ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דקלה ששון -בת נגד כלל חברה לביטוח בע"מ :

בפני: כבוד הרשם בעז אוקון

המערערים: 1. מזל ששון-האלמנה
2. דקלה ששון -בת
3. שמרית ששון -בת קטינה
4. יערית ששון בת- קטינה
5. שני ששון בת-קטינה
6. אליעד ששון בן קטין
7. דור ששון בת קטינה

נגד

המשיבות: 1. אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ
2. כלל חברה לביטוח בע"מ

בבית המשפט העליון

צו סיכומי טענות

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם על הפרשה כולה בכתב.

מתכונת הסיכומים
2. היקף הסיכומים של המערערים והמשיבות יוגבל ל-10 עמודים, וסיכומי התשובה של המערערים ל-4 עמודים. לעניין זה, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. ההדפסה תהיה ברווח כפול לפחות, בגודל גופן 12, תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה.

סדרי הגשת הטענות
3. המערערים יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 1.8.02.

4. המשיבות תגשנה את סיכום טענותיהן עד יום 2.10.02.

על המשיבות להגיש גם את סיכום טענותיהן בערעור שכנגד עד המועד הקבוע בסעיף 4. המשיבות רשאיות להגיש את הסיכומים בערעור ובערעור שכנגד כמסמך אחד, בהיקף של שני סיכומי טענות.

5. המערערים, הם המשיבים שכנגד, יגישו את סיכום טענותיהם בערעור שכנגד עד יום 11.11.02.

6. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם שינה בית המשפט את המועד שנקבע, על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
7. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
8. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

ניתנה היום, ז' בתמוז תשס"ב (17/6/02).
בעז אוקון
ר ש ם
_________________
העתק מתאים למקור 02008410.D05
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
רשם בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444
בית המשפט פתוח להערות והצעות: [email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il


מעורבים
תובע: דקלה ששון -בת
נתבע: כלל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: