ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק וסרשטיין נגד שלמה עקריש :

החלטה בתיק רע"א 3834/15 בבית המשפט העליון בירושלים

לפני: כבוד הרשמת ליאת בנמלך

המבקשים:
1. יצחק וסרשטיין

2. חב' מי אבן בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. שלמה עקריש

2. יורם מכלוף

3. יצחק קקון

4. חברת גל מיקו בע"מ

בקשה למחיקה על הסף ובקשה להארכת מועד להפקדת עירבון

החלטה

1. במסגרת תגובה שהגיש המשיב 1 לבקשת המבקשים להארכת מועד להפקדת עירבון כלל הוא בקשה למחיקת ההליך על הסף מחמת איחור בהגשתו.

לאחר עיון בטיעוני הצדדים ובאתר "נט המשפט" סבורני כי אין מקום למחוק את ההליך על הסף.

את הטענה לאיחור בהגשת ההליך מבקש המשיב 1 לבסס על כך שעל פי הנטען פסק הדין של בית המשפט המחוזי בחיפה נשלח לידי בא-כוח המבקש בידי בא-כוחו במועד בו ניתן, 15.4.2015, בדואר אלקטרוני. עוד מציין הוא כי המבקשים עצמם ציינו בפתח בקשת רשות הערעור כי פסק הדין הומצא לידיהם ביום 28.4.2015 ועל כך שבו במכתב מטעם בא-כוחם, וכי במסמכים שונים מצוינים מועדי מסירה שונים.

ואולם, בתצהיר של בא-כוח המבקשים בערכאה קמא אשר צורף לתגובה מטעמם מצהיר הוא כי פסק הדין לא הגיע בפועל למשרדו בדואר אלקטרוני בידי בא כוח המשיב 1. כמו כן, גם לו היה מסתבר כי פסק הדין הגיע לידיו בדרך זו לא היה בכך כדי לשנות לענייננו, שכן בהעדר נסיבות חריגות - נסיבות שלא נטענו וממילא לא הוכחו - לא היה מקום ממילא להתבסס על מועד זה או על אחד מן המועדים האחרים המצוינים בתשובת המשיב 1, מועדים בהם ידעו לפי הנטען המבקשים על פסק הדין, כמועדים אשר מהם יש למנות את הימים הנתונים להגשת ההליך, שהרי ככלל יש למנות את הימים למן מועד ההמצאה כדין בידי בית המשפט, ואילו "חריג הידיעה" מוחל במקרים חריגים בלבד (ראו והשוו ע"א 1016/14 עיריית טירה נ' מרכז גבייה ממוחשבת בע"מ (15.5.2014) והאסמכתאות המובאות שם). כאמור נסיבות כאלו לא הוכחו בענייננו.

המבקשים מציינים, וגם טענה זו נתמכת בתצהיר, כי מועד ההמצאה בפועל הוא יום 3.5.2015. אציין כי בפתח בקשת רשות הערעור כפי שהוגשה לבית המשפט מצוין יום 4.5.2015 כמועד ההמצאה (וזאת כפי הנראה בשונה מן המצוין בעותק שנמסר לידי המשיב 1), ואילו על פי הרישומים באתר "נט המשפט" מצוין המועד 13.5.2015 כמועד ההמצאה. בשים לב לשלל המועדים המצוינים בטיעוני הצדדים אכן קיימת אי בהירות מסוימת לעניין מועד ההמצאה ולעניין מועד הידיעה, אך היות והמועד המחייב הוא כאמור מועד ההמצאה בידי בית המשפט והיות ובין אם זה אירע במועד שנטען על ידי המבקשים ובין אם במועד המצוין באתר "נט במשפט", בקשת רשות הערעור אשר הוגשה ביום 2.6.2015 הוגשה טרם חלוף המועד להגשתה, הרי שאין בפניי תשתית עובדתית המצדיקה למחוק את ההליך מחמת איחור בהגשתו.

יחד עם זאת נוכח אי הבהירות שיצרו המבקשים לעניין מועד ההמצאה בנוקבם בתאריכים שונים בכתבי בי-דין שונים ובפרט נוכח המועד השגוי אשר כפי הנראה צוין בפתח בקשת רשות הערעור אשר נמסרה למשיב 1 (לטענת המבקש ככל שנכתב כך מדובר בטעות סופר), טעות אשר העצימה את אי הבהירות בעניין, לא ייעשה צו להוצאות לטובת המבקשים.

2. בנסיבות העניין, ובין היתר בשים לב לטענה בדבר המועד בו השובר להפקדת העירבון הגיע לבא-כוח המבקשים וכן לכך שמדובר בבקשת ארכה ראשונה, ניתנת ארכה להפקדת העירבון כך שזה יופקד בפועל במזכירות בית המשפט (ללא תלות במועד הגשת השובר לתשלום) עד ליום 3.8.2015.

יובהר כי בהעדר הפקדה כאמור, יירשם ההליך לדחיה.

ניתנה היום, ז' באב בתמוז תשע"ה (23.7.2015).

ליאת בנמלך


מעורבים
תובע: יצחק וסרשטיין
נתבע: שלמה עקריש
שופט :
עורכי דין: