ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בט-קל השקעות בע"מ נגד בריק נורני בע"מ :


בפני כבוד הרשם הבכיר אורי הדר

התובעת

בט-קל השקעות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד יאסר אבו ג'אמע

נגד

הנתבעת

בריק נורני בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ליאור סיגון

החלטה

בפניי בקשתה של הנתבעת לביטול פסק הדין שניתן ביום 01.04.2015 בהיעדר הגנה (להלן: "פסק הדין").

לאחר שעיינתי בבקשת הנתבעת ובתגובת התובעת החלטתי להיעתר לבקשה בכפוף לאמור בס' 21 להחלטה זו וזאת מהנימוקים שיפורטו להלן.

1. התובעת הגישה כנגד הנתבעת תובענה כספית ע"ס 14,525 ש"ח בגין, כנטען, חוב כספי של הנתבעת כלפי התובעת עבור שירותים שניתנו לנתבעת.

2. ביום 04.01.2015 הוריתי על מחיקת התובענה מחמת חוסר מעש.

3. ביום 17.02.2015 הוריתי על ביטול ההחלטה למחוק את התובענה מחמת חוסר מעש וקבעתי כי הנתבעת תגיש כתב הגנה עד ליום 31.03.2015.

4. ביום 01.04.2015, ומאחר והנתבעת לא הגישה כתב הגנה במועד שנקבע , ניתן פסק הדין.

5. הנתבעת מבקשת לבטל את פסק הדין.

6. בבוחנו בקשה לביטול פסק דין על בית המשפט לבחון בוצעה מסירה כדין, אם לאו וכן לבחון, במידה ובוצעה מסירה כדין, מה הן טענות ההגנה של הנתבע המבקש את ביטולו של פסק הדין והאם טענות אלו עשויות להוביל לתוצאה שונה מזו שבפסק הדין שניתן במעמד צד אחד בלבד.

לעניין ביטול פסק הדין מחובת הצדק

7. הנתבעת מודה כי כתב התביעה הומצא לה ביום 05.02.2015.
אין חולק כי הנתבעת לא הגישה כתב הגנה במועד שנקבע בדין.
אלא מאי? הנתבעת טוענת כי עת ביררה "את פשר התובענה שהוגשה כנגדה במוקד המידע של בתי המשפט, נאמר לה כי התיק דנן נמחק מחמת חוסר מעש".

8. בס' 9 לבקשתה טענה הנתבעת כי התובעת "כהרגלה בקודש...פעלה בחוסר תום לב".

9. כל בעל דין חייב לבוא לבית המשפט כשידיו נקיות ולאחר שערך את כל הבירורים הנוגעים לעניינו. הנתבעת אינה יוצאת דופן בעניין זה.

10. בהחלטתי מיום 30.06.2015 התבקשה הנתבעת להתייחס למסירתה של ההחלטה מיום 17.02.2015.

11. ואכן, הנתבעת הגישה תגובה וטענה כי "ברישומי הנתבעת לא נמצאה ההמצאה הנזכרת בהחלטת בית המשפט הנכבד".
עוד טענה הנתבעת כי אין לה "אלא לשער, כי אחד מעובדיה אשר קיבל את דבר הדואר טעה לחשוב כי מאחר ומדובר בתיק סגור אין המסמך דורש התייחסות".

12. מדובר בטענה עובדתית שלא נתמכה בתצהיר ויתירה מזו, היא מנוסחת באופן כללי ומנציחה תופעה פסולה של גלגול אחריות.
ואם האחריות מגולגלת לאדם ספציפי הרי זו חצי נחמה אלא שבענייננו מייחסת הנתבעת את האחריות לגורם לא ידוע.

13. אף כי אישור המסירה של ההחלטה מיום 17.02.2015 נושא את חותמת הנתבעת ואת שמו הפרטי של מקבל המסירה לא טרחה הנתבעת לצרף תצהיר של אותו "יוסי".
ההחלטה נמסרה כדין ועולה ממנה בבירור כי מחיקת התובענה מחמת חוסר מעש לא רק שבוטלה אלא גם שנקבע מועד להגשת כתב הגנה.

14. לא ירדתי לסוף דעתה של הנתבעת שסברה כי המסמך אינו דורש התייחסות שעה שנקבע בו מועד להגשת כתב הגנה. אם כיוונה הנתבעת להתייחסות להחלטה עצמה הרי שאכן לא היה צורך להגיב להחלטה.
די היה בהגשת כתב הגנה במועד. וזה לא הוגש במועד .

15. טענת הנתבעת לאו טענה היא ומוטב היה לולא נטענה.
במקרים מעין אלו די לו לאדם כי יסתפק בהתנצלות פשוטה ולא יעטוף אותה בטיעונים לא רלוונטיים.
לעניין זה ראו את שנאמר בע"א 32/83, ויולט אפל נ' דוד קפח, מפי כבוד השופט (כתוארו אז) ג. בך בזו הלשון:
"ואשר לסיבת אי ההופעה, לא היה כאן מקרה של זלזול זדוני כלפי בית המשפט, אם כי ייתכן מאוד שהייתה רשלנות...".

16. בנסיבות אלו אין מקום לביטול פסק הדין מחובת הצדק.

לעניין ביטול פסק הדין מכוח שיקול דעתו של בית המשפט

17. בבקשתה מציינת הנתבעת את טענותיה כנגד התובענה גופה.

18. עיינתי בכתב התביעה ובכתב ההגנה שהוגש ביום 04.06.2015 באופן חד צדדי וטרם שניתן אישור לעשות כן וסבורני כי יש ליתן לנתבעת את יומה בבית המשפט ולאפשר לה להוכיח את הגנתה.
טענותיה של הנתבעת ראויות לבירור.

19. במסגרת השיקולים לעניין ביטול פסק הדין יש להביא בחשבון את זכות הגישה לערכאות שהינה זכות בעלת משקל מעין חוקתי.
החתירה היא תמיד להכרעה עניינית במחלוקת בין הצדדים ולפתרונו של הסכסוך.
עיינתי כמובן בתגובת התובעת ואיני סבור כי הנתבעת מודה בחובה כפי שצוין בס' 6 לתגובה.

20. בנסיבות אלו אני מורה על ביטול פסק הדין.

21. באשר להוצאות ההליך: יש להביא בחשבון גם את העובדה כי המועד בו היה אמור התיק להגיע לסיומו נדחה ובכך יש, על פני הדברים, משום פגיעה בתובעת.
כן יש להביא בחשבון את העובדה כי התובעת הגישה תגובה, קצרה וממוקדת.
עוד יש להביא בחשבון כי הנתבעת, כפי שפירטתי לעיל, יכלה להתייחס עניינית לעובדות קודם שהיא מייחסת לתובעת חוסר תום לב, מחטף וכדומה.
לפיכך, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות משפט בסך כולל של 1,500 ₪ וזאת כתנאי לביטול פסק הדין וללא קשר לתוצאות התיק העיקרי.
התשלום יבוצע עד ליום 15.08.2015 לידיו של ב"כ התובעת.

סיכומו של דבר, בכפוף לתשלום הסכום שנפסק בס' 21 להחלטתי זו, פסק הדין שניתן ביום 01.04.2015 מבוטל.

אני קובע את התיק לישיבה מקדמית בנוכחות בעלי הדין ליום 27.10.2015 בשעה 16:00.

המזכירות תודיע לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ב' אב תשע"ה, 18 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בט-קל השקעות בע"מ
נתבע: בריק נורני בע"מ
שופט :
עורכי דין: