ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נטלי בע"מ נגד משרד החינוך :

בפני כבוד ה שופטת נאוה בן אור

העותרת

נטלי (החברה לשרותי רפואה דחופה בישראל) בע"מ
על ידי ב"כ עו"ד תמר תורג'מן-קדם ועו"ד עדי פלנטר
פישר בכר חן וול אוריון ושות'

נגד

משיבים

1. משרד החינוך- מדינת ישראל
באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)
2. פמי פרימיום בע"מ
על ידי ב"כ עו"ד איילת סימון-וקסלר
וינשטוק-זקלר ושות', עורכי-דין

החלטה

הצעתה של העותרת במכרז לאספקת שירותים רפואיים לתלמידי החינוך המיוחד נפסלה על הסף, והיא עותרת כנגד החלטה זו. במסגרת העתירה, ביקשה העותרת כי יינתן צו ביניים המורה למשיב 1 להשהות לאלתר את כל הליכי המכרז בכלל, ואת ההכרזה על הזוכה במכרז בפרט. עניינה של ההחלטה שלהלן היא בבקשה לצו ביניים.

סעיף המכרז הרלוונטי מורה, כי על המציע להיות בעל ניסיון של לפחות שלוש שנים בשבע השנים האחרונות במתן שירותים רפואיים, בלפחות שלושה מתוך חמישה התחומים הרפואיים הבאים: רפואת ילדים, רפואת משפחה, נוירולוגיה, רפואה שיקומית, ופסיכיאטריה של ילדים ונוער. עוד נדרש המציע להראות כי השירותים הרפואיים האמורים ניתנו ביישובים משלושה מחוזות לפחות של משרד החינוך, "על ידי רופאים בעלי רישיון בתחומים כמפורט לעיל וזאת בהיקף מינימאלי כולל של 20,000 שעות רופא בשנה, כאשר לפחות 50% מהיקף של שעות רופא בשנה הינם עם ילדים ובני נוער". תנאים אלה הוגדרו כתנאי סף.

הצעתה של העותרת נפסלה, משום שהעותרת לא ציינה בהצעתה כי השירותים הרפואיים עליהם הסתמכה ניתנו על ידי רופאים בעלי רישיון בתחומים המפורטים בסעיף לעיל, וכן משום שבחינת הצעתה העלתה כי מספר שעות הרופא שנה עם ילדים ובני נוער אינו מגיע ל- 50% מהיקף שעות הרופא בשנה שהוצגו על ידה.

אשר לתנאי הראשון, העותרת אינה חולקת על כך שלא סומן V במשבצת המתאימה בטבלה שבה היה על המציע לציין את דבר קיומו של קיום רישיון רופא בתחום הרלוונטי. לטענתה, על פי פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976 רופא שקיבל רישיון לעסוק ברפואה מוסמך לעסוק בכל תחומי הרפואה . לצדו של הרופא בעל הרישיון, קיימים גם "רופאים מומחים", וככל שעורך המכרז התכוון לכך שהשירותים נשוא המכרז יינתנו על ידי רופאים מומחים דווקא, היה עליו לציין זאת באופן בהיר, שכן המונח "רופאים בעלי רישיון בתחומים המפורטים" הינו מונח חסר משמעות. עוד סבורה העותרת, כי העובדה שלא סומן על ידה V במקומות המתאימים היא פרט טכני שהיה על ועדת המכרזים לאפשר לה לתקנו בדיעבד.

אתקשה לקבל את טענותיה של העותרת ולו על פניהן. כעולה מתגובת ב"כ משיב 1 לבקשה לצו ביניים, העותרת לא הפנתה כל שאלה בסוגיה זו במסגרת הליך ההבהרות. כך או כך, הניסוח הדורש כי מתן השירותים הרפואיים בתחומים המפורטים לעיל היה בידי רופאים בעלי רישיון בתחומים אלה משמעותו - עבור כל בר דעת - מומחיות בתחום. שאלמלא כן די היה באמירה כי עורך המכרז מסתפק במתן שירותים על ידי רופאים (וממילא בעלי רישיון כלל לעסוק ברפואה), שיש להם ניסיון (להבדיל מרישיון) באותם תחומים. כך גם אינני סבורה כי המדובר בפגם טכני שניתן לתקנו בדיעבד. מעבר לכך שהמדובר בתנאי סף, שמידת ההקפדה עליו ידועה, הרי שהוכחת מומחיות בתחומים המפורטים הינה דרישה מהותית מאין כמוה. פתיחת פתח לתיקונו של פגם מעין זה בדיעבד, היא בבחינת פג יעה עקרונית ומשמעותית בעקרון השוויון. ודוק, העותרת אינה מסבירה בבקשה לצו ביניים מה מנע ממנה למלא את הטבלה הרלוונטית ולהצהיר על היותם של מי מרופאיה בעלי המומחיות הנדרשת.

די בכך כדי לדחות את הבקשה לצו ביניים, באשר סיכויי העתירה אינם נראים גבוהים במיוחד בהיבט זה.

כך גם באשר לעילת הפסילה השנייה. אכן הדרישה היא למינימום 20,000 שעות רופא בשנה שמתוכן 50% מהיקפן הן טיפול בילדים ובבני נוער אולם אין ללמוד מכך שהצגת 10,000 שעות של רופא בטיפול בילדים ובבני נוער מביאה את העותרת לעמידה בתנאי הסף. העותרת הציגה בהצעתה מספר פרויקטים, אולם באף לא אחת מן השנים לגביהם הציגה ניסיון, לא עמדה בדרישה כי לפחות 50% מהיקף שעות הרופא לאותה שנה הן בטיפול עם ילדים ובני נוער. העותרת אינה חולקת על כך, שכן בבקשתה היא מציינת כי ההיקף הכולל של שעות הרופא שהציגה הוא 326,019 שעות רופא, אולם מתוכן רק 65,120 שעות טיפול בילדים ובבני נוער. על פניו נראה כי פרשנותו הסבירה של הסעיף שעל המציע לעמוד בתנאי מינימום של 20,000 שעות רופא בשנה, ובתנאי נוסף כי 50% מהיקף שעות הרופא בשנה (יהיה אשר יהיה היקפן, ובלבד שלא יפחת מ- 20,000), יהיה בטיפול בילדים ובבני נוער. קרי, שעיסוק מרכזי של רופאיו של המציע הוא בילדים ובבני נוער.

גם מאזן הנוחות אינו נוטה לטובת העותרת. שנת הלימודים תיפתח ב- 1.9.15, היינו בעוד פחות מחודשיים וכל דחייה בלוחות הזמנים עלולה להוביל לפגיעה בשירותים חיוניים לתלמידי החינוך המיוחד.

בנסיבות אלה, נדחית הבקשה למתן צו ביניים.

העתירה גופה תישמע ב- 3.8.15, בשעה 12:00.

על המשיבים להגיש כתב תשובה עד 27.7.15.

המזכירות תמציא את העתק ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ד' אב תשע"ה, 20 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נטלי בע"מ
נתבע: משרד החינוך
שופט :
עורכי דין: