ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ועדה מקומית לתכנון ובניה בקעת בית הכרם נגד ראסם פאעור :

בפני כבוד ה שופט יוסי טורס

מאשימה

ועדה מקומית לתכנון ובניה בקעת בית הכרם

נגד

נאשמים

  1. ראסם פאעור
  2. ראמי פאעור
  3. ראויה פאעור
  4. אשתיאק פתחי פאעור
  5. רדא פאעור

החלטה

לפני בקשה לביטולו של כתב האישום בשל "הגנה מן הצדק". יובהר כבר עתה כי מדובר למעשה בבקשה שהוגשה ונידונה בעבר, למעט נושא אחד, ואך מובן שאין בכוונתי לדון מחדש בנושאים שנידונו ונדחו.

להבנת התמונה אתאר בקצרה את ההליכים את כה. נגד הנאשמים 1-4 הוגש כתב אישום שייחס להם עבירה שעניינה בניית מבנה בן 2 קומות ללא היתר. בישיבת יום 16.5.12 טען ב"כ הנאשמים דאז כי האדם שבנה את המבנה הוא אחר וכי הוא ייצגו אם יוגש נגדו כתב אישום. בהמשך תוקן כתב האישום כך שהוסף נאשם מס' 5, תוך תיקון העובדות באופן שנטען כי הוא שבנה את המבנה. ביחס לנאשמים 1-4 תוקנו העובדות כך שיוחסה להם אחריות מכוח חזקת הבעלות הקבועה בסעיף 208(א) לחוק התכנון והבניה.

לאור כך הוגשה בקשה לביטולו של כתב האישום בשל טענה להגנה מן הצדק. בבקשה נטען כי הנאשמים לא זומנו למסירת גרסה טרם הגשת האישום המתוקן; כי מדובר באכיפה בררנית; כי הייתה קיימת הבטחה למחיקת נאשמים 1-4 באם יוגש כתב אישום נגד נאשם 5; ו כי תיקונו של כתב האישום לא היה כדין.

ביום 24.8.14 דחיתי את הבקשה על כל ראשיה. יחד עם זאת ציינתי כי תיקונו של כתב האישום כלל שינוי העובדות ביחס לנאשמים 1-4 וזאת מבלי שנשמעה גרסתם. ציינתי כי הגם שתיקונו של כתב האישום בוצע כדין ולמעשה תוך קבלת אישור הנאשמים, נראה שהכוונה הייתה לבחינה עובדתית טרם מעשה ולא להגשה אוטומטית. על כן אפשרתי לנאשמים 1-4 לבקש לקיים בעניינם שימוע בדיעבד.

כעת מונחת בפני בקשה נוספת לביטול כתב האישום והפעם היא מוגשת על ידי בא כוחם החדש של הנאשמים. כפי שצוין לעיל, עיקר הבקשה זהה לבקשה שנדחתה ואין בכוונתי לשוב ולהידרש לה.

נושא אחד לא נידון בהחלטה הקודמת והכוונה לטענה בדבר קיומו של הליך שימוע "שלא כדין ... ובחוסר סמכות". נושא זה מובן שלא יכול היה להידון בהחלטה הקודמת שהרי השימוע מושא בקשה זו הנו תולדה של החלטתי מיום 24.8.14

בעניין זה טוען הסנגור כי תחת שימוע התקיים למעשה הליך חקירה במהלכו הוא עצמו "הוזהר" ונגבתה גרסתו לאחר ש"הוזהר" כאמור. הסנגור טוען כי אין מדובר בשימוע ועל כן ראוי לבטל את כתב האישום.

המאשימה השיבה וטענה כי אף אם השימוע נערך על גבי "טופס שאינו מתאים עקב טעות" הרי שהלכה למעשה התקיים הליך שימוע והנאשמים קיבלו תשובה עניינית לטענות שהועלו במהלך השימוע.

הטענה בדבר אופן עריכת "השימוע" נטענה בפני בדיון שהתקיים ביום 28.5.15 ובעקבותיה ציינתי כי:

"לבקשתי הציג בפני ב"כ המאשימה את הטופס על גביו נערך השימוע. לאחר עיון בטופס לא אוכל שלא להביע פליאתי על האופן בו נערך השימוע.
כידוע שימוע הוא שמיעת טענות הסנגור בשם מרשיו. אין מדובר בגביית גרסה וממילא שאין מדובר בחקירה וממילא וממילא שאין מדובר במסירת גרסה תחת אזהרה כלשהיא.
מסתבר שהמאשימה ערכה את השימוע על גבי טופס אשר משמש לגביית עדות של חשוד. הקריאה לסנגור את "זכויותיו" ואף נרשם כי הוא נותן "גרסה"
הסנגור אף התבקש לחתום על גבי הטופס.

לא ברור מדוע הסנגור שיתף פעולה עם אופן ניהול זה של ההליך. ממילא אציין שלב"כ המאשימה אין סמכות להזהיר חשודים ואף לגבות גרסאות. כל ההליך בוצע בצורה שאינה ראויה וראוי שהדבר לא יישנה בעתיד.
מובן כי עורך השימוע רשאי לערוך פרוטוקול והוא אף חייב לעשות כן ואולם אין זה ראוי שהדבר ייערך באופן המציג את הסנגור כחשוד כלשהוא הזכאי לזכויות.

המזכירות תפנה עותק מפרוטוקול זה למחלקה לאכיפת דיני מקרקעין אשר ראוי שתנחה את התובעים לבל יעשו שימוש בטפסים אלו. "

אכן, הליך השימוע נוהל באופן בלתי ראוי. אינני מקבל כי מדובר רק "בטופס לא מתאים" אלא מקובל עלי שהסנגור חש שלא בנוח בשל הדרך בה נוהל ההליך ואפשר שבשל כך נגרעה ממנו היכולת ללמד סנגוריה מלאה על מרשיו, מקום בו הוא עצמו "הוזהר" בביצוע עבירות על חוק התכנון והבניה. הסנגור טען בדיון כי ב"כ המאשימה "הזהיר אותי כמו שמזהירים חשוד" ומקובל עלי כי קיומו של הליך שימוע באווירה זו, אינו אידיאלי, ושמא אף מסכל את מטרתו. יחד עם זאת, אין לומר שמדובר בהליך ללא כל משמעות. הסנגור הצליח, חרף הקושי שניצב בדרכו, למסור את גרסת מרשיו ואף קיבל תשובה עניינית הדוחה את טענותיו . לא נטען דבר לגופו של עניין אלא רק ביחס לדרך בה נוהל ההליך. כמו כן ניתנה כבר תשובה לאישום והתיק קבוע להוכחות. ביטולו של כתב האישום בשלב מתקדם זה בשל כך שההליך (שאינו בבחינת זכות על פי חוק במקרה זה) לא נוהל כראוי, הנו סעד בלתי מידתי ועל כן ראיתי לדחות את הבקשה . עם זאת, לאור שפורט לעיל, ראיתי לאפשר לסנגור (ככל שימצא לנכון) להשלים את הליך השימוע בכתב וחזקה על המאשימה כי תבחן את הטענות בלב פתוח ונפש חפצה. בכך יבוא על סיומו הליך השימוע.

בכפוף לאמור בסעיף 10, הבקשה נדחית.

ניתנה היום, ו' אב תשע"ה, 22 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ועדה מקומית לתכנון ובניה בקעת בית הכרם
נתבע: ראסם פאעור
שופט :
עורכי דין: