ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלי ממן נגד יצחק וסרשטיין :

בפני כבוד השופטת א. אלון

המבקש/הנתבע
אלי ממן
ע"י ב"כ עוה"ד יניב לוגסי

נגד

המשיב/התובע
יצחק וסרשטיין
ע"י ב"כ עוה"ד תומר סופר

החלטה

תביעה בסדר דין מקוצר לתשלום שכר טרחת התובע, מתווך במקרקעין, אשר לטענתו מגיע לו מהנתבע עבור רכישת דירה ברחוב התפוז 33/3, נשר.
א. הבקשה לסילוק על הסף
הנתבע הגיש בקשת רשות להתגונן וכן בקשה זו לסילוק על הסף בהתאם לתקנה 100 ו- 101 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

טענות הנתבע (להלן: "המבקש")
הנתבע טוען כי יש לסלק את התביעה שהוגשה בחלוף 4 שנים על הסף משלושה טעמים:

  1. העדר יריבות– המבקש טוען כי מי שהיא לכאורה בעלת זכות התביעה, הינה חברת מי אבן בע"מ, שהינה בעלת אישיות משפטית נפרדת. ייפוי הכח שצורף לתביעה הינו של החברה ולא של המשיב.
  2. כתב התביעה אינו מגלה עילה–כאשר עיקר טענתו כי המשיב לא מילא אחר הוראת החוק המרכזית בחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996, הקבועה בסע' 9 לחוק לפיו לא יהא זכאי המתווך לדמי תיווך, אלא אם החתים את הלקוח על הזמנה בכתב. המשיב לא החתים את המבקש על הזמנה כנדרש בחוק, טופס ההזמנה בגין הדירה ( 2680) שצורף לכתב התביעה אינו חתום ולכן, יש לדחות את התביעה בהעדר כל עילה או מקור חיוב, מה גם שהמשיב לא היה הגורם היעיל ליצירת העסקה.
  3. תביעה קנטרנית וטורדנית ושימוש לרעה בהליכי ביהמ"ש–לטענת המבקש, הפוך והפוך בכתב התביעה ולא תמצא בו ולו קצה של תשתית עובדתית וניכר כי טופס ההזמנה אינו חתום, התביעה אינה אלא אסופה של טענות סתמיות אשר לא ניתן להתייחס אליהן בצורה עניינית וטענותיו של המשיב נשענות על משענת קנה רצוץ.

תגובת המשיב
לטענת המשיב לא ברור באיזה כתב תביעה עיין המבקש ועל אילו מסמכים מסתמך בבקשתו. המבקש לא צירף תצהיר לאימות העובדות שבבקשה ודי בכך לדחייתה.

  1. באשר להעדר יריבות - המשיב מנהל את עסקי התיווך באמצעות חברת מי אבן בע"מ ח.פ. 51207935, שהינו בעל המניות והדירקטור שלה, כאשר על טופס הזמנת שירות תיווך עליו חתום הנתבע, מצויים פרטיו של התובע לרבות מספר רישיונו ותוארו, מתווך – כנדרש בדין וכן פרטי מנהלת משרדו, גם היא מתווכת בעלת רישיון. אין פסול ו/או מניעה כי התובע הפועל באמצעות חברה, יגיש תביעתו לבית המשפט בשמו. המשיב מפנה לת.א. (ת"א) 126630/00, בש"א 170779/03 שור שאול נ' מטרופוליס ייזום השקעות ונכסים בע"מ.
  2. באשר להעדר עילה– המבקש חתם ליד כל נכס ונכס שהוצג לו על ידי המשיב או מי מטעמו כמופיע בטופס ההזמנה מס' 2680 מיום 9.1.2011.
  3. יתר טענות המבקש – באשר לטענת השיהוי והגשת התביעה בחלוף 4 שנים, הרי שדבר רכישת הדירה ע"י המבקש או אשתו התגלה למשיב רק לאחרונה ודרך אגב ומאז פנה למבקש טלפונית וכן בכתב באמצעות ב"כ. המשיב מתייחס ומתכחש לטענות שהעלה המבקש באשר לכך שלא הזכיר את הדירה בפני המבקש או לא היה הגורם היעיל לעסקה וטעון כי אין מקום לדון בהן במסגרת בקשה זו ואלו יוכחו בראיות והוכחות, במידה ותינתן רשות להתגונן.

הכרעה

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובהעדר תשובה מטעם המבקש לתגובת המשיב, על אף שחלף המועד להגשתה, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות.

עילת התביעה - המשיב צירף לכתב התביעה ולתגובתו טופס הזמנת שירותי תיווך במקרקעין מס' 2680 ובו, בין היתר, פרטי הדירה נשוא התביעה, כאשר חתימתו ו/או שמו של המבקש מופיעים ליד פרטי הנכס. אומנם, חתימת המבקש אינה מופיעה גם ליד המילה "חתימה", אך השאלה אם יש לייחס לכך משמעות כלשהי, אם לאו, אין מקומה במסגרת דיון בבקשה לסילוק על הסף.

באשר ליריבות בין הצדדים –סקירת הפסיקה מעלה כי שאלת היריבות נדונה דווקא מקום שהתביעה הוגשה ע"י החברה בלבד, הואיל ואין לחברה בע"מ רישיון תיווך אלא רק למתווך עצמו. כך היה שמקום ששם המתווך לא הופיע בהסכם התיווך אלא רק שמה של החברה והתביעה הוגשה ע"י החברה בלבד, התביעה נדחתה בשל העדר רישיון תיווך לאותה חברה (ע"א (נצרת) 2178/02 אמנון אזערי בע"מ נ' בושרי שמואל (4.03.03).גישה אחרת נמצאת בע"א (חיפה)3455/06 דה כהן בע"מ נ' עמרם (28.8.07), שם, לאחר התייחסות לפסק הדין בעניין אזערי ולהעדר האחידות בפסיקה בעניין זה ולאחר בחינת לשון חוק המתווכים, מטרותיו ותכליתו נקבע, כי אין מניעה כי שירותי תיווך יינתנו באמצעות תאגיד ובלבד שפעולות התיווך יבוצעו ע"י מתווך בעל רישיון. עוד נקבע כי על פרטיו של אותו מתווך או המתווכים בעלי הרישיון הפועלים בשמו של אותו תאגיד, להופיע על גבי טופס ההזמנה עם כל יתר הפרטים הנדרשים וכי על הטופס לענות על דרישות סע' 9 לחוק.
נראה כי הגישה הרווח כיום הינה זו שנקבעה בעניין דה כהן בע"מ המאוחר יותר ועל כל פנים, נקודת המוצא בשתי הגישות הינה, כי בעל זכות התביעה הוא המתווך בעל הרישיון ואילו השאלה היא אם גם לחברה שבבעלותו או שהועסק בה, יש זכות תביעה.
אשר על כן הנני דוחה טענה זו של העדר יריבות עם התובע שהינו בעל רישיון תיווך ושפרטיו הופיעו בטופס ההזמנה.

יתר טענות הצדדים– מקומן בהליך העיקרי ולא במסגרת בקשה זו, כאשר מן המוסכמות כי סעד של סילוק על הסף יינתן במקרים קיצוניים בלבד, שאין מקרה זה נופל בגדרם.

אשר על כן, הנני דוחה את הבקשה. שאלת ההוצאות תיקבע בהמשך.

ב. בהמשך להחלטת כבוד הרשם הבכיר ניר זיתוני מיום 14/5/15 – בקשת הרשות להתגונן תיבחן על ידו.

המזכירות תמציא לצדדים ולכבוד הרשם הבכיר ניר זיתוני להמשך טיפול בבקשת הרשות להתגונן.

ניתנה היום, ד' אב תשע"ה, 20 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלי ממן
נתבע: יצחק וסרשטיין
שופט :
עורכי דין: