ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מעיין חודדה נגד הכשרה חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת כאמלה ג'דעון

תובעת
מעיין חודדה

נגד

נתבעת
הכשרה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. לפניי בקשת מטעם התובעת למינוי מומחים רפואיים מטעם בית המשפט, בתחו ם הפסיכיאטרי, הנוירולוגי, האורתופדי והפלסטי, בעקבות תאונת דרכים מיום 30.8.14, שבה היתה מעורבת התובעת על פי הנטען.

2. לאחר שעיינתי בבקשה ושמעתי את טיעוני הצדדים, ה געתי למסקנה כדלקמן:

3. התחום הפסיכיאטרי

לאחר שעיינתי בסיכום האשפוז מיום 4.9.14, ובבדיקות מיום 15.9.14, 6.10.14, 8.12.14 ו- 5.1.14, שוכנעתי בקיומה של ראשית ראיה המצדיקה מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הנפשי.

4. על כן הנני ממנה בזאת את ד"ר אילה שינקמן, טל' : 04-XXXX116 , כמומח ית רפואי ת מטעם בית המשפט בתחום הנפשי.

5. התחום הנוירולוגי

מעיון בסיכום האשפוז עולה כי בעקבות התאונה איבדה התובעת את הכרתה, ובבדיקה מיום 23.9.14, אובחנה התובעת כסובלת, בין היתר, מכאבי ראש ומוורטיגו, והומלץ לה על טיפול. בתעודה הרפואית נרשם "בדיקה נוירולוגית-תקינה, פרט לנראות אסטנית, רגישות במישוש באיזור סובאוקסיפיטלי דו צדדי". התובעת המשיכה לסבול מכאבים ברקות ומסחרחורת סיבובית כפי שעולה מתעודת רפואית מיום 28.10.14, ובבדיקה מיום 16.12.14 צוין כי במבחן Dix-Hallpike בסיבוב ראש שמאלה וימינה מופיעה סחרחורת סיבובית ללא ניד.

6. לאור הנתונים הנ"ל שוכנעתי בקיומה של ראשית ראיה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי, למרות המסמך הרפואי מיום 14.5.13 אשר הוצג על ידי הנתבעת, וש יש בו כדי להעיד לכאורה, כי לתובעת קיים עבר רפואי בתחום הנוירולוגי עוד משנת 2009 .

7. אשר על כן, הנני ממנה בזאת את פרופ' דוד ירניצקי, טל': 04-XXXX222, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי.

יחד עם זאת, לאור המסמך שהוזכר בסעיף 6 לעיל, הנני קובעת כי במידה וייקבע כי לתובעת לא נותרה נכות נוירולוגית כתוצאה מהתאונה, ינוכה שכרו של המומחה שמונה, מהפיצוי שיגיע לתובעת במסגרת התביעה דנן.

8. התחום האורתופדי

בבדיקה מיום 23.9.14 אובחנה התובעת כסובלת מטווח תנועות ירוד בעמוד שדרה מותני ומתחושה ירודה בירכיים , וביום 18.2.15 הופנתה לבדיקת מיפוי עצמות עקב רגישות וכאבים בפרקי ירכיים וכתפיים.

למרות שתוצאות הבדיקה הנ"ל לא הוצגו, שוכנעתי, לאור הממצאים שפורטו לעיל, כי יש למנות מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי, וזאת בשים לב לעובדה שעסקינן בתאונת דרכים שהדרך היחידה בה להוכחת מצבה הרפואי של התובעת, היא על ידי מינוי מומחה מטעם בית המשפט.

9. אשר על כן הנני ממנה בזאת את ד"ר דוד אנג'ל, טל': 04-XXXX359, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי .

10. התחום הפלסטי

מהתיעוד הרפואי עולה כי בעקבות התאונה נגרמו לתובעת חתכים בבטנה אשר נתפרו.

במצב דברים זה הנני קובעת כי קיימת ראשית ראייה למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפלסטי, ו הנני ממנה בזאת את ד"ר נעם קלדרון , טל': 04-XXXX120, כמומחה ר פואי מטעם בית המשפט בתחום זה.

11. הוראות כלליות

המומחים שמונו כאמור מתבקשים לחוות את דעתם ביחס למצבה הרפואי של התובעת בעקבות התאונה נשוא כתב התביעה.

12. המומחים יתייחס ו, בין היתר, לשאלה האם נותרה לתובעת נכות צמיתה בעקבות התאונה, אם כן-מה שיעורה, והאם קיים קשר סיבתי בין מצב התובעת כיום לבין התאונה הנדונה.

13. התובעת תעמוד לבדיקות רפואיות כפי שיורו המומח ים לצורך עריכת חוות דעת ם.

14. בא כוח התובעת יתאם עם המומח ים מועד לקיום הבדיקות.

15. לפי המדיניות הנקוטה בבית משפט השלום במחוז חיפה, שכר הטרחה המקסימאלי של כל אחד מהמומחים שמונו לעיל (למעט בתחום הנפשי) יעמוד על סך של 4,200 ₪ בצירוף מס ערך מוסף, לא כולל צילומים ו/או בדיקות עזר הכרחיות.

שכר הטרחה של המומחית בתחום הנפשי יעמוד על סך של 5,000 ₪ בצירוף מס ערך מוסף.

16. במידה ויבצר ממי מהמומחים לערוך חוות דעתו בתנאים הנ"ל, יודיע על כך לבית המשפט ומינויו יבוטל.

17. שכר טרחת המומחים ישול ם בשלב זה על ידי הנתבעת.

18. המומחים יחל ו בעבודת ם לאחר הבטחת שכר ם על ידי הנתבעת כאמור, וימציא ו את חוות דעת ם לבית המשפט ולבאי כוח הצדדים במישרין.

19. התיק נקבע לישיבת קדם-משפט ליום 20.12.15 בשעה 09:10 .

20. עד אז ידאגו באי כוח הצדדים שחוות דעתם של המומחים מטעם בית המשפט תהי ינה מונחות בתיק בית המשפט, לרבות תשובותיהם לשאלות הבהרה, במידה וישלחו ל הם על ידי מי מהצדדים.

21. מזכירות בית המשפט תודיע למומחים על המינוי .

ניתנה היום, ו' אב תשע"ה, 22 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מעיין חודדה
נתבע: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: