ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסי יום טוב נגד יוסי כהן :

החלטה בתיק רע"א 4963/15 בבית המשפט העליון

לפני: כבוד השופט י' דנציגר

המבקשים:
1. יוסי יום טוב

2. בילי יום טוב

נ ג ד

המשיבים:
1. יוסי כהן

2. לילך כהן

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב מיום 17.04.2015 ברע"א 24499-07-15 שניתנה על ידי כבוד השופטת א' כהן

בשם המבקשים: עו"ד חיים ארבל

החלטה

1. לפנַי בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (השופטת א' כהן) ברע"א 24499-07-15 מיום 14.7.2015, במסגרתה דחה בית המשפט בקשת רשות ערעור שהגישו יוסף ובילי יום טוב (להלן: המבקשים) על החלטתו של בית משפט השלום בתל-אביב-יפו (השופט י' קורן) בת"א 15404/07, במסגרתה דחה בית המשפט את בקשת המבקשים להורות על הזמנת עו"ד דוד גלדשטיין (להלן: הבורר) לעדות בבית המשפט.

2. ביום 12.11.2014, בתום הליך בוררות בין המבקשים לבין יוסף ולילך כהן (להלן: המשיבים) נתן הבורר פסק בוררות, בו דחה את תביעת המבקשים להשבת הלוואה בסך של 100,000 דולר. לטענת המבקשים, ימים אחדים בטרם ניתן פסק הבוררות, נודע להם כי הבורר נפגש עם בא כוחם של המשיבים מספר פעמים ביחידות, ובאחת הפעמים אף מסר בא כוח המשיבים מעטפה סגורה לידיו של הבורר. בעקבות זאת, הגישו המבקשים בקשה לביטול פסק הבוררות.

3. ביום 9.7.2015, בעקבות תגובת הבורר – בה הכחיש באופן גורף את משוא בפנים שיוחס לו על ידי המבקשים – ביקשו המבקשים לזמנו להעיד. ביום 14.6.2015 דחה בית משפט השלום את הבקשה. ביום 12.7.2015 קבע בית המשפט כי הוא אינו רואה לנכון לשנות את החלטתו הקודמת. למחרת, הגישו המבקשים בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי. בינתיים, קבע בית משפט השלום כי דיון במעמד הצדדים בבקשה לביטול פסק הבוררות יתקיים ביום 19.7.2015.

4. בית המשפט המחוזי דחה את בקשת רשות הערעור משני טעמים. ראשית, מן הטעם שהחלטתו של בית משפט השלום הינה החלטה אשר מסורה ככלל לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית, וכי התערבות בהחלטה זו תעשה במקרים חריגים בלבד – לא כל שכן כשמדובר בבקשת רשות ערעור ולא בערעור בזכות. שנית, מן הטעם כי זימון של בורר להעיד ייעשה אך במקרים חריגים. צוין כי במקרה דנן העלו המבקשים טענות קשות מאוד כלפי הבורר מבלי שדאגו לגבותן ולו במסמך אחד, ותוך שעמדת הבורר ידועה ממילא.

מכאן הבקשה שלפנַי.

5. לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות, וזאת אף מבלי להיזקק לתגובת המשיבים.

6. כידוע, רשות ערעור על החלטה של בית המשפט המחוזי בענייני בוררות תינתן במשורה, במקרים חריגים בלבד, ובכפוף לכך שהמבקשים יצביעו על קיומה של שאלה בעלת היבט עקרוני החורגת מעניינם הפרטי של הצדדים או יוכיחו כי נדרשת התערבות משיקולי צדק או לשם מניעת עיוות דין. אם לא די בכך, הבקשה דנן הינה בקשה ב"גלגול שלישי", ומשמעות הדבר היא כי על המבקשים להצביע על שאלה בעלת חשיבות כללית או ציבורית החורגת מעניינם הספציפי של בעלי הדין או על כך שנדרשת התערבות של בית המשפט לשם מניעת עיוות דין [ראו: רע"א 1260/15 פלוני נ' פלוני פסקה 10 (17.6.2015) והאסמכתאות שם; רע"א 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123 (1982)]. סבורני כי המבקשים לא עמדו בנטל הכבד המוטל עליהם, וזאת ממספר טעמים, כפי שאבאר כעת.

7. ראשית, כפי שציין בצדק רב בית המשפט המחוזי, החלטה בנוגע לזימונו של עד היא החלטה אשר מסורה ככלל לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית. אמנם החלטה על דחיית בקשה לזימון עד הוחרגה מפורשות מצו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), התשס"ט-2009, ואולם אין בכך כדי לגרוע מהעובדה שמדובר בהחלטה הנוגעת ללב ליבו של ניהול ההליך, אשר בית משפט זה ייטה שלא להתערב בה. בנסיבות העניין לא מצאתי מקום להתערב בשיקול דעתו של בית משפט השלום, ודאי לא ב"גלגול שלישי".

8. שנית, אך לאחרונה עמדתי על כך שזימון של בורר להעיד בבית המשפט ייעשה במקרים חריגים בלבד [ראו: רע"א 1811/15 מיראלי נ' מירלשווילי פסקה 8 (5.5.2015) והאסמכתאות שם]. הלכה זו רלוונטית ביתר שאת במקרה דנן, מקום שלא עלה בידי המבקשים לבסס את טענותיהם הקשות כלפי הבורר ולו במסמך או בראיה חיצונית אחת. מכיוון שהבורר כבר מסר את עמדתו, בהעדר מסמכים או ראיות חיצוניות כלל לא ברור מה התועלת הגלומה בהעדתו בשלב זה.

9. הטעם השלישי, עליו עמד גם בית המשפט המחוזי, קשור לשני הטעמים הקודמים גם יחד. כפי שציין בית המשפט, ככל שלאחר עדותו של בא כוחם של המשיבים יסבור בית משפט השלום כי יש צורך בהעדת הבורר, פתוחה לפניו הדרך לאפשר זאת.

10. אשר על כן, בקשת רשות הערעור נדחית. משכך, מתייתר מאליו הצורך להידרש לבקשת עיכוב הביצוע שהוגשה בד בבד עם בקשת רשות הערעור. בנסיבות העניין, ומשלא נתבקשה תגובה, איני עושה צו להוצאות.

ניתנה היום, ‏כ"ט בתמוז התשע"ה (‏16.7.2015).


מעורבים
תובע: יוסי יום טוב
נתבע: יוסי כהן
שופט :
עורכי דין: