ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מלכה שמאילוב נגד פריזול התיכון חן 2012 בע"מ :

לפני: כבוד השופט אסף הראל

התובעת:
מלכה שמאילוב, ת.ז. XXXXXX439
ע"י ב"כ: עו"ד י' פסטינגר-ביטון
-
הנתבעים:

  1. פריזול התיכון חן 2012 בע"מ, ח.פ. 514720465
  2. חיים חן שלום, ת.ז. XXXXXX997
  3. פריזול התיכון בע"מ, ח.פ. 512990607
  4. יעקב שלום, ת.ז. XXXXXX181
  5. א.ש. פריזול בע"מ, ח.פ. 513186148
  6. אורן שלום, ת.ז. XXXXXX520

פסק דין

ביום 11.2.15 הגישה התובע ת כתב תביעה מתוקן כנגד הנתבעים 1-6 , ובהתאם לאישורי המסירה שהציגה התובעת במסגרת הודעתה מיום 16.4.15, כתב התביעה המתוקן הומצא לששת הנתבעים. רק נתבעים 1-2 הגישו כתב הגנה מטעמם, אשר התיחס לכתב התביעה המקורי שהוגש ביום 15.6.14.

ביום 25.5.15 התקיים דיון בתיק, אליו לא התייצב אף אחד מהנתבעים, הגם שלכל אחד מהם הומצא זימון לדיון. בהחלטה מאותו היום, התבקשה התובעת להמציא לששת הנתבעים העתק מפרוטוקול הדיון, עד ליום 15.6.15, ולאחר ביצוע המצאה זו, ליתן הודעה לבית הדין בה תפרט כיצד ומתי בוצעה המצאה של ההחלטה לכל הנתבעים. הודעה, כאמור, נדרשה התובעת למסור עד ליום 20.6.15 (להלן- החלטה 25.5.15).

במסגרת החלטה 25.5.15 היה על הנתבעים, לאחר שזו תומצא להם, ליתן לבית הדין, תוך 20 ימים מעת שתומצא להם ההחלטה, טעם מדוע לא ינתן כנגדם פסק דין בהעדר הגנה (וזאת בהתייחס לנתבעים 3-6) או פסק דין בהעדר התייצבות (וזאת בהתייחס לנתבעים 1 ו-2).

מאישורי המסירה שהוגש ו על ידי התובע ת בהודעתה מיום 18.6.15, עולה כי החלטה 25.5.15 הומצל הנתבעים.

עיון בתיק מעלה כי הגם שהמועד הנקוב בסעיף 3 לעיל חלף, ששת הנתבעים לא הגיבו להחלטה 25.5.15.

בנסיבות אלו, ומכח סמכותי על פי תקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב -1991 (להלן – התקנות), אני נותן בזאת כנגד הנתבעים- ביחד ולחוד- פסק דין בהיעדר הגנה (בהתייחס לנתבעים 3-6) על יסוד האמור בכתב התביעה. בנוסף, מכח סמכותי על פי תקנה 49 (ב) לתקנות, אני נותן בזאת פסק דין בהיעדר התייצבות ( בהתייחס לנתבעים 1-2) על יסוד האמור בכתב התביעה.

לאור האמור לעיל, הנתבעים- ביחד ולחוד- ישלמו לתובע ת תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה את הסכומים הבאים:
סך של 6,000 ש"ח בגין אי תשלום שכר חודש 3/14;
סך של 46,898.63 ש"ח בגין פיצויי פיטורים;
סך של 6,000 ש"ח, בגין אי מתן הודעה מוקדמת;
סך של 36,000 ש"ח, בגין פיטורין שלא כדין ואי מתן זכות שימוע;
סך של 690 ש"ח, בגין פדיון חופשה שנתית;
סך של 12,464.60 ש"ח, בגין אי הפרשה לקרן פנסיה, לרבות פיצוי בגין אובדן זכויות פנסיוניות.

הסכום המפורט בסעיף 7 לעיל ישא הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961 מיום 1.4.14, הוא המועד בו היה אמור להשתלם השכר האחרון לתובעת , ועד מועד הפירעון.

כן אני פוסק לתובעת הוצאות משפט בסך 1,500 ש"ח, שאף הם ישולמו לתובע ת תוך 30 ימים מעת שיומצא לנתבע ים פסק דין זה. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד הפירעון.

ניתן היום, ו' אב תשע"ה, (22 יולי 2015), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: מלכה שמאילוב
נתבע: פריזול התיכון חן 2012 בע"מ
שופט :
עורכי דין: