ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רוזליה יונייב נגד ד"ר זאב מיקלר :

לפני: כבוד השופט ד"ר יגאל מרזל
כבוד השופט אריה רומנוב
כבוד השופטת עירית כהן

המערערת:
רוזליה יונייב
ע"י ב"כ עו"ד יהונתן מרסיאנו

- נ ג ד -

המשיב:
ד"ר זאב מיקלר
ע"י ב"כ עו"ד אריה כרמלי ואח'

החלטה

הערעור בתיק זה יישמע לפני הרכב השופטים: י' מרזל, א' רומנוב וע' כהן ביום 23.11.2015 בשעה 10:00.

תיקי המוצגים יוגשו על-ידי הצדדים כמפורט בתקנות 438(1) ו-441 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות).

בהתאם לסמכות בית המשפט לפי הוראת תקנה 446(א) סיפא לתקנות, יגיש הצד המערער את עיקרי הטיעון עד ליום 3.9.2015 בשעה 12:00, ואילו הצד המשיב יעשה כן עד ליום 3.11.2015 בשעה 12:00, בלא תלות בהגשת עיקרי הטיעון מצד המערער. עיקרי הטיעון לא יעלו על שבעה עמודים בהדפסה רגילה וברווח כפול, זולת אם תינתן רשות מיוחדת להיקף אחר. תיק המוצגים יכול שיוגש יחד עם עיקרי הטיעון.

עיקרי הטיעון ותיק מוצגים יוגשו לבית המשפט בארבעה עותקי נייר. בכלל זה , עותק המוגש לצורך סריקה או הגשה מרחוק באמצעות נט-המשפט. הוראה זו תחול על כל כתבי הטענות.

תשומת לב הצדדים ובאי כוחם מוסבת להוראות תקנות 446(ג) ו-(ד) לתקנות.

לצורך החלטה זו "מערער שכנגד" דינו כדין מערער.

בקשות להארכת מועד לנקיטת הליך או ביצוע פעולות שנקבעו על ידי בית המשפט יוגשו בצירוף עמדת הצד שכנגד או הסבר מדוע לא ניתן היה להשיג עמדה זו.

בקשות לשינוי מועדי דיון שנקבעו וייקבעו בתיק זה, אם יוגשו, ייעשו בהתאם להוראת נוהל 1-14 (נוהל טיפול בבקשות לשינוי מועדי דיון), אשר יצא מלפני נשיא בית המשפט העליון. בקשות שלא יוגשו באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל זה, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ויידחו מטעם זה בלבד. ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

אי הגשת עיקרי טיעון במועדים האמורים במדויק ובהיקף הנ"ל תיחשב כאי הגשת המסמך, על כל המשתמע מכך.

מסמכים כאמור שיוגשו באיחור לא יתקבלו לתיק, זולת אם תתבקש ותענה בקשה להגישם באיחור.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לב"כ הצדדים; תעדכן היומן; ותביא התיק לעיוני ב ימים 3.9.2015 ו-3.11.2015 או עם קבלת האמור, לפי המוקדם.

ניתנה היום, ו' אב תשע"ה, 22 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רוזליה יונייב
נתבע: ד"ר זאב מיקלר
שופט :
עורכי דין: