ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ. נגד מרכז שירות ביטרן בע"מ :

בפני כבוד ה שופט זכריה ימיני

תובעים

ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ.

נגד

נתבעים

1.מרכז שירות ביטרן בע"מ
2.כלל חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

תביעת שיבוב כנגד מוסך וחברת הביטוח המבטחת אותו, אשר טיפל ברכב אשר פרצה בו שריפה כחודש וחצי לאחר מכן. בהתאם להסכמת הצדדים, ניתן פסק הדין על פי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט.
בעלי הדין:
בכל זמן הרלוונטי לתביעה:
התובעת ביטחה בביטוח רכוש-מקיף את השימוש ברכב מס' רישוי 8108763 ( להלן- "הרכב");
הנתבעת 1 הפעילה בכל זמן רלוונטי לתביעה מוסך למכונאות רכב , אשר טיפל בין היתר ברכב;
הנתבעת 2 ביטחה את הנתבעת 1 בביטוח אחריות מקצועית.

העובדות שאינן שנויות במחלוקת:
ביום 28.11.11 טיפלה הנתבעת ברכב טיפול מקיף, אשר כלל החלפת רצועת טיימינג, החלפת בלמים קדמיים, החלפת שמנים, מסננים, ותושבת מנוע. טיפול זה לא כלל טיפול במערכת החשמל של הרכב.

ביום 10.1.12 בסמוך לכפר שמריהו, הבחין לפתע נהג הרכב בעשן סמיך העולה ממכסה המנוע. הנהג עצר את רכבו וגילה להבה פורצת מכיוון המנוע, אשר בעקבותיה נגרמו נזקים כבדים לרכב.

בעקבות המלצת השמאים חן עזרא ויקיר איתן ממשרד השמאים ע.חן, שקבעו " אובדן גמור" לרכב, שילמה התובעת למבוטח ביום 6.2.12 סך של 80,488 ₪ המהווים את שווי הרכב בניכוי השרידים על פי חוות הדעת.
טענות הצדדים:
לטענת התובעת חוקר הדליקות מטעמה, מר ישעיהו יעקב מור, בדק ומצא כי אירוע השריפה החל תוך כדי נסיעה בחלקו הקדמי והימני של תא המנוע כתוצאה מכשל ומגע בין כבל ההזנה למתנע לבין ברגי מדחס המזגן ובין הכבל לבין גוף הרכב על אף שהכבל אמור להיות מבודד ומוגן בעזרת תפסים למניעת חיכוך הכבל עם ברגים, פחיות או גוף הרכב.
מר מור ייחס את השריפה לטיפול הנתבעת 1 ברכב ביום 28.11.11 שכן קבע כי הטיפול חייב פירוק והזזה של הכבל, וקיימת סבירות גבוהה כי בתום הטיפול לא הוחזר הכבל למקומו ולא חוזק בעזרת התפסים למניעת חיכוך ובידוד הכבל, וזאת מאחר שלא מצא כל סימנים כשל או תקלה אחרת במערכות החשמל או הדלק של הרכב.
על כן קבע כי השריפה ברכב ארעה כתוצאה מרשלנות ובאחריות מוסך הנתבעת 1.

לטענת התובעת חובת הראיה על הנתבעת 1 להראות שלא התרשלה וכי הדליקה לא פרצה באחריותה, ולחילופין טענה שהדליקה אירעה בשל רשלנותה וחוסר מיומנותה של התובעת 1 שלא פעלה בהתאם לתקן ולא דאגה למניעת השריפה, לא הזהירה את המבוטח ולא טיפלה ברכב כנדרש בכך לקחה סיכון מחושב ועליה לפצות מכח אחריותה הישירה או העקיפה, ועל הנתבעת 2 לפצותה מכוח אחריותה העקיפה או על פי הסכם הביטוח ומכוח זכות התחלוף העומדת לתובעת.

לטענת הנתבעת היא או מי מעובדיה לא התרשלו בביצוע התיקון של הרכב, והרכב נמסר למבוטח התובעת כשהוא תקין. בנוסף גם אם הייתה רשלנות בנסיבות האירוע לא קיים קשר סיבתי או משפטי או עובדתי כלשהו בין הרשלנות לבין הנזקים, בשל הזמן הרב שחלף ממועד הטיפול ברכב ועד למועד הדליקה.
ברכב הוחלפו ותוקנו חלקים שאין בינם לבין אירוע השריפה דבר.

הנתבעות הגישו את חוות דעתו של חוקר השריפות ומהנדס החשמל מר אשר סלוצקי, בה קבע מר סלוצקי כי גורם השריפה נבע מכשל במערכת הרכב בחלק החזיתי שלו, אשר נעלם במהלך הכיבוי והגרירה למגרש החניה, רכיבים אשר הנתבעת 1 לא נגעה בהם במהלך עבודתה. בנוסף הכבל המקשר למתנע אליו התייחס מומחה הנתבעות לא קשור גם הוא לעבודות שבצעה הנתבעת 1 והיא אינה יכלה לצפות את האירוע ו/או למנוע אותו או את תוצאותיו. מבחינה חשמלית לא יכולה חוות דעתו של מר מור לעמוד, שכן סותרת את כל תורת החשמל.

כן טענה כי על התובעת מוטל הנטל להוכיח את תביעתה וכי רשלנותו ונהיגתו של נהג הרכב או מי מטעמו היא שגרמה לדליקה.

בנוסף טענה כי הסכום 80,488 כבר כולל בתוכו את שכר טרחת השמאי, סכום התביעה מנופח, מוגזם ומופרך, והתובעת לא ניכתה סכומים שהיה עליה לנכות מסכום תביעתה.

תצהירים, ראיות וסיכומים:
בתיק זה הוגשו מטעם התובעת תצהיר נהג הרכב מר גרשון מורביצקי ותצהירה של הגב' תקווה מזרחי רמ"ד שיבוב אצל התובעת. כן הוגש מטעם הנתבעות תצהיר של מר דניאל ביטרן שהינו מכונאי ועובד במוסך הנתבעת 1. כן הגישו הצדדים חוות דעת של מומחים מטעמם, וראיות נוספות כגון דו"ח כיבוי האש דוחות שמאות וכו'.

במסגרת הדיון שנערך ביום 30.3.15 הסכימו הצדדים על גובה הנזק, וכי בית המשפט יתן פסק דין לפי סעיף 79 א' על סמך החומר המצוי בתיק לאחר הגשת הסיכומים. הצדדים הגישו סיכומיהם.

דיון ומסקנות:
לאחר שקראתי את כלל החומר המצוי בתיק לרבות כתבי הטענות חוות הדעת, התצהירים, המסמכים המצויים בתיק והסיכומים הגעתי לכלל מסקנה כי יש לדחות את התביעה.

סוף דבר:
לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את תביעת התובעת כנגד הנתבעות.

התובעת תשלם לנתבעות כדלקמן:
את הוצאות המשפט בתוספת הפרדי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל;
שכ"ט עו"ד בסך 7,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל

ניתן היום, ו' אב תשע"ה, 22 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ.
נתבע: מרכז שירות ביטרן בע"מ
שופט :
עורכי דין: