ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נסים אמירה נגד מקס משאיות ואוטובוסים בע"מ :

2
בפני כבוד השופט עמית כהן

התובע
נסים אמירה
ע"י ב"כ עו"ד איתיאל היקרי

נגד

הנתבעות

  1. מקס משאיות ואוטובוסים בע"מ
  2. מקס מרכזי שירות סקניה בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד דן שגיב

החלטה

התובע הודיע שהוא דוחה את הצעת ביהמ"ש, לכן:
העוזרת המשפטית תקבע את התיק לדיון.
בעלי הדין יגישו ראיותיהם בתצהירים, לרבות חוות דעת מומחים, עם העתק ישירות לצד שכנגד, התובע עד ליום 1.10.15 והנתבעות עד ליום 1.11.15. התצהירים יהיו קצרים ותמציתיים ולא יכללו עדות שמיעה או עדויות בלתי קבילות אחרות עפ"י דין.
תצהירי חוקרים מטעם הנתבעות, ככל שיהיו, יוכנו בתוך המועד הקבוע להגשת ראיותיה ויוגשו באותו מועד, אלא אם תוגש בקשה מתאימה, לכל המאוחר עד למועד הגשת ראיות הנתבעת.
בד בבד עם הגשת תצהירי העדויות, יגישו הצדדים תיקי מוצגים, אשר בהם יכללו כל המסמכים עליהם מתכוון מגיש תיק המוצגים להסתמך במהלך המשפט. כל עמודי המוצגים יסומנו במספרים (במספור רץ, כל עמוד בנפרד), וההפניה למוצגים תהא לפי מספר העמוד בתיק המוצגים. להסרת ספק- כל המוצגים יצורפו לתיק המוצגים ואין לצרף מוצגים לתצהירים. היה ותיק המוצגים עולה על 20 עמודים או שהוא כולל תמונות, יוגש תיק המוצגים באופן ידני למזכירות ביהמ"ש, עם הנספחים ממוספרים ומסומנים ב"דגלונים", לצורך תיוקו בתיק הנייר. צד אשר לא יעשה כן, ייחשב כמי שלא הגיש תצהיריו. צד המתנגד להגשת מסמך שצורף לתיק המוצגים יודיע על כך לצד שכנגד תוך 14 יום וככל שהצדדים לא יגיעו להסכמה באשר להתנגדויות, יגיש הצד המתנגד תוך 14 יום נוספים את התנגדותו בפני בית משפט.
לא תורשה השמעת עדות שלא הוגשה בתצהיר או הגשת מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות ביהמ"ש. צד המבקש להזמין עד שאינו בשליטתו יגיש במועד הקבוע להגשת התצהירים מטעמו בקשה לזימון העד, בה יפורטו פרטי העד, מדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ותמצית עדותו.
ניתנה היום, ו' אב תשע"ה, 22 יולי 2015, בהעדר הצדדים.

עמית כהן, שופט


מעורבים
תובע: נסים אמירה
נתבע: מקס משאיות ואוטובוסים בע"מ
שופט :
עורכי דין: