ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שבתאי ברוך נגד משה כהן :


בפני כבוד ה שופטת רונית פינצ'וק אלט

מבקשים

שבתאי ברוך
ע"י ב"כ עו"ד אליהו נאמן

נגד

משיבים

  1. משה כהן
  2. דוד כהן

ע"י ב"כ עו"ד יוסי שטרית

החלטה

לפני בקשות מטעם המבקש למחיקת כתב התביעה וכתב ההגנה שכנגד ולחילופין, מתן צו לגילוי מסמכים ספציפיים וכן בקשה מטעם המשיבים לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים ומענה לשאלונים.
עיקרי התובענה
במסגרת התובענה נטען כי המשיבים מנהלים עסק לממכר ושיווק נעליים, ולאורך השנים ניהלו יחד עם המבקש פעילות מסחרית. כחלק ממנה רכש המבקש מהמשיבים ומהתאגיד שפעל מטעמם סחורות, תמורתן מסר שיקים לתשלום ואלו סורבו על ידי הבנק בשל א.כ.מ. נוכח זאת, עמד למבקש חוב על סך של מיליון ומאה אלף ₪ כלפי המשיבים.
לטענת המשיבים, כדי לכסות את החוב האמור הציע להם המבקש כי ירכשו את זכויותיו ב -3 דירות מגורים המצויות בבניין הממוקם בתל אביב וכשמתמורת הדירות יקוזזו חובותיו של המבקש למשיבים.
המשיבים טוענים כי המבקש הפר את הסכמי המכר באופן יסודי בכך שנמנע מלמסור להם את החזקה הפיסית והמשפטית בדירות, וחתם על הסכמי שכירות חדשים במסגרתו האריך את תקופות השכירות של השוכרים, תוך שהחליף את זהות אחת משוכרות הדירה. כמו כן, הפר המבקש את הסכמי המכר הפרה יסודית בכך שנטל לעצמו את כספי השכירות העתידיים שגבה מהשוכרים שלא כדין, בכך שנמנע מלהמציא לתובעים את מסמכי העברת הזכויות ובכך שלא פעל לרישום הבניין כבית משותף ורישום הדירות כיחידות עצמאיות כמתחייב מהוראות הסכמי המכר.
נוכח האמור, הגישו המשיבים את התובענה שבכותרת, על סך של 418,000 ₪ וכן עתרו כי בית המשפט יורה על מתן הצווים הבאים:
חיוב המבקש למסור למשיבים את מסמכי העברת הזכויות; חיוב המבקש לפעול לרישום הבית המשותף, ולחילופין, לחייבו להמציא לב"כ המשיבים את כל התוכניות של הבית המשותף והעברת כספי הנאמנות שהופקדו בחשבון הנאמנות של ב"כ המבקש; חיוב המבקש בתשלום הפיצוי המוסכם הקבוע בהסכמי המכר בסך כולל של 350,000 ₪; חיוב המבקש בתשלום בגין אובדן דמי שכירות בסך של 68,000 ₪, וכן ליתן צו המורה על מינויו של ב"כ המשיבים ככונס נכסים על זכויות המבקש בדירות לצורך הסדר רישום הזכויות.

תובענה שכנגד
במסגרת התובענה שכנגד טוען המבקש כי המשיבים ביצעו הטעייה, אילוץ, כפייה ועושק של קשיש מבוגר וחולה, הוא המבקש, ובאמצעות כך הצליחו להשתלט על רכושו, 3 דירות, תוך הפקעתן לרשותם.
בתוך כך נטען כי מעשי המשיבים כללו יצירת מסמכים פיקטיביים ומלאכותיים הכוללים הצגת מצגי שווא כלפי רשויות המס וביצוע מעשי הונאה ומרמה כלפי רשויות, פעולות אלו יש לראות כהמשך ישיר למעשים דומים שנעשו על ידם בעבר נגד הקשיש.
המבקש עותר לדחיית התביעה או מחיקתה.

בקשה מטעם הנתבע
טענות המבקש בבקשה זו
המבקש עותר למחיקת כתב התביעה וכתב ההגנה שכנגד, ולחילופין, עותר למתן צו האוכף על המשיבים לגלות את המסמכים הספציפיים המפורטים בבקשה.
לטענת המבקש ביום 10.11.2014 שוגרה למשיבים דרישה לגילוי מסמכים ספציפיים. משאלו לא הועברו ולא ניתן כל מענה, פנה המבקש מספר פעמים נוספות בדרישה לגילוי המסמכים. בשלב זה, נטען כי המשיבים פנו אל המבקש בבקשה להקפאה זמנית של בקשותיהם בעניין גילוי המסמכים לצורכי משא ומתן, ומטעמים קולגיאליים נענה בא כוח המבקש לפנייה זו. משנראה היה כי מדובר בניסיון התחמקות נוסף מצדם של המשיבים, עתר המבקש לבית המשפט בבקשה ליתן את הצווים מושא בקשה זו.
המבקש טוען כי בחלוף למעלה מחודשיים מדרישת המבקש, שיגרו לו המשיבים הודעה באמצעות פקס לפיה רוב המסמכים שהתבקשו אינם רלוונטיים לתובענה וזאת אף על פי, שכלל המסמכים שגילויים מתבקש קשורים קשר ישיר לכתבי הטענות, משכך נטען כי אין המשיבים יכולים לבחור אלו מסמכים ימסרו ואלו מסמכים לא ימסרו ובמיוחד עת מדובר במסמכים הקשורים לעניין באופן ישיר.
טענות המבקשים ביחס למסמכים הספציפיים יובאו תחת הפרק "דיון והכרעה".

טענות המשיבים בבקשה זו
המשיבים טוענים כי עתירת המבקש חוטאת לתכלית קיומם של ההליכים המקדמיים היות ואינה מסייעת בייעול ההליכים ואינה חוסכת בזמן שיפוטי, משום שהמסמכים המבוקשים אינם רלוונטיים לתובענה ואינם תורמים לחקר האמת. בהקשר זה מוסיפים המשיבים כי כחלק מהדרישה לגילוי מסמכים נדרשו גם מסמכים שלא היו בידי המשיבים וכי המשיבים התבקשו להודות בעובדות כשזמן מה לאחר מכן הוברר כי מסמכים אלו מצויים בידי המבקש.
לטענת המשיבים לבקשה צורף תצהירו של מר שרון ברוך אשר איננו המבקש ואיננו בעל דין בתיק, מבלי שניתנה הנמקה מדוע הוא, בנו של המבקש, מגיש תצהיר על דעת עצמו ובמקום המבקש. בהקשר זה טוענים המשיבים כי מתחילת ההליך ועד כה, לא הוגש כל תצהיר מטעמו של המבקש ומשכך, יש להורות על דחיית הבקשה. כשבית המשפט מתבקש ליתן את דעתו לסוגיה זו בטרם הגשת תצהירי העדות ושלב ההוכחות.
לטענת המשיבים הבקשה צריכה להיות מסולקת על הסף גם מהטעם שעד למועד זה טרם השיב המבקש לדרישה שהופנתה אליו לגילוי מסמכים ספציפיים ולדרישה למענה על שאלון שנשלחו אליו ביום 26.01.2015.
המשיבים כופרים בטענת המבקש לפיה ב"כ המשיבים ביקש לנהל מו"מ ולצורך כך להקפיא את ההליכים, כאשר בפועל, מי שפנה וביקש למצוא פתרון על דרך הפשרה הנו ב"כ המבקש. בנסיבות אלו, ולאחר מיצוי המשא ומתן, ביום 26.01.2015, המציא ב"כ המשיבים לב"כ המבקש מענה לדרישה למסמכים ספציפיים ובמקביל אף המציא דרישה לגילוי מסמכים ספציפיים ודרישה למענה על שאלון.
ביחס לבקשה, טוענים המשיבים, כי המבקש לא טרח לפרט את הרלוונטיות של המסמכים שנדרשו. העובדה שהפנה לסעיפים רבים בכתב הגנתו אינה מסייעת בידו להוכיח את הרלוונטיות של המסמכים המבוקשים לתובענה, והיה עליו לפרט רלוונטיות זו ביחס לכל מסמך ומסמך.
טענותיהם הספציפיות של המשיבים ביחס למסמכים שנדרשו יפורטו במסגרת הפרק "דיון והכרעה".

דיון והכרעה
בין התכליות העומדות בבסיסו של הליך גילוי המסמכים ניתן למנות את חקר האמת, ובתוך כך, ניהולו של ההליך בקלפים פתוחים, ביעילות ותוך מניעת טקטיקות פסולות המאריכות אותו. בהקשר זה נפסק כי הנחת המוצא ביחס להליכי גילוי ועיון הנה גילוי מרבי של המידע לשם הגשמת התכליות האמורות ובראשן החתירה לגילוי האמת.
עיקרה של המחלוקת הנטועה בין הצדדים ביחס לדרישה לגילוי ועיון במסמכים הנה באשר לרלוונטיות המסמכים. ההלכה בעניין זה הנה כי כל מסמך שיש בו בכדי להועיל ולסייע לניהול החקירה ולקידום ענייניו של צד, חוסה תחת התיבה "רלוונטי" ומשכך, הרף שלאורו בית המשפט יכריע בדבר הרלוונטיות של מסמך כזה או אחר, הנו נמוך.
מאחר ומדובר במסמכים עסקיים של הצדדים וכל אחד מהצדדים חושש משימוש במידע מחוץ להליך שבכותרת, אני מורה, כי הצדדים ובאי כוחם לא יהיו רשאים לעשות שימוש במידע שיקבלו בעקבות ההחלטה בבקשה זו מחוץ להליך שבכותרת.
להלן רשימת המסמכים הספציפיים שנדרשו במסגרת הבקשה לגילוי מסמכים וכאשר לגבי כל אחד מהם תינתן החלטה:
"מסמכי ההצהרה לרשויות מיסוי מקרקעין של משה כהן ת.ז. XXXXXX324 בגין "ההסכם" מיום 12/12/11 המתייחס לדירה המצוי ברח' רענן 11 ת"א בחלקה 20 גוש 7424 לרבות תצהירים לענין מס שבח ומס רכישה ושומות המס על שומה זו בעקבות הצהרות ותצהירים אלו": במסגרת סעיף 15.א. הפנה המבקש לסעיפים שונים בכתב ההגנה כבסיס לדרישתו לגילוי מסמך זה. המשיבים טוענים כי העובדה שהמבקש מפנה לסעיפים רבים בכתב הגנתו אינה יכולה לסייע לו בכדי להוכיח את הרלוונטיות של המסמכים לתובענה ומשהיה עליו לפרט מהי הרלוונטיות של כל מסמך למחלוקת כאן. כך טוענים המשיבים כי עצם העובדה שהמבקש טוען בעלמא כי נעשתה עבירת מס, אינה מקימה לו זכות לבקש מסמכים אישיים וחסויים של המשיבים שאינם קשורים למחלוקת.
החלטה: מדובר במסמכים הקשורים ללב העניין, העסקה שהמשיבים טוענים לה, והמרמה הנטענת על ידי המבקש. לפיכך מדובר במסמכים הרלוונטיים לפלוגתאות נשוא התובענה ועל המשיבים לגלותם ולאפשר עיון בהם.
"מסמכי ההצהרה לרשויות מיסוי מקרקעין של דוד כהן ת.ז. XXXXXX417 בגין "ההסכם" מיום 12/12/11 המתייחס לדירה המצויה ברחוב רענן 11 ת"א בחלקה 20 גוש 7424 לרבות תצהירים לענין מס שבח ומס רכישה ושומות המס על שומה זו בעקבות הצהרות ותצהירים אלו":
החלטה: נוכח זהות טענות הצדדים לטענות שהועלו ביחס לסעיף 1 לעיל, ההחלטה לגבי מסמכים אלה זהה להחלטתי בסעיף 1.
"מסמכי ההצהרה לרשויות מיסוי מקרקעין של משה כהן ת.ז. XXXXXX324 ודוד כהן ת.ז. XXXXXX417 בגין "ההסכם" מיום 12/12/11 המתייחס לדירה המצויה ברחוב רענן 11 ת"א בחלקה 20 גוש 7424 לרבות תצהירים לעניין מס שבח ומס רכישה ושומות המס על שומה זו בעקבות הצהרות ותצהירים אלו":
החלטה: נוכח זהות טענות הצדדים לטענות שהועלו ביחס לסעיף 1 לעיל, ההחלטה לגבי מסמכים אלה זהה להחלטתי בסעיף 1.
"מאזני חברת נעלי לוקסי יבוא ושיווק בע"מ לשנים 2010, 2011, 2012 ו- 2013": במסגרת סעיף 15.א. מפנה המבקש לסעיפים שונים בכתב ההגנה כבסיס לדרישתו לגילוי מסמכים אלו. המשיבים טוענים כי העובדה שהמבקש מפנה לסעיפים רבים בכתב הגנתו אינה יכולה לסייע לו בכדי להוכיח את הרלוונטיות של המסמכים לתובענה וכי היה עליו לפרט מהי הרלוונטיות של כל מסמך למחלוקת, כך טוענים המשיבים כי עצם העובדה שהמבקש טוען כי נעשתה עבירת מס, אינה מקימה לו זכות לבקש מסמכים אישיים וחסויים של המשיבים שאינם קשורים למחלוקת.
החלטה: אין מחלוקת כי היחסים העסקיים אשר יצרו, לטענת המשיבים, חוב של הנתבע התנהלו, בין חברה שהמבקש הוא בעל השליטה בה לבין חברה שהמשיבים הם בעלי השליטה בה, היא חברת נעלי לוקסי יבוא ושיווק בע"מ. המשיבים טוענים כי החברה שבשליטת המבקש צברה חוב גדול מאוד, בעוד שהמבקש מכחיש טענה זו. חוב כאמור, אמור למצוא את ביטויו במאזני חב' לוקסי, ולפיכך יש למאזנים רלוונטיות לפלוגתות נשוא התובענה. המשיבים יכלו ויאפשרו עיון במסמכים אלו.
"דוחות חברת נעלי לוקסי יבוא ושיווק בע"מ מהתאריכים 12/12/11 ועד 12/12/12 לרשויות מס ערך מוסף":
החלטה: לא ראיתי רלוונטיות כלשהי של המסמכים המבוקשים לפלוגתות נשוא התובענה. לפיכך נדחית הבקשה ברכיב זה.
"הדוחות האישיים של דוד כהן ת.ז. XXXXXX417 מרחוב חרצית 18 חולון לרשויות מס הכנסה בשנים 2011-2013":
החלטה: לא ראיתי רלוונטיות כלשהי של המסמכים המבוקשים לפלוגתות נשוא התובענה. לפיכך נדחית הבקשה ברכיב זה.
"הדוחות האישיים של משה כהן ת.ז. XXXXXX324 מרחוב מנחם בגין 64 קריית אונו לרשויות מס הכנסה בשנים 2011-2013":
החלטה: לא ראיתי רלוונטיות כלשהי של המסמכים המבוקשים לפלוגתות נשוא התובענה. לפיכך נדחית הבקשה ברכיב זה.
"הצהרות ההון של דוד כהן ת.ז. XXXXXX417 מרחוב חרצית 18 חולון שהוגשו בשנים 2010-2014":
החלטה: לא ראיתי רלוונטיות כלשהי של המסמכים המבוקשים פלוגתות נשוא התובענה. לפיכך נדחית הבקשה ברכיב זה.
"הצהרות ההון של משה כהן ת.ז. XXXXXX324 מרחוב מנחם בגין 64 קריית אונו לרשות מס הכנסה בשנים 2011-2014":
החלטה: לא ראיתי רלוונטיות כלשהי של המסמכים המבוקשים לפלוגתות נשוא התובענה. לפיכך נדחית הבקשה ברכיב זה.
"פרוטוקולים של חברת נעלי לוקסי יבוא ושיווק בע"מ המתייחסים ל"רכישת" הדירות הנ"ל בשנים 2011-2014 (נדרשים מסמכי מקור לבדיקת גיל הדיו של המסמכים)": המבקש טוען כי מסמכים אלו קשורים קשר הדוק לעסקאות אותם כפו המשיבים על המבקש (סע' 15(ב) לבקשה).
המשיבים דוחים טענה זו היות ולטענתם מנוסח הסכמי מכר הדירות עולה כי אלו נרכשו על ידי המשיבים באופן פרטי.
החלטה: הדרישה לגילוי הנה ממוקדת, מצומצמת בהיקפה ובתקופה אליה היא מתייחסת. כמו כן, קיימת רלוונטיות למחלוקת המצויה בין הצדדים כפי שמשתקפת מכתבי הטענות. על כן, מורה אני כי על המשיבים לגלות את המסמכים שנדרשו תוך 14 מיום החלטה זו.
"מסמכי הליכים שננקטו ע"י רשויות מס הכנסה ומע"מ כנגד חברת נעלי לוקסי יבוא ושיווק בע"מ ו/או דוד כהן ת.ז. XXXXXX417 ו/או משה כהן ת.ז. XXXXXX324 ב- 7 השנים הקודמות ל"עסקאות" מיום 12/12/11 לרבות מסמכי התראה, הודעות על שומות לפי מיטב השפיטה, מסמכי הליכים משפטיים והסדרים שנערכו עם רשויות המס":
החלטה: המבקש לא הצביע או נימק את הרלוונטיות של המסמכים האמורים, לכאורה הללו אינם רלוונטיים לפלוגתות נשוא התובענה, ומשכך נדחית הבקשה ברכיב זה.
"כרטסת חשבונות של חברת אופנת ברוך שיווק (2003) בע"מ מתחילת הפעילות העסקיות עם חברת נעלי לוקסי יבוא ושיווק בע"מ ועד מועד הגשת התביעה": המבקש טוען כי זו חיונית לצורך בירור הטענות הכספיות וכשמתן הסכמה ליתן כרטסת פעילות לשנה אחת בלבד הנה אבסורדית וכך גם לעניין החשבוניות ויתר המסמכים בין שתי החברות.
המשיבים טוענים כי צרפו את כרטסת הנהלת החשבונות לשנת 2011, השנה הרלוונטית להצגת גובה חובות החברה שבבעלות המבקש לחברה שבבעלות המשיבים וכשבד-בבד צרפו את כל החשבוניות שהונפקו למבקש בשנת 2011.
החלטה: בין הצדדים מחלוקת לגבי קיומו ושיעורו של החוב העסקי בין החברות. בדיקתו של חוב נעשית על ידי בדיקת "התפתחותו". לפיכך המסמכים רלוונטיים לפלוגתות שבין הצדדים ועל המשיבים לגלות את המסמכים ולאפשר את העיון בהם.
"כל החשבוניות, קבלות, תעודות משלוח שהונפקו ע"י חברת נעלי לוקסי יבוא ושיווק בע"מ לחברת אופנה ברוך שיווק (2003) בע"מ מתחילת הפעילות בין שתי החברות ועד מועד הגשת התביעה":
החלטה: המסמכים המבוקשים הינם "חומרי הגלם" של החוב שקיומו ושיעורו שנויים במחלוקת בין הצדדים, ולפיכך רלוונטיים לפלוגתות שבין הצדדים. אשר על כן, על המשיבים לגלותם ולאפשר את העיון בהם.
"כל התנועות הכספיות בחשבונות הבנק של חברת נעלי לוקסי יבוא ושיווק בע"מ המתייחסות לתקבולים שהועברו ע"י חברת אופנת ברוך בשיווק (2003) בע"מ ו/או מי מטעמה מתחילת הפעילות בין שתי החברות ועד למועד הגשת התביעה": המבקש טוען כי אלו מתייחסות אך ורק לתקבולים מחברת אופנת ברוך ו/או מי מטעמה ומשכך חיוניים לבירור העובדתי. בעניין זה אף מוסיף המבקש כי הדבר עולה מכתבי בית הדין ומהעתקי ההמחאות.
המשיבים טוענים כי דרישה זו נועדה להעמיס על בית המשפט וכשבכרטסת הנה"ח שנמסרה למשיב יש פירוט מלא ביחס לתקבולים שהתקבלו מהמבקש וכן פירוט ביחס להמחאות שחוללו. המשיבים טוענים כי המבקש מנסה למצוא פרצות בעניינים שאינם קשורים למחלוקות וכי מדובר בניסיון להתיש אותם בכדי שייכנעו להסכם פשרה.
החלטה: הדרישה כפי שהועלתה מכבידה ואין בה כדי לסייע לבירור הפלוגתות נשוא התביעה. לכאורה תשלומים שביצעה החברה שבשליטת המבקש, ידועים למבקש וכן מקבלים ביטוי בדפי החשבון של החברה שבשליטת המבקש ומצויים בידיו.
"כל העתקי ההמחאות של חברת אופנת ברוך שיווק (2003) בע"מ ו/או מ שבתאי ברוך המצויים בידי חברת נעלי לוקסי יבוא ושיווק בע"מ ו/או דוד כהן או משה כהן":
החלטה: הדרישה מכבידה ואין בה כדי לסייע לבירור הפלוגתות נשוא התביעה. שיקים שמסרה החברה שבשליטת המבקש ניתנים לאיתור על ידי המבקש באמצעות הבנק. משכך, נדחית הבקשה ברכיב זה.
"כל מסמכי רכישה מיצרנים מחו"ל של חברת נעלי לוקסי יבוא ושיווק בע"מ לרבות חשבוניות, קבלות, תנועות כספיות ו"תעודות משלוח" המתייחסים לסחורות שנמכרו לחברת אופנת ברוך שיווק (2003) בע"מ": המבקש טוען כי אלו חיוניים לבירור ההטעיה, ההונאה, מצגי השווא לעניין "החובות" שנטענו, סכומי ההתחשבנויות וכן נטען כי הם רלוונטיים גם לעניין המעשים השיטתיים של האחים כהן בנושאים אלו.
המשיבים טוענים כי המסמכים אינם רלוונטיים להתחשבנות הכספית היות והמבקש ובנו קיבלו לחזקתם את הסחורות שרכשו מהחברה שבבעלות המשיבים ואף מסרו להם שיקים לתשלום תמורת הסחורות וכאשר השיקים שסורבו על ידי הבנק סורבו בשל העדר פירעון ומסיבת א.כ.מ. על כן, נטען כי ההונאה והמעשים השיטתיים נעשו על ידי המבקש כלפי המשיבים בדרך של חילול ההמחאות שנמסרו לתשלום הסחורות וגניבת תקבולי דמי השכירות משוכרי הדירות.
החלטה: המסמכים המבוקשים אינם רלוונטיים לפלוגתות נשוא התובענה ולפיכך נדחית הבקשה ברכיב זה.
"כל מסמכי היבוא המתייחסים לסחורות שנמכרו לחברת אופנת ברוך שיווק (2003) בע"מ לרבות רשימונים ומסמכים שהוצגו לרשויות, למכס ולשחרור הסחורות ברשות המכס":
החלטה: המסמכים המבוקשים אינם רלוונטיים לפלוגתות נשוא התובענה ולפיכך נדחית הבקשה ברכיב זה.
"כל פרטי החשבונות בנקים ע"ש חברת נעלי לוקסי יבוא ושיווק בע"מ ו/או משה כהן ו/או דוד כהן ו/או מי מטעמם לרבות בנאמנות המצויים בחו"ל ותנועות כספיות בחשבונות אלו בשנים 2010-2014":
החלטה: המסמכים אינם רלוונטיים לפלוגתות נשוא התובענה ולפיכך נדחית הבקשה ברכיב זה.
"כל האסמכתאות להעברות כספיות ששולמו ע"י דוד כהן ו/או משה כהן ו/או מי מטעמם במסגרת שלושת "ההסכמים" מיום 12/12/11 לרבות תנועות בחשבונות בנקים מהם הועברו הכספים ומסמכי פרטי החשבונות ובאם מדובר בחשבונות נאמנות פרטי הנהנים בחשבונות ואסמכתאות של חשבונות הבנקים מהם הועברו הכספים לחשבונות הנאמנות":
החלטה: המסמכים המבוקשים נוגעים להסכם שבלב המחלוקת שבין הצדדים. כמו כן אין מדובר בהעברות רבות. לפיכך על המשיבים לגלות את המסמכים האמורים ולאפשר את העיון בהם.
"כל האסמכתאות להוצאות של "הרוכשים" "בהסכמי" המכירה מיום 12/12/11 לרבות תשלומי מס רכישה, תשלומי תיווך, תשלומי שכר טרחה והוצאות משפטיות ומסמכי ביצוע תשלומים אלו לרבות פרטי שיקים ו/או פרטי חשבונות בנקים באם בוצעו בהעברות ו/או מקור מזומנים באם שולמו במזומן":
החלטה: המסמכים המבוקשים למעט תשלומי מס הרכישה אינם רלוונטיים לתובענה. לפיכך נדחית הבקשה ברכיב זה, למעט בקשר לתשלום מס רכישה בקשר עם הסכמי המכירה מיום 12.12.11.
"כל חוזי השכירות ותשלומי דמי השכירות, בין על פי חוזה ובין אם ללא חוזה, ששולמו לדוד כהן ו/או למשה כהן ו/או למי מטעמם בגין שלושת הדירות "שנמכרו" כביכול ביום 12/12/11 וזאת ממועד 12/11/11 ועד מועד דרישה זו (10/11/14) לרבות אסמכתאות לביצוע כל תשלום ותשלום באופן נפרד לכל דירה ודירה ומסמכי חשבונות הבנקים בהם הופקדו תשלומים אלו": המבקש טוען כי אלו רלוונטיים לסוגיות שעלו בכתבי הטענות, לבירור טענות הצדדים לעניין דמי השכירות ויעידו כמובן על הפיקטיביות שבדרישתם. המשיבים דוחים את טענות המבקש בשל העדר רלוונטיות לטענות הצדדים ולכתבי הטענות וכאשר לדידם של האחרונים אין למבקש כל קשר לתשלומי המס המשולמים על ידי המשיבים לרשויות המס ולתיק דנן. החלטה: המידע שנדרש רלוונטי לתובענה ועל המשיבים לגלות את המסמכים ולאפשר את העיון בהם.
"כל האסמכתאות לתשלומי המס בגין דמי השכירות שהתקבלו אצל דוד כהן ת.ז. XXXXXX417 ו/או משה כהן ת.ז. XXXXXX324 בגין שלושת הדירות "שנרכשו" ב"הסכמים" מיום 12/11/11 וזאת ממועד 12/11/11 ועד למועד דרישה זו (10/11/14) לרבות פרטי החשבונות מהם שולמו אם בכלל, תשלומי המס": טענות הצדדים הנן זהות לאלו שפורטו בסעיף 21 לעיל.
החלטה: המידע המבוקש אינו רלוונטי לפלוגתות שבין הצדדים ולפיכך נדחית הבקשה ברכיב זה.
יוער כאן כי בקשת המבקש כפי שהוגשה ובייחוד סעיף 15 לה מערימה קשיים על בית המשפט בבואו להכריע בבקשה היות ואין היא מתייחסת באופן ספציפי לכל סעיף וסעיף בבקשה לגילוי מסמכים שהוגשה למשיבים אלא היא כללית ומעורפלת ומאלצת את בית המשפט להידרש ולפרש "למה התכוון המבקש באומרו..." ובתוך כך ביחס לאלו סעיפים בבקשתו.

בקשה מטעם התובעים
טענות המבקשים בבקשה זו
המבקשים עותרים להורות למשיב להשיב לשאלון שנשלח לבא כוחו ביום 26.01.2015 בתצהיר ערוך כדין, וכן להורות לו להשיב לדרישה לגילוי מסמכים ספציפיים שנשלחה אליו ביום 26.01.2015, כך שיגלה את המסמכים שנדרשו. בנוסף עתרו להורות למשיב לרכז את בקשות ההודאה בעובדות או כל בקשה מקדמית אחרת, ולחייבו בהוצאות בגין הגשת בקשה זו.

טענות המשיב בבקשה זו
המשיב עותר למחיקת בקשת התובעים שכותרתה "בקשה בכתב" הואיל ולא צורף לה תצהיר ערוך כדין.
המשיב טוען כי "כל המסמכים" שהתבקשו על ידי האחים כהן והשאלות בשאלון אינם קשורים לכתב התביעה שהגישו האחרונים. כן טוען המשיב כי הלשון הכללית בה נוסחה הדרישה לגילוי ביחס לכלל עסקאות המקרקעין ודפי החשבון, וכאשר מר שבתאי ברוך ורעייתו אינם צד לתביעה, אינם רלוונטיים לתיק זה. באופן דומה טוען המשיב, כי אין טעם לחשוף עסקאות מקרקעין שנחתמו עם צדדים שלישיים, שי ואיריס הושנוג, שאינם צדדים לכתבי הטענות.
המשיב טוען כי עלות שכ"ט עו"ד היא נתון חסוי וכך גם עסקאות עם צדדים שלישיים נוספים כמו ברזילי רפאל או בן צור ו/או אורן, בשל פרטיותם. נוכח זאת נטען כי אין יסוד משפטי לבקשה מטעמים של הפרת חסיון צדדים שלישיים.
בתשובתם לתגובה לבקשה טוענים המבקשים כי הבקשה הוגשה על בסיס תכתובות באי-כוח הצדדים, וכי לא ברורה התועלת של תצהיר אשר במסגרתו יוצהר כי כתב טענות הוגש או נשלח במועד כזה או אחר, בשעה שמועדים ומסמכים אלו אינם מוכחשים, וכאשר כל מטרתו של המשיב הנה לסרבל את ההליך. אף על פי כן ולשם ייעול הדיון צרפו המבקשים תצהיר מטעמם לצורך דיון לגופם של הדברים.

דיון והכרעה
במסגרת הבקשה של המבקשים לגילוי מסמכים נדרשו המסמכים שיפורטו מטה, וביחס לכל אחד מהם תפורט ההחלטה:
"נא הצג העתק כרטסת הנהלת החשבונות של חב' לוקסי 2000 יבוא ושיווק בע"מ כפי שזו מופיעה בחברת אופנת ברוך בע"מ בקשר לסחורות שרכשה מאת חברת לוקסי 2000 יבוא ושיווק בע"מ החל מתאריך 01/01/2011 ועד ליום 28/02/2012":
החלטה: הצדדים חלוקים ביחס לקיומו ושיעורו של חוב עסקי בין שתי החברות שלעיל. לפיכך מסמכים אלה רלוונטיים לפלוגתות נשוא התובענה ועל המשיב לגלות את המסמכים ולאפשר את העיון בהם.
"נא הצג העתק פלט חשבון בנק למשכנתאות החל מיום 12/12/11 ועד למועד הגשת התביעה": המשיב בחר שלא להתייחס לדרישת המבקשים בעניין זה בדרך ובמקום הראוי לכך ואף לא במסגרת סיכומיו משכך מורה אני כי על המשיב לגלות המסמכים ולאפשר בהם עיון.
"נא הצג מכתבי התראה שנשלחו אליך מהבנק למשכנתאות": המשיב בחר שלא להתייחס לדרישות המבקשים במסגרת הראויה לכך ולא במסגרת סיכומיו משכך אני מורה כי על המשיב לגלות את המסמכים ולאפשר בהם עיון.
"נא הצג את תצהירי הדיווח (מש"ח) לרשות המיסים בקשר לכל עסקאות המקרקעין שביצעת מיום 12/12/2011 ועד למועד הגשת כתב התביעה": המשיב תוקף את דרישה זו ודומות לה, כביכול, בטענה לכלליותה. לא מצאתי רלוונטיות של מסמכים אלה לפלוגתות נשוא התובענה, והבקשה ברכיב זה נדחית.
"נא הצג העתק פלט חשבון בנק המתנהל על שם חברת אופנת ברוך וחשבון הבנק המתנהל על שמך החל מתאריך 12/12/11 ועד למועד הגשת כתב התביעה": שהמבקש התעלם מדרישת המבקשים, אולם לא מצאתי בשלב זה רלוונטיות במסמכים אלה לצורך הפלוגתות שבין הצדדים. בנוסף, אי מתן צו גילוי כאן, מאזן את אי הגילוי לגבי חשבונות המשיבים שלעיל. לפיכך הבקשה ברכיב זה נדחית.
"נא הצג את פלט חשבון הבנק בו הופקדו דמי השכירות שמסרו לך שוכרי הדירות ברחוב רענן 11 בת"א": מסמכים אלה רלוונטיים לפלוגתות שבין הצדדים, לא מצאתי כי יש בגילוי משום פגיעה העולה על הנדרש בפרטיותם של צדדיים שלישיים, בין היתר לאור תוכנו של המידע וההוראה לצדדים שלא לעשות במידע כל שימוש מחוץ להליך.
נוכח האמור על המשיב לגלות את המסמכים ולאפשר בהם עיון.
"נא הצג את הסכם המכר שחתמת מול בני הזוג הושנג שי ואיריס": לא מצאתי כי בהצגת הסכם המכר שנחתם מול בני הזוג, על אף היותם צדדים זרים להליך יש משום פגיעה בפרטיותם במידה העולה על הנדרש, בהתחשב ברלוונטיות של המסמך ונוכח ההוראה בדבר הגבלת השימוש במידע על ידי בעלי הדין ובאי כוחם להליך זה בלבד.
על המשיב לגלות את ההסכם ולאפשר עיון בו.
ביחס לשאלון שהופנה אל מר שבתאי ברוך - על המשיב להשיב לשאלון זה בתצהיר ערוך כדין, תוך 7 ימים. על המשיב לעשות כן באופן מסודר, כך שלכל שאלה תינתן התייחסות והעניינית.
ביחס לפניות המשיב להודאה בעובדות מיום 05.02.2015 ומיום 10.02.2015, אלו נענו במסגרת מכתביו של ב"כ המבקשים מיום 10.02.2015. במידה והמשיב אינו שבע רצון מהתשובות שנתנו לו, עומדת לו האפשרות לעמת עניינים אלה במסגרת ההוכחות בתובענה. לא מצאתי כי יש טעם להמשך ההתכתבויות בעניין בין הצדדים במסגרת דיונית זו, כאשר הדבר אינו משרת את התכלית שלשמה יועדו ההליכים המקדמיים. וודאי שאין מקום לסרבל את ההליך על ידי הגשת בקשות ב"תשלומים לשיעורין".
משהמשיבים מצאו לנכון לתמוך את בקשתם זו בתצהיר לא מצאתי כי יש מקום למחוק את הבקשה לנוכח החתירה לקידום ההליך באופן יעיל.

סוף דבר
הצדדים יבצעו כל צו כמפורט לעיל, שלא נקבע לו מועד בהחלטה, תוך 30 יום (ימי הפגרה יבואו במניין הימים).

ניתנה היום, ו' אב תשע"ה, 22 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שבתאי ברוך
נתבע: משה כהן
שופט :
עורכי דין: