ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קרצ'נצ'בה אולגה נגד משרד הפנים :

בפני כבוד השופט רון שפירא, סגן נשיא

העותרות

  1. קרצ'נצ'בה אולגה, דרכון אוקראיני 653267EX
  2. קרצ'נצ'בה סופיה, דרכון אוקראיני 653267EX
  3. ווזני נטליה, ת"ז XXXXXX767

ע"י ב"כ עו"ד יניב סברדליק

נגד

המשיב
משרד הפנים
ע"י פרקליטות מחוז חיפה, מחלקה אזרחית ומנהלית

פסק דין

הרקע לעתירה וטענות הצדדים:
בפני עתירה נגד החלטות המשיב מיום 13.11.14 ומיום 30.11.14 אשר במסגרתן נדחו בקשות העותרות להסדיר את מעמדן של העותרות 1 ו-2 בישראל. יצוין כי החלטות המשיב ניתנו בנוגע לבקשה להסדיר מעמדן של העותרות 1 ו-2 מכוח נישואי העותרת 1 לבעלה השני ולא מכוח יחסיה עם העותרת 3.

העותרות 1 ו-2 הינן אזרחיות אוקראינה. העותרת 1 נשואה בשנית. העותרת 2 הינה בתה מנישואיה הראשונים של העותרת 1. העותרת 3 הינה בת זוגה של העותרת 1 ואזרחית ישראלית. העותרת 1 ובעלה השני, אזרח ישראלי, נישאו באוקראינה לאחר שהכירו שם בעת ביקור שלו באוקראינה. לאחר נישואיהם הגיעו בני הזוג יחד עם העותרת 2, בתה של העותרת 1, לישראל והוגשה בקשה להסדרת שהייתן ומעמדן בישראל (כאמור, החלטות המשיב ניתנו בנוגע לבקשה זו להסדרת מעמדן של העותרות 1 ו-2 מכוח נישואי העותרת 1 לבעלה השני, יחסים אשר בינתיים התפרקו).

העותרות טוענות כי העותרת 1 ובת זוגה דהיום, העותרת 3, שהינה אזרחית ישראלית שעלתה מאוקראינה, מכירות זו את זו כעשר שנים מעיר הולדתן באוקראינה. לאחר הגיעה של העותרת 1 לישראל עם בעלה השני, התחזק הקשר בין העותרת 1 והעותרת 3 והתפתח ביניהן קשר רומנטי, למרות ששתיהן היו נשואות בנישואים הטרוסקסואלים ולשתיהן ילדים. העותרת 3 עודה נשואה לבעלה השני ולהם ארבעה ילדים, אך נטען כי נישואיהם עומדים על פי תהום. הקשר הרומנטי בין העותרת 1 לעותרת 3 ככל הנראה הביא לפעירת סדקים בנישואי העותרת 1 ובעלה ולפירוד ביניהם. לעת עתה בנות הזוג חיות יחד עם כל ילדיהן תחת קורת גג אחת, יחד עם בעלה בנפרד של העותרת 3, תוך שבנות הזוג לנות יחד בחדר משותף כבנות זוג ואילו בעלה בנפרד של העותרת 3 בחדר נפרד. בנות הזוג טוענות כי הינן מנהלות משק בית משותף, מנהלות חיי שיתוף ומתנהגות כבנות זוג נשואות ואף חבריהם, שכנים ואנשים נוספים מכירים אותן כבנות זוג. נטען כי ברישומי גן הילדים של העותרת 2 מופיעה העותרת 3 כהורה הנוסף של הקטינה ומוסמכת לקחתה ולאוספה מהגן וכי תשלומי הגן מבוצעים על ידי העותרת 3 מחשבונה.

בגין בקשת העותרות 1 - 2 להסדרת מעמדן מכוח נישואי העותרת 1 לבעלה השני נתקבלה החלטת המשיב מיום 13.11.14 לפיה לאור בדיקתו אודות כנות הקשר הוברר כי לא מתקיים קשר זוגי בינה לבין בעלה ומרכז חיים בארץ ועל כן נדחתה הבקשה להסדרת מעמדן והן נדרשו לעזוב את הארץ. העותרות הגישו ערר על החלטה זו והסבירו אודות שינוי הנסיבות שחל בעניינן והקשר הזוגי החדש של העותרת 1 עם העותרת 3 שנרקם תוך כדי פירוק נישואי העותרת 1 מבעלה השני. הערר שהוגש נדחה והעותרות טוענות כי ההחלטה בערר ניתנה על ידי אותה בעלת תפקיד שנתנה את ההחלטה נשוא הערר, הגב' אביבה רוזן. נטען כי יש בכך משום פגם. יצוין לעניין זה כי כפי שהובהר בהחלטתי מיום 23.12.14 הגב' אביבה רוזן היא הגורם המודיע על ההחלטות ולא הגורם הדן בעררים.

העותרות טוענות כי החלטות המשיב אינן סבירות, פוגעות בזכויותיהן, אינן מכבדות את העותרות כבנות אדם ואינן עומדות בכללי הצדק הטבעי. נטען כי המשיב לא נתן דעתו למסמכים שצורפו, לתצהירים ולתמונות שצורפו, לא ביקש להזמין מי מהמצהירים ודחה את הערר באופן שרירותי. נטען כי העותרות עומדות בכל התנאים לקבלת אשרת שהייה וכי על המשיב לאפשר להן את זכות השימוע ולנמק החלטותיו. נטען כי העותרות 1 ו-2 זכאיות להסדרת מעמדן מכוח היות העותרת 1 ידועה בציבור של העותרת 3, אשר הינה אזרחית ישראלית. נטען כי החלטת המשיב הינה סתמית ולאקונית, אינה מנומקת ואינה מבהירה באילו קריטריונים לכאורה העותרות אינן עומדות. נטען כי ההחלטה לוקה בחוסר סבירות קיצוני, אינה עומדת בכללי הצדק הטבעי ופוגעת בזכויות העותרות ובכבודן כאדם.

המשיב טוען כי דין העתירה להידחות מחמת אי מיצוי הליכים שכן העותרות מעולם לא פנו למשיב בבקשה להסדרת מעמד מכוח חיים משותפים עם העותרת 3 ולכן לא ניתנה החלטה בעניין זה ומדובר בעתירה מוקדמת. לחילופין נטען כי דין העתירה להידחות לגופה שכן החלטת המשיב לדחות בקשת העותרות 1 ו-2 מכוח נישואיה של העותרת 1 לבעלה השני נבחנה בהתאם לדין ולנהלים ולא נפל בה פגם המצדיק התערבות. נטען כי ה"ערר" שהוגש העלה עובדות חדשות לפיהן העותרת 1 ובעלה כבר אינם חיים יחד ולעותרת 1 בת זוג אחרת. למעשה אין מדובר בערעור המתייחס להחלטת המשיב בעניין הקשר הזוגי עם הבעל, אלא אישור והודאה בעובדות המצדיקות את נכונות ההחלטה ולצד זה העלאת עילה חדשה לחלוטין והוספת גורם נוסף (העותרת 3) שכלל לא הייתה צד לבקשה שלכאורה מערערים עליה.

כן טוען המשיב כי יש לדחות את העתירה בשל חוסר ניקיון כפיים עקב התנהלותן של העותרות. נטען כי העותרת 1 התייצבה ביום 6.11.14 לראיון לצורך הסדרת מעמד והחלפת אשרה ל-א/5 מכוח נישואיה עם בעלה השני במועד שבו, על פי הודאתה, כבר נפרדה מבעלה וניהלה קשר זוגי עם העותרת 3, אך למרות זאת שיקרה במהלך הראיון והציגה מצג שווא כלפי המשיב כדי לזכות במרמה במעמד. נטען כי כעולה מהפרוטוקול העותרת 3 נכחה בראיון והוצגה כ"חברה" שמסייעת לעותרת 1. נטען כי העותרות פעלו בצוותא חדה להונות את המשיב ולנסות לבסס את מעמדה של העותרת 1 ובתה בארץ על בסיס קשר זוגי עם בעלה בנפרד של העותרת 1, קשר שכבר לא היה קיים באותה עת ואין זה ראוי להושיט סעד למי שמנסה להונות את הרשות.

דיון והכרעה:
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת המסמכים שהוצגו לעיוני הגעתי למסקנה כי לא נפל בהחלטות המשיב פגם המצדיק התערבות ויש לדחות את העתירה מהטעם של אי מיצוי הליכים מול הרשות המנהלית והטעם של חוסר ניקיון כפיים באופן הצגת עניינן בפני הרשות המנהלית .

כפי שטען המשיב, ביהמ"ש לא ייתן סעד לעותרות כאשר העותרות טרם מיצו את ההליך המנהלי מול המשיב. העותרות כלל לא הגישו בקשה מסודרת למתן מעמד לעותרות 1-2 מכוח יחסי הזוגיות בין העותרת 1 לעותרת 3. החלטות המשיב שנגדן הוגשה העתירה מתייחסות לבקשת העותרות 1-2 לקבלת מעמד מכוח נישואיה של העותרת 1 לבעלה השני, כאשר לטענת העותרת עצמה היא כבר נפרדה מבעלה ואינה מנהלת עמו קשר זוגי עוד. על כן, החלטות המשיב בעניין זה ניתנו כדין ובהתאם לנהלים שכן לא ניתן ליתן לעותרות 1 – 2 מעמד מכוח הנישואים שהתפרקו. בכל הנוגע ליחסי הזוגיות בין העותרת 1 והעותרת 3, על העותרות להגיש בקשה חדשה להסדרת מעמדן של העותרות 1 – 2 למשיב ורק לאחר שתינתן החלטה בעניין זה תוכלנה, אם יהיה בכך צורך, לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים ולהלין נגד החלטה זו. המשיב טרם נתן החלטה בעניין הסדרת מעמדן של העותרות 1 – 2 בשל יחסי הזוגיות בין העותרת 1 והעותרת 3 משום שהעותרות כלל לא פנו אליו בבקשה שכזו ולכן ביהמ"ש לא ייתן סעד במקרה זה, כאשר טרם מוצה ההליך המנהלי מול המשיב. עוד יצוין כי העותרות אף נהגו בחוסר ניקיון כפיים בהתנהלותן מול המשיב כאשר המשיכו לנסות ולהשיג מעמד בישראל על בסיס נישואיה של העותרת 1 לבעלה השני, למרות שיחסיהם עלו על שרטון והעותרת כבר החלה ביחסי זוגיות עם העותרת 3. חוסר ניקיון כפיים מצדיק אף הוא דחיית העתירה.

בסיכומו של דבר, מאחר שהעותרות לא פנו למשיב בבקשה מסודרת בעניינן קודם לפנייה לבית המשפט, אין לפני בית המשפט החלטה מנהלית עליה ניתן לערוך ביקורת שיפוטית. הלכה היא כי בטרם פניה לקבלת סעד מבית משפט זה על העותר למצות את ההליכים המשפטיים העומדים לרשותו מול הרשויות המוסמכות. ראו לעניין זה פסק דינו של בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ היפה גם לענייננו:
בג"צ 4358/15 לולובת' אורייס נ' משרד הפנים (פסק דין מיום 25.6.15).

במקרה זה לא ניתנה למשיב ההזדמנות לבחון עניינן של העותרות ופניית העותרות 1 – 2 בבקשה למתן מעמד מכוח יחסי הנישואין של העותרת 1 עם בעלה השני איננה רלוונטית לעניין זה ולא ניתן לראות בה כמיצוי הליכים אל מול המשיב.

אשר על כן, משהעותרות לא מיצו את ההליכים העומדים לרשותן אל מול המשיב, לא מצאתי כי יש בעתירה כל עילה המצדיקה התערבות ויש לדחות את העתירה מחמת אי מיצוי הליכים, זאת בכפוף לכך שמובהר לעותרות כי הינן רשאיות לגשת למשרדי המשיב ולהגיש בקשה מסודרת למתן מעמד לעותרות 1 - 2 מכוח יחסי הזוגיות בין העותרות 1 ו-3.

בכל הנוגע לטענת העותרות כי המשיב מסרב לקבל בקשתן להסדרת המעמד מכוח הזוגיות עם העותרת 3 מובהר כי אם תוגש בקשה חדשה בעניין הסדרת המעמד מכוח זוגיות עם העותרת 3, על המשיב לקבל את הבקשה בהתאם לנהלים ולדין ולדון ולהחליט בבקשה החדשה שתוגש ללא משוא פנים וללא דעה מוקדמת. יודגש כי בהתאם לסעיף ב.16 לנוהל הטיפול בהסדר מעמד לבני זוג של אזרחים ישראליים, לרבות בני אותו מין (נוהל מס' 5.2.0009) מצבו האישי של הישראלי ושל הזר המוזמן צריך להיות פנוי, אך במידה ומצבם האישי של בני הזוג או אחד מהם מופיע כ"נשוי", יש לקיים תחקור מעמיק ולקבל הסבר לסיבה המונעת גירושין בצירוף תימוכין לכך וכן הוכחה כי אינם בקשר זוגי עם בני הזוג להם הם נשואים. כמו כן, על פי הנוהל, תיערך בדיקת שאלת בלעדיות וייחודיות הקשר בין בני הזוג והבקשה תועבר להחלטת ראש הרשות באמצעות המחלקה לאשרות. על כן, על פני הדברים נראה כי הנוהל אינו מונע הגשת בקשה רק בשל עצם היות אחת מהעותרות או שתיהן נשואות לבעליהן. על המשיב לפעול בהתאם לנוהל ולקבל את הבקשה, לערוך את התחקור הנדרש ולקבל את ההוכחות שיצרפו העותרות ולדון בבקשה בהתאם לנהלים. עוד קיימות בנוהל הוראות לגבי זר מוזמן שהוחלט בעבר להרחיקו מהארץ והעברת ההחלטה למטה הרשות בעניין זה. כאמור, חזקה כי המשיב יפעל על פי הנהלים גם בעניינן של העותרות, ללא דעה מוקדמת וללא משוא פנים.

בכפוף לאמור לעיל, העתירה נדחית.

המזכירות תעביר עותק לב"כ הצדדים.

ניתן היום, ו' אב תשע"ה, 22 יולי 2015, בהעדר הצדדים.

ר' שפירא, ס. נשיא


מעורבים
תובע: קרצ'נצ'בה אולגה
נתבע: משרד הפנים
שופט :
עורכי דין: