ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אסף פלאח נגד המוסד לביטוח לאומי :

18 יולי 2015
לפני: כבוד הנשיאה ורד שפר

התובע:
אסף פלאח
ע"י ב"כ: עו"ד אבו ורדה

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד עינב גולן

החלטה

1. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות של הצדדים, הנני מורה כי הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם, של עדיהם (לרבות בעלי הדין), בתצהירים.

2. כל צד יצרף לתצהיריו את כל המסמכים שהוא מבקש לעשות בהם שימוש במסגרת פרשת ראיותיו.
כל מסמך אשר צורף לתצהיר יחשב כראיה שהוגשה כדין לתיק, אלא אם הצד שכנגד יביע במפורש את התנגדותו לכך בטרם סיום שלב הראיות.

3. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני בידי המגיש אותם, יש לציין את התאריך והדרך בהם הועברו התצהירים כאמור.

4. על התובע להגיש התצהירים כאמור תוך 30 יום מהיום שתומצא החלטה זו , והנתבע תוך 30 ימים מקבלת תצהירי התובע.
הנתבע יהיה פטור מהגשת תצהירים אם הגנתו מבוססת על הודעות שגבה חוקר המוסד ואלה (מוסרי ההודעות) יתייצבו לחקירה, אלא אם התובע ויתר על זימונם.
לגבי מוסרי תעודת עובד ציבור כמשמעותם בדין, מגישיהם יהיו פטורים מהתייצבות, אלא אם התובע ביקש זימונם.

5. לא יוגשו תצהירי התובע במועד, ישקול ביה"ד מחיקת התובענה על הסף עפ"י תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב - 1991 בלי אזהרה נוספת.
לא יוגשו תצהירי הנתבע במועד, ישקול ביה"ד מתן פס"ד על יסוד תקנה 43 לתקנות הנ"ל.

6. על התובע ועדיו להתייצב לחקירה שכנגד במועד שנקבע לכך אלא אם כן הודיע הנתבע בכתב שהוא מוותר על חקירת אותו עד והתצהיר של אותו עד יתקבל כאילו הודו בכל העובדות שפורטו בו.

7. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים יגיש אותו צד למזכירות ביה"ד בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה"ד, עם העתק שיישלח לצד השני, בתוך המועד להגשת תצהיריו.
בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר וכן העניינים לגביהם ידרש אותו עד להתייחס בעדותו.

8. אין להזמין לעדות רופא או כל מומחה אחר, אלא בהתאם להחלטת ביה"ד שתנתן, במידה ותנתן, לאחר שתוגש בקשה מיוחדת ומנומקת בכתב להזמנת אותו רופא או מומחה, בה יפורטו הסיבות להזמנתו.

9. לעיון ביום 01/10/15.

ניתנה היום, ב' אב תשע"ה, (18 יולי 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: אסף פלאח
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: