ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלדן תחבורה בע"מ נגד ישראל לוי :

בפני כבוד ה שופט נצר סמארה

תובעת

אלדן תחבורה בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ליאת שלום

נגד

נתבעים

  1. ישראל לוי
  2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד יוסי בן משה

פסק דין

1. לפניי תביעה כספית, בסדר דין מהיר שעילתה נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים שאירעה ביום 02.04.2013, בין כלי רכב, מ"ר 18-518-73 (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב, מ"ר 73-182-70 (להלן: "רכב הנתבעים") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה, אלא לעניין נסיבות התרחשותה.

3. נערכה לפניי ישיבה מקדמית שבה נשמעו ראיות הצדדים, העידו הנהגים המעורבים בתאונה ועד ראייה נוסף שישב ברכב התובעת בעת קרות התאונה.

4. בתום הדיון בתביעה, ולאחר שמיעת טענות הצדדים והעדויות, הגיעו ב"כ הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, לאחר שבחנתי את מכלול חומר הראיות בתיק, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק ברכבים, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל חלקית, באופן שאחריותו של נהג רכב הנתבעים תעמוד על שיעור של 30%.

חרף העובדה שהצדדים הסכימו כי פסק הדין יינתן על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי לנכון ליתן הנמקה קצרה לביסוס מסקנתי, כפי האמור להלן:

5.1. אני מעדיף את גרסתו של נהג רכב הנתבעים, שהייתה קוהרנטית, התיישבה עם מוקדי הנזק ועם היגיון קרות התאונה והייתה מהימנה עליי, על פני גרסתו של נהג רכב התובעת, שהייתה בלתי קוהרנטית, בלתי סדורה ובעלת סתירות בין גרסתו לגרסת העד הנוסף מטעם התובעת שישב לצדו בעת קרות התאונה.

5.2. יש לציין כי נהג רכב התובעת העיד תחילה כי הוא לא הבחין ברכב הנתבעים מגיע משמאלו, אלא פתאום הגיח רכב, וחברו שישב לצדו הוא שצעק לעברו לעצור (עמ' 1, שורות 27-26 לפרוטוקול).

אלא שבהמשך הוא משנה במעט את גרסתו ואומר כי הוא כן הבחין ברכב הנתבעים המגיע משמאלו (עמ' 3, שורות 3-1 לפרוטוקול), כאשר תחילה העיד כי לא הבחין ברכב הנתבעים. כאשר שואל אותו ב"כ הנתבעים על סתירה זו משיב כי הוא כן ראה מאיפה הגיע רכב הנתבעים (עמ' 3, שורות 14-13 לפרוטוקול) אלא שמהסברו עולה כי מדובר בסברה של נהג רכב התובעת ולא בעובדה שהוא קלט בעיניו.

5.3. כמו כן, לא סביר שמי שיושב לצדו של נהג יראה מי מגיע מצד שמאל לרכב התובעת, בעוד שהנהג עצמו היושב בצד שמאל של הרכב לא יראה זאת, אלא אם נהג רכב התובעת לא שם לבו למתרחש לפניו בכביש.

5.4. זאת ועוד, ישנה סתירה בין גרסתו של נהג רכב התובעת לבין העד מטעם התובעת שישב לצדו בעת קרות התאונה, בשאלה האם רכב התובעת היה בפניה ימינה או לאו. נהג רכב התובעת מעיד כי רכב התובעת היה במהלך הפנייה ימינה (עמ' 2, שורות 23-22 לפרוטוקול), בעוד שהעד מטעם התובעת מעיד כי רכב התובעת טרם הספיק לפנות ימינה (עמ' 4, שורות 11-10 לפרוטוקול), דבר שיש בו כדי להעיד כי גרסתו של נהג רכב התובעת לפיה הוא הקדים את רכב הנתבעים וכי רכב הנתבעים לא נתן לו זכות קדימה, אינה נכונה.

5.4. מכאן, שעיקר האחריות לקרות התאונה חל על נהג רכב התובעת. יחד עם זאת, לא מצאתי לפטור את נהג רכב הנתבעים מאחריות לקרות התאונה, מאחר שגם עליו היה ליתן דעתו לרכב התובעת ולנהוג במשנה זהירות במיוחד בנסיעה בתוך חניון.

לפיכך, אני מקבל את התביעה חלקית, כפי האמור בפתח סעיף 5 לעיל.

6. הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סך של 2,075 ₪, שהינו 30% מסכום התביעה, בתוספת אגרת בית המשפט ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,400 ₪.

6.3. שכר העדים כפי שנפסק במהלך הדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, ד' אב תשע"ה, 20 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלדן תחבורה בע"מ
נתבע: ישראל לוי
שופט :
עורכי דין: