ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שעבאן נאפע נגד מינהל מקרקעי ישראל חיפה :

בקשות מספ ר 1, 2
בפני כבוד ה שופטת רבקה פוקס

המבקש
שעבאן נאפע ת"ז XXXXXX989
ע"י ב"כ עו"ד ר' רויטגרונד

נגד

המשיב
מינהל מקרקעי ישראל חיפה

החלטה

  1. לאחר שעיינתי בבקשה ובתצהיר על נספחיו, ניתן בזה צו מניעה זמני, במעמד צד אחד, המורה למשיב ו/או למי מטעמו ו/או למי משלוחי ו להימנע מ הענקת זכויות במגרש 58/3 תב"ע ג'/2834 בגודל 1,000 מ"ר באזור התעשייה טמרה גליל מערבי (להלן: "המגרש").
  2. תוקפו של הצו מותנה בכך ש:

א. המבקש ימציא לביהמ"ש התחייבות עצמית לפיצוי כל נזק שייגרם על ידי הצו, במידה שהמבקש לא יזכ ה בתביעת ו או אם יפקע הצו מסיבה אחרת.
ב. כן יפקיד המבקש תוך 48 שעות סכום של 15,000 ₪ במזומן בקופת ביהמ"ש או ערבות בנקאית צמודת מדד בגובה של 15,000 ₪, אשר תהא בלתי מוגבלת בזמן ותנוסח על פי תקנה 365 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984.
ג. כן אני מורה על המצאת כתב ערבות צד ג' של ערב על סך של 25,000 ₪ כשסכום זה צמוד למדד. הערבות תהא בלתי מוגבלת בזמן ותנוסח בהתאם להוראות תקנה 365 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
כתב הערבות יופקד בתיק עד ליום 26.7.15 בשעה 12:00 בצהריים, שאם לא כן, יפקע הצו.
3. בכפוף לאמור לעיל, יעמוד הצו בעינו עד למתן החלטה אחרת על ידי ביהמ"ש.
העתק הבקשה על נספחיה וכן העתק החלטה זו יומצאו על ידי המבקש למשיב.
לא תבוצע ההמצאה כמפורט תוך 5 ימים מהיום ו/או לא ימולאו אחד או יותר מן התנאים המפורטים לעיל, יפקע הצו.
4. אני קובעת הבקשה לדיון במעמד הצדדים ליום 2.8.15 בשעה 10:00, בפני שופט תורן.
5. במידה והמשיב בטרם הצו האמור החכיר ו/או העביר ו/או העניק זכויות כלשהן במגרש לצד ג' , הצו לא יפגע בזכויות אלה.
6. על המשיב להגיב לבקשה עד ליום 30.7.15 שעה 12:00 .
7. עד מועד הדיון יבדוק המשיב האם ניתן להסכים למתן צו זמני, כאמור, עד להכרעה בתובענה העיקרית. ככל שתהיה הסכמה, הדיון שנקבע לעיל – יבוטל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לב"כ המבקש.

ניתנה היום, ו' אב תשע"ה, 22 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שעבאן נאפע
נתבע: מינהל מקרקעי ישראל חיפה
שופט :
עורכי דין: