ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד ארז חבר ועו"ד אשר אקסלרד נגד איל מלמד :


לפני כבוד השופטת עירית וינברג-נוטוביץ

בעניין: פקודת פשיטת הרגל
ובעניין: ד"ר צהל הראל, ת.ז XXXXXX471 (להלן "ה חייב")

המבקשים:
עו"ד ארז חבר ועו"ד אשר אקסלרד ( מנהלים מיוחדים)

נגד

המשיבים:

1.איל מלמד
2.אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ
3.גונתר אנרגיות רוח ירוקה בע"מ
4.טרקס החזקות בע"מ
5. י.שומרוני חברה לבנייה ופיתוח בע"מ
6.מולטי גרין (2010) בע"מ
7. עו"ד אלון נוקראי
8. אדומים א.ד החזקות בע"מ
9. כונס הנכסים הרשמי תל-אביב

החלטה

בפני בקשה של המנהלים המיוחדים של החייב להתיר להם להגיש בקשה להסדר לחברת אנרגית רוח ירוקה בע"מ ( להלן: "אר"י") בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").
ביום 12.2.13 ניתן צו כינוס מותנה לחייב. צו הכינוס נכנס לתוקף כעבור 30 ימים ובמסגרתו מונו עו"ד חבר ועו"ד אקסלרד כמנהלים מיוחדים לנכסי החייב.

הנכס העיקרי של החייב הינו 465 מניות בחברת אר"י.

יורשי המנוח ד"ר אברהם מלמד ( להלן: "היורשים"), טענו כי המניות באר"י, שהחייב טוען שהן בבעלותו, שייכות לעזבון המנוח. לאחר משא ומתן ממושך שנוהל בין המנהלים המיוחדים לבין היורשים, הוגשה ביום 22.5.13 בקשה בהסכמה למכירת מניות באר"י, שעיקרי ההסכמה הם שהמנהלים המיוחדים ימכרו את מניות החייב ומניות היורשים כמקשה אחת, והתמורה תחולק בין היורשים ובין קופת הכינוס, בחלקים שווים. ביום 2.6.13 אושרה הסכמת הצדדים.

אר"י הינה חברה שבבעלותה חווה להפקת חשמל באמצעות אנרגיית הרוח ברמת הגולן.
68% ממניות אר"י מוחזקות בידי החייב והיורשים.
כ-6% מהמניות מוחזקות בידי היועץ המשפטי של החברה, עוה"ד אלון נוקראי.
25% מהמניות מוחזקות בידי גונתר אנרגיות רוח ירוקה בע"מ ( להלן: "גונתר").
כ- 1% מהמניות מוחזק בידי חברת מולטי גרין (2010) בע"מ.

יצויין כי קיימת מחלוקת בין גונתר לבין חברת י. שומרוני חברה לבנייה ופיתוח בע"מ ( להלן: שומרוני") ביחס לבעלות במניות גונתר וכפועל יוצא, בבעלות מניות גונתר באר"י, המתבררת בהליך המתנהל בבית המשפט המחוזי בתל-אביב. עוד יצויין, כפי שנטען בפני, תלויות ועומדות בקשת פירוק ובקשה למינוי מפרק זמני כנגד טרקס החזקות בע"מ ( להלן: "טרקס"), שלטענתה מחזיקה בגונתר, אשר הוגשו לאחרונה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב.

משאושרה ההסכמה עם היורשים, פעלו המנהלים המיוחדים למכירת מניות החייב והיורשים באר"י, אולם למרות מספר משאים ומתנים שנוהלו, לא עלה בידיהם לקבל הצעה ממשית לרכישת המניות של החייב והיורשים בלבד.

בבקשה שבפני עותרים המנהלים המיוחדים כי אתיר להם לנקוט בהליך לפי סעיף 350 במסגרתו תימכרנה 100% ממניות אר"י לחברת אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ ( להלן: "אנרג'יקס") בתמורה לסך של 30 מיליון ₪.

עיקר טענתם של המנהלים המיוחדים הינה כי אר"י הגיעה למבוי סתום נוכח סכסוך בין בעלי המניות העלול לגרום נזקים כבדים לאר"י ולהליך המכר של המניות, בעיקר בשל העובדה כי מבוי סתום זה אינו מאפשר לקדם את פעילותה של אר"י ולבצע את השדרוג הנדרש בתחנה.

גונתר ובעלת השליטה בה, טרקס, וכן שומרוני מתנגדות לבקשה. טענותיהן מתמקדות בעצם האפשרות לאשר הסדר במתכונת המבוקשת, שכן לטענתן לא מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף 350 לאישור הסדר במתווה המתואר בבקשה.

יצויין, כי עוד בטרם הוגשה הבקשה שבפני, הוגשה לבית המשפט הודעה מטעם אדומים א.ד החזקות בע"מ ( להלן: "אדומים") אליה צורפה הצעתה לרכישת מניות החייב והיורשים תמורת סך של 8 מיליון ₪. המנהלים המיוחדים טוענים כי מדובר בהצעה נמוכה ואף טוענים לקשר בין אדומים לבין טרקס. בדיון שהתקיים ביום 20.7.15 לא התייצב מי מטעם אדומים למרות שהבקשה לאישור המכר הייתה קבועה לדיון.

לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים בכתב ובע"פ, אני סבורה כי יש להתיר למנהלים המיוחדים לנקוט בהליך לפי סעיף 350 לחוק החברות, מהטעמים הבאים:

כפי ששבו והדגישו המנהלים המיוחדים, הבקשה שבפני הינה לאשר למנהלים המיוחדים לנקוט בהליך בלבד, כאשר במסגרת ההליך שיינקט, שמורה לבעלי המניות או לכל מתנגד אחר הזכות להעלות כל טענה.

מהטיעונים שהובאו בפני עולה כי קיים סכסוך בין בעלי המניות באר"י, המתעצם נוכח המחלוקות שבין טרקס לשומרוני, כמו גם בשל בקשת הפירוק שהוגשה כנגד טרקס. סכסוך זה מקשה על תפקודה ועל יכולתה של אר"י לקדם את ענייניה ולממש את הפוטנציאל הגלום בה. הוא אף פוגע באפשרות מכירת מניותיה במחיר ראוי, באופן שיש בו כדי להשליך על שווי נכסיו של החייב העומדים לפירעון חובותיו כלפי נושיו.

עוד אין חולק, כי קיים צורך דחוף בביצוע שדרוג התחנה, כאשר במצב הנוכחי אין באפשרות אר"י לקדם פרוייקט זה, הכרוך בהשקעה כספית הנאמדת בעשרות מיליוני ₪.

בנסיבות אלה, מתוך ראיית טובת נושי החייב, אין מנוס מנקיטה בהליך אשר יחלץ את החברה מהמצב הסבוך בו היא מצוייה.

סעיף 350 לחוק החברות הינו סעיף מסגרת המשמש לביצוע מגוון רחב של הסדרים ולא ניתן לשלול כי במקרה המתאים ניתן להחילו במסגרת הסדר הכרוך במכירת מניות ( סעיף 23 לפסק הדין שניתן בפר"ק 35560-08-10 אספן בניה ופיתוח בע"מ נ' בעלי מניות בחברה (7.11.10) וההפניות שם).

כמו כן, בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות, בקשה לפשרה או להסדר רשאי להגיש, בין היתר, משתתף בחברה. החייב הינו כאמור בעל מניות באר"י, ומשכך, רשאים המנהלים המיוחדים, הבאים בנעליו, להגיש בקשה מעין זו.

אשר על כן, אני מתירה למנהלים המיוחדים לנקוט בהליך לפי סעיף 350 לחוק החברות בעניינה של אר"י. הסעדים הנוספים המבוקשים בבקשה יידונו במסגרת ההליך שיינקט. למען הסר ספק, יובהר כי אין בהחלטה זו כדי לקבוע עמדה ביחס לטענות מי מהצדדים כפי שהועלו בפני הנוגעות להליך לפי סעיף 350 לחוק החברות גופו, וכל צד יהא רשאי להביא טענותיו בפני בית המשפט, במסגרת ההליך שיינקט.

באשר לבקשת המנהלים המיוחדים להתיר להם הגשת ההליך לבית משפט זה, כשהסמכות המקומית נתונה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, נראה כי אין מקום להיעתר לבקשה.
עמדת הפסיקה היא שההוראה באשר למקום השיפוט בהליכי חדלות פירעון הינה קוגנטית, שלא ניתן לסטות ממנה, אף אם קיימת הסכמה בין הצדדים ( פר"ק ( ת"א) 24850-04-14 הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ נ' סינרג'י כבלים בע"מ (8.6.14); פש"ר ( ת"א) 1361/02 רו"ח צבי יוכמן בתפקידו כנאמן ומנהל מיוחד של תבל תשדורת בינלאומית לישראל בע"מ נ' Warner Bros. International Television Distribution, פ"מ, תשס"ב(2) 19, 34.
טענת המנהלים המיוחדים כי לבית משפט זה " היכרות עמוקה" עם הצדדים בשל דיונים שהתקיימו בפניו בעניינו של החייב, אין די בה כדי להצדיק את הסטייה המבוקשת. חזקה על המנהלים המיוחדים שישכילו לפרוש את מלוא היריעה בפני בית המשפט המוסמך, אליו תוגש הבקשה.

לפיכך, אני מתירה הגשת בקשה להסדר לבית המשפט המוסמך.

המנהלים המיוחדים יגישו הודעת עדכון לבית משפט זה תוך 90 מהיום.

בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ו' אב תשע"ה, 22 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עו"ד ארז חבר ועו"ד אשר אקסלרד
נתבע: איל מלמד
שופט :
עורכי דין: