ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף בראז נגד הושעאל לוי :

בפני כבוד ה שופטת אשרית רוטקופף

תובעים

 1. יוסף בראז
 2. בנימין כהן
 3. רחל קוט (בן יוסף)
 4. שרונה איצקין
 5. יוסף עקביוב
 6. אריה עקביוב
 7. יגאל אלון
 8. לימור אפללו
 9. צבי עקביוב
 10. מרים כספי
 11. רחל טל
 12. כרמלה קריטי
 13. מלכה אסתר כחלון (שוורץ)
 14. שחר יוגב
 15. ליאת בושארי

נגד

נתבעים

 1. הושעאל לוי
 2. דרורה אסתר מוס
 3. רחל שאו
 4. רחל פיינשטיין
 5. בת עמי לנדסמן
 6. שמואל לוי
 7. חסיה קריצמן
 8. כרמלה קריטי
 9. רות קליין
 10. עודד עקביוב

החלטה

החלטה זו ניתנת בהמשך לדיון שהתקיים ביום 19/7/15 (בעקבות החלטתי מיום 29/6/15), ועניינה בהכרעה בבקשות השונות של הכונסים לרבות אלה אשר התבקשו במסגרת הבקשה לאישור המכר שהוגשה ביום 10/5/15 (בקשה מס' 60).

לאחר שעיינתי ושקלתי את מכלול טענות הצדדים, לרבות עמדות הצדדים המאוחרות כפי שבאו לידי ביטוי בהודעה על ההסכמה העקרונית מיום 13/7/15 (שנסרקה במסגרת בקשה 60) וכן בטיעוניהם המשלימים של הצדדים בדיון האמור, להלן החלטתי:

הנני מאשרת את המבוקש במסגרת סעיף א' לרישא של הבקשה, לעניין אישור המציעים דור אל וחובב (כהגדרתם בסעיף) כמציע הזוכה (להלן: הזוכה) בהזמנה להציע הצעות לרכישת המקרקעין בגוש 6366 חלקה 168 בשטח רשום של 2,989 מ"ר שפורסמה על ידי כונסי הנכסים.

הנני מאשרת את המבוקש במסגרת סעיף ב' לרישא של הבקשה – אישור לזוכה האמור להתקשר בהסכם לרכישת חלקם של המוכרים: קריטי כרמלה (1/86 חלקים), שרונה איצקין (2356/75834 חלקים) ו-עודד עקביוב (2356/75834 חלקים) תמורת סך כולל של 2,727,778 ₪ + מע"מ.

הוצאות הכינוס (ובכלל זה הבקשה לחייב את הזוכה להוסיף על מחיר התמורה המשולמת על ידו כאמור, עוד 3020329/3260862 מכל הוצאה של הכינוס אשר תיפסק על ידי בית המשפט:

בכל הקשור להוצאות שעניינן שכר הטרחה של הכונסים, הנני סבורה כי אין מקום להתערבות באופן החלוקה של שכר הטרחה כפי שנקבעה בסעיף 4 להחלטתו של כבוד השופט א' שוורץ מיום 26/5/14.

בכל הקשור להוצאות אחרות (שאינן שכר טרחתם של הכונסים), מקובלת עליי כי הנשיאה בהוצאות תהיה על-פי עקרון "מפתח החלוקה היחסי" של בעלי הזכויות.

הבקשה לאשר לכונסי הנכסים לשכור את שירותיו של עוה"ד ורוה"ח שי טאקו לצורך עריכת שומה עצמית בגין מס שבח בגין דיווח במכר לרשויות המס בעלות של 10,000 ₪ +מע"מ:

עו"ד שרף שב והבהיר בדיון כי שכירת שירותיו של היועץ החיצוני האמור נדרשת על רקע מורכבות השומה העצמית למס שבח, ובין היתר, לאור קבלת הזכויות בירושה של חלק מהבעלים הנותרים.

מצאתי לדחות בקשה זו של הכונסים. לא זו בלבד שלא שוכנעתי כי קיימת "מורכבות" המחייבת את היזקקות הכונסים לשכירת שירותיו של היועץ האמור, הרי שכבוד השופט א' שוורץ הכליל בהחלטתו מיום 26/5/14 את ה"הצהרה לשלטונות האוצר", כחלק מהפעולות הנדרשות לביצוע על ידי הכונסים וככלולות בשכר הטרחה שנפסק להם כאמור.

תשלום שכר טרחתה של שמאית המקרקעין גב' ניצה מאירי בגין שומת ערך המגרש שהוכנה על ידה (מיום 27/7/14): משעה שבהחלטתו של כבוד השופט א' שוורץ מיום 26/5/14, נמנית גם קבלת חוות הדעת שמאית, הנני נעתרת לבקשה לתשלום שכר טרחתה.

השבת עלות פרסום המודעה בעיתונות בסך 4,423 ₪ (כולל מע"מ) מתוך תמורת המכר שתופקד לחשבון הכינוס: משעה שצורפו אסמכתאות רלוונטיות בנדון במסגרת נספח ג' לבקשה, הנני מוצאת להיעתר למבוקש.

בקשתם של הכונסים לתוספת שכר טרחת מעבר לסכום שנפסק להם על ידי כבוד השופט אורן שוורץ בהחלטתו מיום 26/5/14:

אשוב ואזכיר לכונסים (כפי שציינתי בדיון) כי איני יושבת כערכאת ערעור על החלטתו של כבוד השופט שוורץ לעניין שיעור שכר הטרחה ו/או אופן חלוקתו. לא מצאתי בבקשה כל נימוק המצביע על שינוי נסיבות כלשהו המצדיק שינוי משכה"ט אשר נפסק. אשר על כן בקשת הכונסים לתוספת שכ"ט נדחית בזאת.

בכל הקשור לבקשה לתיקון הפסיקתאות (בקשה 63); עו"ד שרף הבהיר בדיון (לאחר הערות בית המשפט לעניין הנוסח שתיקונו התבקש) כי בכל הקשור להערות האזהרה, באם יהיה צורך תעשה פנייה לכל אחד מבעלי הערת האזהרה לקבלת אישורם למחיקת ההערות. מכל מקום, משעה שעו"ד שרף הבהיר כי יגיש בקשה לאישור פסיקתאות מתוקנות בהתאם להסתייגויות בית המשפט, אין להעתר לתיקון הפסיקאתות בנוסחם המבוקש.

הכונסים ימשיכו ויפעלו להמשך קידום וסיום הליכי הכינוס ויגישו דו"ח בתוך 90 יום.

ניתנה היום, ו' אב תשע"ה, 22 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף בראז
נתבע: הושעאל לוי
שופט :
עורכי דין: