ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ורה קונובלוב נגד אפריקה ישראל מגורים בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת ליאת הר ציון

תובעים

ורה קונובלוב

נגד

נתבעים

  1. אפריקה ישראל מגורים בע"מ
  2. אלקטרה בניה בע"מ

החלטה

הנתבעת עתרה לצירוף נתבעים נוספים - ורד ועודד עזרא השכנים בקומה הנמצאת מעל דירת התובעת (להלן: "השכנים").

לטענת הנתבעת, השכנים אחראים לנזקים הנתבעים בתביעה זו. לטענת הנתבעת, צירופם נדרש לצורך הכרעה במחלוקת ביעילות ובשלמות. לטענתה, הרטיבות בדירת התובעת נגרמה מדירת השכנים, העיכוב בתיקון על ידי הנתבעת נגרם בשל סירובם לאפשר לנתבעת לבצע את התיקונים הנדרשים.

התובעת מסרבת לבקשה זו. לטענת התובעת היא האדון להליך זה. השכנים לא צורפו על מנת שלא להכביד ו/או לא לסרבל את ההליך. עוד טוענת התובעת כי ככל שמבקשת הנתבעת להעלות טענות כלפי השכנים עליה לעשות זאת במסגרת הודעה צד ג'. לטענת התובעת האחראית מבחינתה היא הנתבעת לאור האופן בו בוצעו התיקונים והעיכוב בביצועם.

עוד טוענת התובעת, כי אין לכפות עליה כתובע, צירוף נתבע אשר מלכתחילה לא נתבקש כצד לכתב התביעה.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות אני סבורה כי יש לקבל עמדת התובעת.
סוגיית צירופו של בעל דין נוסף בתובענה הוסדרה בתקנה 24 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, הקובעת -
"...בכל שלב משלבי הדיון רשאי בית המשפט או הרשם, לבקשת אחד מבעלי הדין או בלא בקשה כזאת ובתנאים שייראו לו, לצוות על מחיקת שמו של בעל דין שצורף שלא כהלכה כתובע או כנתבע, או על הוספת שמו של אדם שהיה צריך לצרפו כתובע או כנתבע או שנוכחותו בבית המשפט דרושה כדי לאפשר לבית המשפט לפסוק ולהכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה..."
מלשון התקנה עולה, כי לבית המשפט מסור שיקול דעת רחב למדי לבחון צירופו של בעל דין. שיקול דעת זה מתפרש הן ביחס למועד הצירוף ( בכל שלב),הן ביחס לזהות מבקש הצירוף ( כל אחד, לרבות בית המשפט עצמו) ואף אינו יוצר הבחנה בין מיהות בעל הדין המצורף, תובע או נתבע, ואינו דורש את הסכמת הצד שכנגד כתנאי הכרחי לצירוף. למעשה, הדרישה היחידה המצוינת בתקנה, היא שצירוף בעל הדין הנוסף נדרש, כדי לאפשר לבית המשפט להכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה.
יחד עם זאת, הפסיקה הבחינה בין בקשת תובע לצרף נתבע נוסף לבין בקשת נתבע לצרף נתבע נוסף בניגוד לדעת התובע, כאשר בנוגע למקרה השני נקבע כי:-
"אך במקרים נדירים ביותר יצורף בעל-דין כנתבע, שלא על-פי רצונו של התובע, שהרי הלה זכאי לקבוע עם מי רצונו להתדיין ולמי יהיה עליו לחוב בהוצאות בתום ההליך, אם תביעתו לא תתקבל...ואולם, אך מובן הדבר, שאם ייקבע לבסוף, כי נוכחותם של הנ"ל(מי שמבקשים להצטרף כנתבעים - ה.ג.) הייתה חיונית להליך,עד כדי פגיעה ביכולת של המבקש-התובע לזכות בסעד המבוקש על-ידו, אזי יהא עליו להלין על עצמו בלבד כאשר הנטל ירבוץ עליו."
(בר"ע( מחוזי - י-ם) 3250/97 המוסד לביטוח לאומי נ' אליהו חברה לביטוח בע"מ (1997); בש"א ( מחוזי - י-ם) 6355/01 אברהם רייכמן נ' יפה שיינפלד, (2001)).
בע"א 543/59 מדינת ישראל נ' טובה קיסלוג ( שפיגלמן), פ"ד יד(2) 1165 (1960) נאמר ע"י כבוד השופט זוסמן:
"...קנה-המידה לשיקול-דעתו של בית-המשפט הוא, אם נוכחותו של האדם כבעל-דין במשפט דרושה כדי לאפשר לבית-המשפט לפסוק בשאלות העולות מן התובענה, היינו בשאלות העולות מן התובענה כמו שהוגשה, והצירוף בא למנוע שהדיון בשאלות הנ"ל יסוכל עקב כך, שנבצר מבית המשפט לפסוק בהן, אם לא היה גם פלוני בעל-דין...הכלל הוא, כי התובע בוחר בנתבע, ואין לכפות עליו לתבוע אדם שממנו אינו חפץ לדרוש סעד. "

הנטל על התובעת להוכיח תביעתה. ככל שצד ג' נדרש כצד להליך לצורך הוכחת התביעה, ולא צורף כצד, הרי שענין זה יעמוד בעכרי התובעת.

עולה מכתבי הטענות כי הנתבעת לא מכחישה את עצם אחריותה לביצוע התיקונים אלא טוענת כי אין לקבל טענות התובעת ביחס לאופן התיקון, עיתוי התיקון וטיבו.
ככל שנוכחותו של צד ג' נחוצה להגנת הנתבעת, נחה דעתי כי ניתן יהיה לשמוע את גרסת צד ג', השכנים, במסגרת הליך הבאת הראיות באמצעות זימונם כעדים רלוונטים.
יוער כי הנתבעת טענה כי אין מדובר במקרה שבו עליה להגיש הודעת צד ג' כנגד השכנים, ובהקשר זה איני קובעת מסמרות בענין (והכל בכפוף לתנאים הקבועים בדין להגשת הודעת צד ג').

אשר על כן אני דוחה את הבקשה לצירוף צד נוסף .

הנתבעת תישא בהוצאות התובעת בסך של 1,000 שח אשר ישולמו בתוך 10 ימים.

המזכירות תשלח העתק החלטתי לצדדים.

ניתנה היום, ב' אב תשע"ה, 18 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ורה קונובלוב
נתבע: אפריקה ישראל מגורים בע"מ
שופט :
עורכי דין: