ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י.מדינת ישראל חברה לבניין בע"מ נגד הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה -מרכז :

בפני: כבוד הרשם עודד שחם

המערערות: 1. חירם לנדאו עבודות עפר,כבישים ופיתוח בע"מ
2. י.מ.י. חברה לבניין בע"מ
3. ידידה זר לבניין בע"מ

נגד

המשיבות: 1. הוועדה המקומית לתכנון ובניה -כפר סבא
2. הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה -מרכז

בבית המשפט העליון

צו סיכומי טענות

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם על הפרשה כולה בכתב.

מתכונת הסיכומים
2. היקף הסיכומים של המערערות והמשיבות יוגבל ל-12 עמודים, וסיכומי התשובה של המערערות ל-3 עמודים. לעניין זה, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. ההדפסה תהיה ברווח כפול לפחות, בגודל גופן 12, תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה.

סדרי הגשת הטענות
3. המערערות תגשנה את סיכום טענותיהן עד יום 21.7.02.

4. המשיבות תגשנה את סיכום טענותיהן עד יום 15.10.02.

5. סיכומי תשובה יוגשו, אם חפצות המערערות בכך, עד יום 25.10.02.

6. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם שינה בית המשפט את המועד שנקבע, על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
7. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
8. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

השלמת טיעון בעל פה
9. הצדדים ישלימו את סיכומיהם בכתב על ידי טיעון בעל פה ביום 15.12.02 בשעה 09:00. משך הטיעון בעל פה ייקבע על ידי בית המשפט בעת הדיון, ועל הצדדים להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.

הגשת הסיכומים בכתב תקדם לדיון בעל פה, וכל בקשה לשינוי במועדי הגשת הסיכומים בכתב, חייבת לציין את המועד שנקבע לשמיעת הטיעונים בעל פה.

ניתנה היום, ‏כ"ו בסיון תשס"ב (6/6/02).
עודד שחם
ר ש ם
_________________
העתק מתאים למקור 01098530.K02
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
רשם בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444
בית המשפט פתוח להערות והצעות: [email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il


מעורבים
תובע: י.מדינת ישראל חברה לבניין בע"מ
נתבע: הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה -מרכז
שופט :
עורכי דין: