ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קרמנשהצ'י אירג' נגד טיזאבי ביזאן :

החלטה בתיק רע"א 3758/15 בבית המשפט העליון

לפני: כבוד השופט י' עמית

המבקשים:
1. קרמנשהצ'י אירג'

2. קרמנשהצ'י נורמן

3. קרמנשהצ'י רוהי ( רוהללה )

נ ג ד

המשיב:
טיזאבי ביזאן

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי תל אביב בתיק א 047021-12-12 שניתנה ביום 30.04.2015 על ידי כבוד השופטת אביגיל כהן

בשם המבקשים:
עו"ד זיו עירוני

החלטה

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 30.4.2015 (ת"א 47021-12-12, כבוד השופטת א' כהן) במסגרתה נדחתה בקשת המבקשים לסילוק על הסף של התביעה שהגיש נגדם המשיב.

1. המבקשים הינם תושבי חו"ל בשנות השמונים לחייהם, אשר היו בעלי מניות ומנהלים של חברת אולמי שושנים בע"מ (להלן: החברה או האולם), והמשיב הינו קרוב משפחתם אשר ניהל את האולם בין השנים 1995-1991. בחלוף השנים הגיעה החברה לקריסה כלכלית, ובשנת 2001 הגיש המשיב תביעה בסך של 3.5 מיליון ₪ כנגד החברה וכנגד המבקשים ונתבעים נוספים, עקב הוצאותיו בעבור החברה ופירעון חובותיה לבנקים (ת"א 6136-08-07) (להלן: התביעה הראשונה). המבקשים והנתבעים הנוספים בתביעה הראשונה הגישו בקשה לסילוק התביעה על הסף, ובהמלצת בית המשפט – נוכח נוסחו הכוללני של כתב התביעה - הוסכם על מחיקת התביעה והתביעות שכנגד. בהסכם הדיוני אליו הגיעו הצדדים נקבע כי ניתן יהיה להגיש תובענה חדשה באותן עילות מבלי שתחול התיישנות, כלהלן:

"מוסכם עלינו, כי אם התובע ו/או מי מהתובעים שכנגד יגישו תובענה חדשה באותן עילות שבכתבי הטענות הקיימים בתיק זה – לא תיטען כנגדם טענת התיישנות".

ביום 23.12.2012 הגיש המשיב תביעה חדשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (להלן: התביעה החדשה), על סך 6 מיליון ₪. המבקשים עתרו לדחיית התביעה החדשה על הסף מן הנימוקים הבאים: (א) התיישנות, (ב) השתק שיפוטי, (ג) אי קיום החלטת בית המשפט, (ד) ויתור, (ה) הפטר.

2. בהחלטתו מיום 30.4.2015, דחה בית משפט קמא את הבקשה לדחיית התביעה על הסף מן הטעמים שלהלן: (א) התביעה החדשה מתבססת על אותן עילות של התביעה ראשונה. ההגדרה המקובלת של המונח "עילה" לעניין התיישנות היא "מכלול העובדות המולידות את הזכות לסעד שמבקש התובע", ובענייננו, שתי התביעות, אכן מבוססות על אותה תשתית עובדתית; (ב) בית המשפט רשאי לדחות תובענה על הסף, אך אינו חייב לעשות כן. דחיה על הסף הינה אמצעי חמור שיש לנקוט בו רק במקרים קיצוניים, ויש להעדיף הכרעה עניינית על פני פתרון דיוני; (ג) הטענה בעניין ההשתק השיפוטי מצריכה בירור עובדתי, ואינה מצדיקה דחייה על הסף.

3. על החלטה זו נסבה בקשת הערעור שלפניי.

המבקשים מיקדו את בקשתם לרשות ערעור בסוגיית ההתיישנות וההשתק השיפוטי. בעניין ההתיישנות נטען כי התביעה החדשה מגלה תשתית עובדתית שונה מהתביעה הראשונה, ועל כן לא חל ההסדר הדיוני אליו הגיעו הצדדים. בעניין ההשתק השיפוטי טענו המבקשים כי קיימת סתירה מהותית בין טענות המשיב בתביעה החדשה בעניין ערבות שנתן לבנק לאומי, לבין תצהירים שמסר בשנים 1998-1996 במסגרת תביעת בנק לאומי, ועל כן המשיב מושתק מלטעון אחרת בתביעה הנוכחית. עוד טענו המבקשים כי בית משפט קמא שגה בקביעתו כי טענת ההשתק מצריכה בירור עובדתי, מפני שהטענה מבוססת על תצהיר של המשיב מיום 17.9.1996, שהמשיב לא הכחיש אותו ולא סיפק לו גרסא עובדתית אחרת.

4. לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות אף ללא צורך בתגובה.

עסקינן בהחלטת ביניים בהליך אזרחי, שאין בה כדי לסתום את הגולל על טענות המבקשים בסוגיית ההתיישנות וההשתק השיפוטי. נקודת המוצא היא שאין דרכה של ערכאת ערעור להתערב בהחלטות מסוג זה, אלא במקרים חריגים (ראו, לדוגמה, רע"א 1153/11 שטראוס גרופ ואח' נ' כרמית תעשיות מזון ממתקים, פסקה 10 (27.2.2011)), זאת בייחוד כאשר נדרשת בחינה מדוקדקת של העובדות והנסיבות כפי שמתקיים בענייננו. יפים לעניין זה דבריו של השופט ח' מלצר ברע"א 3310/08 נחשון דריימן נ' עו"ד יאיר גרין (29.1.2009) (להלן: עניין דריימן):

"בשולי הדברים אציין כי אף שבית המשפט המחוזי הנכבד סבור היה שיש בפניו כבר עתה את מלוא הנתונים הנדרשים לשם הכרעה בסוגית ההתיישנות, הרי שייתכן כי במהלך ההתדיינות בבקשת המשיבים יתבררו עובדות ונסיבות חדשות, אשר יהיה בהן כדי להצדיק את בחינתה מחדש של החלטת הביניים האמורה. במיוחד נכונים הדברים בהקשר לטענת התיישנות שנדונה בגדר ההחלטה, שהיא בדרך כלל תלוית עובדות ונסיבות, ובמקרים המתאימים רק לאחר שמיעת כל הראיות ניתן להכריע בה סופית (השוו: רע"א 944/90 חב' גוש 11183 חלקה 32 בע"מ נ' אברמצ'יק (לא פורסם, 1.3.90); רע"א 6770/01 קי.בי.ע. קבוצת בוני ערים בע"מ נ' מועצה אזורית באר טוביה (לא פורסם, 14.10.01); רע"א 3356/05 יד לאברהם פלר ז"ל נ' סלאמה, בפסקה 5 (לא פורסם, 22.6.05))". (עניין דריימן, פסקה 9).

למעלה מן הצורך אציין כי המבקשים אכן מצביעים על מספר שינויים בתיאור העובדתי בין התביעה הראשונה לתביעה הנוכחית, אך מדובר רק בחלק מסוים מן העובדות, כך שאפילו אם תתקבל טענת התיישנות לגבי עובדות אלו, לא יהיה בכך כדי לייתר את הדיון ולחסוך מזמנם של בית המשפט ובעלי הדין, ואף זה שיקול לדחיית הבקשה (עניין דריימן, פסקה 9).

5. בעניין ההשתק השיפוטי, מדובר בסוגיה עובדתית המצויה במחלוקת ודורשת פרשנות של תצהיריו של המשיב בתביעות קודמות והשוואתם לתביעה הנוכחית. מאחר שדחיה על הסף הינה אמצעי דרסטי, אין מקום לדחות התביעה על הסף בשלב זה על סמך טענות ההשתק השיפוטי, וראוי כי סוגיה זו תתברר יחד עם בירורן של יתר הטענות שנטענות על ידי הצדדים בתובענה (לגישה התומכת בצמצום דוקטרינת ההשתק השיפוטי ואף ביטולה ראו יששכר רוזן-צבי ההליך האזרחי 273-255 (נבו, 2015)).

6. אשר על כן אני דוחה את בקשת רשות הערעור, ומשכך, הבקשה לעיכוב ביצוע מתייתרת.

משלא נתבקשה תגובה, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ט בתמוז התשע"ה (16.7.2015).


מעורבים
תובע: קרמנשהצ'י אירג'
נתבע: טיזאבי ביזאן
שופט :
עורכי דין: