ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ישיר איי. די. איי. אחזקות בע"מ נגד מנורה חברה לביטוח בע"מ :

לפני כבוד ה רשמת הבכירה נעמה פרס

התובעים

1.ישיר איי. די. איי. אחזקות בע"מ
2.ארוין ליבוביץ

נגד

הנתבעת

מנורה חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

בתום הדיון מיום 20.7.15, סברתי כי דין התביעה להתקבל. להלן נימוקיי למסקנתי זו, אשר יינתנו ב אופן קצר ותמציתי, בהתאם לקבוע בתקנה 214טז(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
לאחר ששמעתי את עדויות הנהגים המעורבים, מר לייבוביץ ארוין ומר אבירן איילון, אשר הדגימו כל אחד לגרסתו, את אופן התרחשות התאונה, עיינתי במסמכים שהוגשו לבית המשפט ובכלל זה חוות דעת השמאי חן עזרא מיום 8.7.14 , טופס הודעה לחברת ביטוח מטעם התובע 2 (ת/1), תמונות נזק לרכב התובע 2 (ת/2) וטופס הודעה לחברת ביטוח מטעם מר אבירן איילון (נ/1), ראיתי לקבל את גרסת התובע 2 לאופן קרות התאונה, ללא היסוס. מסקנה זו מבוססת ראשית, על התרשמותי הבלתי אמצעית מאותות האמת במהלך מתן עדויות הנהגים המעורבים. אני מבכרת את עדות ו של התובע 2 על פני עדות ו של מר אבירן איילון. עדותו של התובע 2 הייתה סדורה, ברורה ומדויקת ומצאתי אותה מהימנה. למעשה, חזר התובע 2 בעדותו על גרסתו הראשונית, אשר נמסרה לחברת הביטוח שלו, עוד ביום 13.7.14, בסמוך לאחר התאונה, ולפיה רכב הנתבעת עבר מנתיב הנסיעה הימני אל נתיב הנסיעה השמאלי על מנת להספיק לעבור ברמזור שבדיוק התחלף לירוק. בעדותו הבהיר התובע 2, כי רכב הנתבעת ביקש לעבור לנתיב השמאלי בשל הימצאות אוטובוס לפניו. לדברי התובע 2, בעת מעבר הנתיב פגע רכב הנתבעת ברכבו בחלק הימני קדמי. עדותו של התובע 2 נתמכת בתמונות צבע של הנזק לרכבו (ת/2). בשונה מעדותו העניינית והמפורטת של התובע 2, עדותו של מר אבירן איילון הייתה מתחמקת, הססנית ונפלו בה סתירות משמעותיות, להן לא ניתן הסבר. עדותו של מר אבירן לא השרתה בעיני אמינות ולא ראיתי לייסד עליה ממצא של עובדה כלשהו. כך למשל, מר אבירן העיד, כי בעת התאונה רכבו נמצא בהטיה מסוימת, רובו בנתיב האמצעי וחלקו בנתיב הימני. בעוד רכבו נמצא במצב זה, הגיח, לטענתו, רכב התובע 2 ופגע ברכבו בדלת אחורית-שמאלית. עדותו של מר אבירן הייתה מוקשית ביותר ועוררה תמיהות . ראשית, מר אבירן לא ידע לומר באיזה נתיב הוסע רכב התובע 2: אמצעי או שמאלי. שנית, מר אבירן לא הציג תמונות נזק ברכבו מהן ניתן להתחקות על מוקד הפגיעה הנטען ואופיו.
שלישית, עדותו של מר אבירן לא תאמה, לחלוטין, את גרסתו בטופס ההודעה לחברת הביטוח (נ/1). עיון באמור בטופס ההודעה, שאיננו חתום ואיננו נושא תאריך, מעלה, כי גרסתו הראשונית של מר אבירן הייתה זו: "מבוטחנו נכנס לנתיב אמצעי כאשר היה נתיב פנוי, כאשר היה כבר עם הפנים ישר להמשך נסיעה. רכב צד ג' שהגיע משמאל נכנס לנתיב של מבוטחנו ופגע בדלת אחורית".

אי הדקויות המשמעותיות שנפלו בעדות מר אבירן, בכל הנוגע לזווית בה עמד רכבו, נתיב נס יעת רכב התובע 2, במסלול האמצעי או השמאלי, לא מאפשר להסתמך על עדות זו.

לסיכום, אני קובעת כי גרסת התובע 2 היא הגרסה היחידה המתיישבת עם כלל נסיבות התאונה ועם הראיות. לא מצאתי, בנסיבות המקרה, לזקוף אשם תורם כלשהו לחובת התובע 2. התובע 2 העיד, ועדותו מקובלת עלי, כי רכב הנתבעת סטה אל נתיבו בחדות. הוא ניסה לעצור את רכבו אך לא הספיק.

נוכח האמור מעלה, אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים, באמצעות התובעת 1, סכום של 10,945 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה מיום 28.1.15 ועד למועד התשלום המלא בפועל. כמו כן, תישא הנתבעת באגרת בית המשפט, כפי ששולמה ושכר טרחת עו"ד בסכום של 3,000 ₪. הנתבעת תישא בשכר העד מטעמה.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתל-אביב תוך 45 יום ממועד קבלת פסק הדין.
המזכירות תואיל לשלוח העתק מפסק הדין לצדדים בדואר רשום + אישור מסירה.

ניתן היום, ו' אב תשע"ה, 22 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ישיר איי. די. איי. אחזקות בע"מ
נתבע: מנורה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: