ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מלכה זיידן נגד בקשה לעיכוב ביצוע :

בפני: כבוד השופט א' ריבלין

המבקשים: 1. עזבון המנוח צבי זיידן ז"ל
2. מלכה זיידן

נגד

המשיבה: הועדה המקומית לתכנון ובניה - מחוז חיפה

בקשה לעיכוב ביצוע

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

1. המשיבה עתרה לבית המשפט המחוזי בחיפה למתן צו למסירת חזקה בקרקע, לפי סעיף 8 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 (להלן: "הפקודה") ביחס לנכס ברחוב המגינים 11-9 בחיפה, הידוע כחלק מחלקה 126 ו129- בגוש 10836 (להלן: "הנכס"). חזית הנכס פונה לכיוון רחוב המגינים, שהינו עורק תחבורה ראשי בעיר, ובכוונת המשיבה להרחיבו לצורך הקלה בעומס התנועה. המבקשים טענו בבית המשפט המחוזי, כי בהליך ההפקעה של הנכס נפלו פגמים רבים, ועל-כן ההפקעה נעשתה שלא כדין. המבקשים טענו, בין היתר, כי הודעת ההפקעה של הנכס לא ניתנה לידי מי מהם, כי בעותק ההודעה שהודבק בנכס לא צוינה הכוונה להפקיע את חלקה 129, וכי לא צורף תשריט להודעת ההפקעה. בית המשפט המחוזי נעתר לבקשת המשיבה וקבע, כי למרות שנפלו פגמים בהליך ההפקעה, אין בהם כדי להביא לבטלות ההפקעה. אמנם בית המשפט ביקר את התנהגותה של המשיבה בכך שלא צירפה תשריט להודעת ההפקעה, אך סבר, כי אין בכך כדי לבטל את הודעת ההפקעה. כמו כן בית המשפט סבר, כי בסופו של יום, המבקשים ידעו על ההפקעה של הנכס.

2. המבקשים הגישו ערעור לבית המשפט העליון כנגד פסק-דינו של בית המשפט המחוזי. בערעור טוענים המבקשים, כי פסק הדין אינו נכון, מהטעם, כי מספר רב של פגמים התרחשו במסגרת הליך ההפקעה של הנכס. בד בבד עם הגשת הערעור, הגישו המבקשים, בבית המשפט המחוזי, בקשה למתן צו עיכוב ביצוע פסק הדין, עד למתן הכרעה בערעור. בקשה זו נדחתה, ומשכך, הוגשה הבקשה בפני. המבקשים טוענים, כי סיכויי הערעור גבוהים, וכי הנזק שייגרם להם, במידה ולא יעוכב ביצוע פסק הדין, הוא נזק בלתי הפיך. ביום 30.5.2002 החלטתי על מתן צו עיכוב ארעי. היום, לאחר שעיינתי בבקשת המבקשים ובתגובת המשיבה לבקשה, נחה דעתי, כי דין הבקשה להתקבל, בכפוף לקביעת תנאים למתן עיכוב הביצוע, כפי שיפורטו להלן.

אמנם הכלל הוא, כי פסק דין יש לבצע באופן מיידי, אלא שבענייננו ישנם שיקולים לסטות מן הכלל. ללא צו עיכוב ביצוע, יתכן שלא יהיה עוד טעם בבירור הערעור לגופו. כמו כן, על פני הדברים, ספק אם ניתן לקבוע כבר בשלב זה, כי סיכויי הערעור נמוכים, וזאת לאור הפגמים עליהם מצביעים המבקשים.

לפיכך, ביצוע פסק הדין של בית המשפט המחוזי יעוכב עד הכרעה בערעור, בכפוף לכך שהמבקשים יפקידו ערבות בנקאית בסכום של 100,000 ש"ח. מזכירות בית המשפט מתבקשת לקבוע את הדיון בערעור בהקדם האפשרי.

ניתנה היום, ו' בתמוז תשס"ב (16.6.2002).


_________________
העתק מתאים למקור 02033380.P02 /אמ
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
רשם

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 בית המשפט פתוח להערות והצעות: [email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il


מעורבים
תובע: מלכה זיידן
נתבע: בקשה לעיכוב ביצוע
שופט :
עורכי דין: