ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המשרד לאיכות הסביבה חיפה מחוז חיפה נגד אנדרה אוליד :


בפני כבוד ה שופט אמיר סלאמה

מבקש

המשרד לאיכות הסביבה חיפה מחוז חיפה

נגד

משיבים

1.אנדרה אוליד
2.רג'ינה בן אברהם
3.ורד אוליד
4.פבל איסקוב
5.ניסים פסחוב
6.דוד אוזנן
7.בלה פסחוב
8.ליה איסקוב

פסק דין

1. לפניי בקשה לדחיה על הסף של התביעה כנגד המבקש, מחמת חוסר סמכות עניינית.

2. המשיבים הגישו נגד המבקש ונגד חברת החשמל תובענה למתן צו עשה.
התביעה נוגעת לקו מתח עילי העובר בין עמודים חשמל שהותקנו על ידי חברת החשמל לאורך הגדר הצפונית במקרקעין השייכים למשיבים, ואף בתוך השטח עצמו.
לטענת המשיבים, קו המתח האמור פולט קרינה מסוכנת, ועמוד החשמל הנמצא בתוך השטח הינו לא בטיחותי.
בפתח כתב התביעה הוגדרה מהות התביעה באופן הבא:
"בקשה לביטול היתר הפעלה של מקור קרינה בלתי מייננת.
צו עשה לטיפול ברשת החשמל.
בקשה לסילוק יד של קוי החשמל מחלקתנו.
בקשה לסילוק עמוד החשמל ממגרש 5 לאלתר"
מייד לאחר מכן צויין בכתב התביעה כדלקמן:
"לבית המשפט הנכבד מוגשת בזאת בקשה לצו עשה ולביטול היתר הפעלה של קו מתח ובקשה להורות לחברת חשמל לישראל על הורדת קווי המתח ובקשה לסילוק המתח והעמוד מחלקתנו."
בפרק הסעדים בכתב התביעה (סעיף 21), נאמרו הדברים הבאים (ההערות שלי – א.ס.) :
"מתבקש צו עשה שיחייב את המשיבה (הכוונה לחברת חשמל, שהוגדרה כמשיבה בסעיף 2 לכתב התביעה) לטפל המתח (כך במקור) החשמל, עמוד החשמל ולהסירם. בנוסף מתבקש בית המשפט הנכבד לבטל את היתר ההפעלה של מקור הקרינה."

3. המבקש עותר לדחיית התובענה נגדו על הסף, מחמת חוסר סמכות עניינית.
לטענת המבקש, הסעד הנוגע לביטול היתר הפעלה של מקור קרינה בלתי מייננת נתון לסמכותו העניינית של בית המשפט לעניינים מנהליים, ולבית משפט זה אין סמכות לדון בו. באשר ליתר הסעדים, הרי שהם כלל אינם מכוונים למבקש, אלא לחברת החשמל.

4. בתגובתם טענו המשיבים כי הם פנו בעבר לממונה על הקרינה הבלתי מייננת במשרד לאיכות הסביבה (להלן – הממונה) , בנוגע לרמת הקרינה הנפלטת מקווי המתח שעוברים בשטחם, והממונה השיב לפנייתם בחיוב, והורה לחברת החשמל לטפל ברשת החשמל. לטענת המשיבים, חברת החשמל מתעלמת מהוראות הממונה, ואינה מיישמת אותה. המשיבים הסבירו כי מכיוון שהממונה נענה בחיוב לפנייתם, אין להם עניין בהגשת תובענה לבית המשפט לעניינים מנהליים. לדברי המשיבים, הם צירפו את המבקש כצד להליך, מכיוון שהוראות הממונה אינ ן נא כפות, והממונה אינו דואג לאכוף אותן.

דיון והכרעה

5. דין הבקשה להתקבל.

6. המבחן לצורך הסמכות העניינית הינו, בדרך כלל, מבחן הסעד.

7. הסעד שנתבקש כלפי המבקש, כפי שהוגדר בכתב התביעה, הינו לבטל את היתר ההפעלה של מקור קרינה הבלתי מייננת. הכוונה היא להיתר שניתן לחברת החשמל ע"י הממונה לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006.
לא יכול להיות ספק בכך שסעד המיועד לביטול היתר שניתן לפי חוק הקרינה מצוי בסמכותו העניינית של בית המשפט לעניינים מנהליים, לאור האמור בסעיף 5(1) לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, התש"ס-2000, במשולב עם האמור בפריט 23(2) לתוספת הראשונה לחוק.

8. המשיבים בתגובתם לא התייחסו לטענה לפיה סעד של ביטול היתר להפעלה של מקור קרינה בלתי מייננת מצוי בגדר הסמכות העניינית של בית המשפט לעניינים מנהליים.
למעשה, מתגובתם עולה כי הם זונחים את הסעד המבוקש במסגרת ההליך שבפניי , ובמקום זאת הם מעוניינים להשאיר את המבקש כבעל דין, בכדי לוודא שייאכפו הוראותיו שניתנו לחברת החשמל ביחס לקווי המתח מושא התביעה. גם נוכח הסבר זה אין מקום להשאיר את המבקש כבעל דין בתובענה.
ראשית, כתב התביעה אינו כולל סעד המיועד לחייב את הממונה לאכוף הוראות שניתנו על ידו לחברת החשמל.
שנית, גם אם כתב התביעה היה כולל סעד כאמור, הרי שגם סעד מסוג זה מצוי בגדר סמכותו העניינית של בית המשפט לעניינים מנהליים.

9. למותר למציין כי שאר הסעדים שנתבקשו בכתב התביעה, מלבד הסעד של ביטול היתר כאמור, הופנו כלפי חברת החשמל, ואינם נוגעים למבקש.

10. סוף דבר, דין התביעה כנגד המבקש להידחות על הסף, מחמת חוסר סמכות עניינית, נוכח האמור בתקנה 101(2) לתקנות סדר הדין האזרחי, התמש"ד-1984.
אציין כי מכיוון שהמשיבים הבהירו שהם אינם מעוניינים בפניה לבית המשפט לעניינים מנהליים, ובתגובתם הם למעשה זנחו את הסעד של ביטול ההיתר, אין מקום להעביר את הדיון בתובענה, מכוח האמור סעיף 79 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984, לבית המשפט לעניינים מנהליים.

11. המשיבים ישאו בהוצאות המבקש בסכום של 1,500 ₪. הסכום ישולם בתוך 30 ימים, שאם לא כן הוא ישא הפרשי הצמדה וריבית עד מועד התשלום בפועל.

12. על חברת החשמל להגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים (ימי הפגרה במניין), בהתאם לאמור בהחלטתי מיום 7.7.15.

המזכירות תעביר פסק דין זה לצדדים, ותקבע תזכורת פנימית ליום 1.9.15.

ניתן היום, ו' אב תשע"ה, 22 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: המשרד לאיכות הסביבה חיפה מחוז חיפה
נתבע: אנדרה אוליד
שופט :
עורכי דין: