת בחברת "מטב", וכן נוכח אופי הפגיעה, עיסוקה, גילה של התובעת והנכויות הזמניות שנקבעו ).
עזרה והוצאות מכל סוג – 5,000 ₪

לסכומים אלה, אשר ישולמו על ידי הנתבעת 2, יווספו החזר אגרה ושכר טרחת עורך-דין ולא יקוזזו מהם שכר טרחת המומחים, שכן הנפגעת זכאית לבירור מצבה הרפואי גם אם לא נקבעו נכויות בסופו של דבר.

ההצעה היא הערכה על פי הנתונים הקיימים בתיק כעת ואין בה כדי לחייב.

הצדדים יבואו בדברים ביניהם ויודיעו עמדתם. התובעת בתוך 14 ימים והנתבעים בתוך 30 ימים שלאחר מכן.

לא יושג הסכם - יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
עדויות התביעה, תוגשנה עד ליום 1/11/15 .
עדויות ההגנה, תוגשנה עד ליום 1/12/15

עד שלא ניתן לקבל ממנו תצהיר - יגיש הצד הרלוונטי בקשה מנומקת, במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו בלא הגשת תצהיר עדות ראשית.

תצהירי חוקרים, ככל שישנם ומבוקש לדחות את מועד הצגתם, יוכנו במועדים הנקובים, ויוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד, עד 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט הבאה, אז תינתן החלטה על מועד הגשתם.

יחד עם התצהירים יגישו הצדדים תיקי מוצגים בהם כל המסמכים שבכוונתם להגיש כראיה ולהסתמך עליהם במשפט. אי-הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.
המסמכים בתיק המוצגים ימוספרו ברצף (כל עמוד ועמוד בכתב יד), וזאת בנוסף על כל סימון אחר של המוצגים .

צד שמתנגד להגשת מסמך כלשהו ממוצגי הצד האחר, שלא באמצעות עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 21 יום מקבלת המוצגים.

הצדדים יגישו שני עותקים של תיק המוצגים: עותק אחד לתיק האלקטרוני, ועותק אחד לתיק הנייר.

מועד קדם המשפט יוותר על כנו.

ניתנה היום, ו' אב תשע"ה, 22 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרי חזן
נתבע: יעקב רחמים
שופט :
עורכי דין: