ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אסתר קריסטל נגד הועדה המקומית לתכנון ובניה :

בפני: כבוד הרשם בעז אוקון

המערערים: 1. אילן קריסטל
2. אסתר קריסטל (יורשת המנוח חנן קריסטל ז"ל)
3. שאול מנחם קריסטל
4. אהרון קריסטל
5. אירית עצמון
6. יעקב עמצון
7. אילן צעיר - הרים
8. דרורה צעיר הרים
9. מאירה סנדר
10. מל אלכסנדר
11. מל אביבה
12. מל עמיהוד
13. יהודית שטופמן
14. רוזל שושנה
15. רות בלקין (לב)
16. רפאל לב
17. טוביה גילת
18. בנימין גילת

נגד

המשיבים: 1. הועדה המחוזית לתכנון ובניה, מחוז תל אביב
2. הועדה המקומית לתכנון ובניה, הרצליה
3. חברת נתיבי אילון בע"מ
4. המועצה המקומית כפר שמריהו
5. שר הפנים
6. כפר שמריהו, אגודה חקלאית שיתופית בע"מ
7. מינהל מקרקעי ישראל

בבית המשפט העליון

צו סיכומי טענות

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם על הפרשה כולה בכתב.

מתכונת הסיכומים
2. היקף הסיכומים של המערערים והמשיבים יוגבל ל-7 עמודים, וסיכומי התשובה של המערערים ל-5 עמודים. לעניין זה, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. ההדפסה תהיה ברווח כפול לפחות, בגודל גופן 12, תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה.

3. סיכומי הטענות של הצדדים לא יוגשו כשהם נפרדים מתיק המוצגים ומכרך האסמכתאות.

סדרי הגשת הטענות
4. המערערים יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 3.10.02.

5. המשיבים יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 18.11.02.

6. סיכומי תשובה יוגשו, אם חפצים המערערים בכך, עד יום 28.11.02.

7. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם שינה בית המשפט את המועד שנקבע, על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
8. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
9. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

השלמת טיעון בעל פה
10. הצדדים ישלימו את סיכומיהם בכתב על ידי טיעון בעל פה ביום 25.12.02 בשעה 09:00. משך הטיעון בעל פה ייקבע על ידי בית המשפט בעת הדיון, ועל הצדדים להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.

הגשת הסיכומים בכתב תקדם לדיון בעל פה, וכל בקשה לשינוי במועדי הגשת הסיכומים בכתב, חייבת לציין את המועד שנקבע לשמיעת הטיעונים בעל פה.

ניתנה היום, כ"ח באב תשס"ב (6/8/02).
בעז אוקון
ר ש ם

_________________
העתק מתאים למקור 02040520.D01
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
רשם

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 בית המשפט פתוח להערות והצעות: [email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il


מעורבים
תובע: אסתר קריסטל
נתבע: הועדה המקומית לתכנון ובניה
שופט :
עורכי דין: