ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורביט נגד בשם המבקש :

ניתנה ביום 22 יולי 2015

ניקולאי ווינלוביץ'
המבקש

-
1.אורביט - משאבי אנוש בע"מ
2.לבני מוצרי פלסטיק בע"מ
המשיבות

בשם המבקש – עו"ד ניק בנרי

החלטה

השופטת לאה גליקסמן :

לפניי בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית הדין האזורי בתל אביב (סע"ש 37920-09-14; השופט אורן שגב) מיום 2.7.2015, שבה נדחתה בקשתו של המבקש לתיקון פרוטוקול דיון קדם משפט שנערך ביום 16.6.2015.
בבקשה לתיקון פרוטוקול עתר המבקש כי בית הדין ירשום בפרוטוקול את דבריו של נציג המשיבה 2 כי במועד בו פוטר המבקש, התובע בהליך העיקרי, לא פוטרו עובדים אחרים.
בית הדין האזורי דחה את הבקשה מנימוקים אלה: בהסכמת ב"כ הצדדים, התנהלה שיחה שלא לפרוטוקול במטרה להגיע להסדר פשרה. שיחות מסוג זה אינן מקבלות ביטוי בפרוטוקול; בקשתו של ב"כ המבקש נדחתה גם במהלך הדיון, נוכח העובדה שהוסכם מראש כי מדובר ב שיחה לפשרה שלא לפרוטוקול. בית הדין האזורי ציין כי על פי סדרי העבודה בבית הדין, ישיבת קדם משפט מתקיימת בפני שופט שלא ישמע את העדויות בתיק. על מנת שהמותב שישמע את הראיות לא ייחשף לדברים שנאמרו במסגרת שיחה לפשרה, השיחה לפשרה אינה באה לידי ביטוי בפרוטוקול הדיון.
המבקש טען כי פרוטוקול הדיון אינו משקף את הנאמר בדיון; אף אחד מבעלי הדין או בית הדין עצמו לא הזכירו אמירה "לא לפרוטוקול" בהקשר לדברים שנתבקש בית הדין להוסיף לפרוטוקול; רישום אמירת של נציג המשיבה 2 בפרוטוקול תחסוך מזמנם של הצדדים ושל בית הדין; סירוב בית הדין האזורי לרשום את הדברים בפרוטוקול מצביע על חוסר אובייקטיביות ופוגע בזכויותיו הדיוניות של המבקש.
לאחר בחינת הבקשה וכלל החומר שבתיק הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות, מבלי להידרש לתגובת הצד שכנגד.
ההחלטה מושא הבקשה היא החלטה דיונית הנוגעת לאופן ניהול הדיון. הלכה היא כי ערכאת הערעור אינה ממהרת להתערב בהחלטות דיוניות של הערכאה שלפניה מתנהל ההליך ושלפניה פרושה יריעת ההתדיינות בין הצדדים, למעט במקרים חריגים ויוצאי דופן [ע"ע (ארצי) 270/99 עמותת בית החולים הכללי משגב לדך ירושלים – רמי לוי, פד"ע לד 637 (1999)]. לעניין התערבות של ערכאת ערעור בהחלטה לתיקון פרוטוקול נפסק כי "אין זה מדרכה של ערכאת הערעור להתערב בהחלטות לעניין תיקון הפרוטוקול (ע"א 834/87 מידאס מערכות ומחשבים בע"מ ואח' נ' טרנס גדרות בטחון בע"מ (לא פורסם) (השופט מלץ); רע"א 3802/03 יבולי גליל בע"מ נ' פרי מבח"ר חברה לאריזה וקירור בע"מ ואח' (לא פורסם) (השופט ריבלין); י' זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה 7 – 1995) 514)" [רע"א 1497/06, פלוני נ' פלוני, ניתן ביום 10.9.2006].
לא מצאתי כי מתקיימות במקרה הנדון נסיבות המצדיקות התערבות בהחלטתו של בית הדין האזורי. בית הדין האזורי לא חרג בהחלטתו מהוראת סעיף 68(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984, שלפיו בדיון קדם משפט רשאי בית הדין בהסכמת בעלי דין לכלול בפרוטוקול את עיקרי הדברים שבדיון . צדק בית הדין האזורי בקביעתו כי עת מדובר בדברים שנאמרו במסגרת מו"מ או שיחה לפשרה שהתקיימו במהלך דיון קדם משפט, אין מקום לפרטם בפרוטוקול הדיון.
סוף דבר – הבקשה נדחית. הואיל לא נתבקשה תגובת המשיבים אין צו להוצאות.
ניתנה היום, ו' אב תשע"ה (22 יולי 2015) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .


מעורבים
תובע: אורביט
נתבע: בשם המבקש
שופט :
עורכי דין: